BiH - Meier - Streszczenie

BiH

Aimee Wielechowski, Galvanizing Fear of Islam: The 1983 Trial of Alija Izetbegovic in Context w: State and Nation Building in East Europe: Contemporary Perspectives, John S. Micgiel (ed.), Clumbia University New York 1996, s. 53

Status narodowy - 1968 , termin etniczni muzułmanie w spisie - 1961, Konstytucja - 1974 M uznawani gdy rozwija się nac. Chorwatów i Słoweńców

1941 - Mladi Muslimani, AI członkiem, skazany w 1946 roku na trzy lata, w 1949 powieszono 4 przywódców

1970 - Deklaracja Islamska. Program islamizacji Muzułmanów i MP, częściowo opublikowana oficjalnie, nowa tożsamość Bośni i jej islamskie korzenie, raczej pogodzenie z wartościami zachodnimi (s.60) Cz. II organizacja społeczeństwa muzułmańskiego w oparciu o zasady islamu. islamskie społeczeństwo musi mieć islamskie rządzenie Zach do Zach Islam do Islamu należy

1980 - 553 sprawy polityczne 1983 - 3 tys. wp, inflacja 50 proc. koszty utrzymania o 15 proc.

1982 odwilż Antonije Isaković Tren 2 powieść o Gołym Otoku, 1983 redakcje ocenzurowano lub zmieniono (s.62)

1983 kampania przeciw islamowi i AI, interes Ch i S wspólny

18 lipca 20 sierpnia 1983 proces 12: o próbę utworzenia państwa islamistycznego, art 133 stowarzyszenie celem szerzenia wrogiej działalności i kontakty z Iranem.

1. A I - 14 lat

2. inż. Omer Behem - 15 lat

3. imam Hasan Czengić

4. inż. i wykładowca uniwersytecki Ismet Kasumagić

5. inż. Edhem Bicakczić - raczej Bikakczić

6. nauczyciel serbskiego Szemal Latić

7. inż. Huso Żivalj

8. prawnik Dervisz Djurdjewić

9. nauczyciel matematyki Salih Behmen

10. pisarz Melika Salihbegović

11. sekretarka Djulejka Bikakczić

12. były partyzant i ekonomista na emeryturze Rusid Prguda

South Slav Journal 6, no 1 Spring 1983 s.56

Hamdija Pozderac jedyny muzułmanin w Prezydium ZKJ.

Klany Pozderaca i Dizdarevicia (u Chorwatów: Mikulicia i Herljevicia) -I,197.

Thomas Ambrosio, The Federation of Bosnia and Herzegovina: A Failure of Implementation, s. 225

Grudzień 1989 zjazd ZKBiH konfrontacja narodowych organizacji ZKBiH, zwyciężyła frakcja konserwatywna kierowana przez Muzułmanina Djurakovicia, odrzucono system wielopartyjny i propozycję Słoweńców i Chorwatów reformy konstytucyjnej, wierność Ticie. W maju 1990 ZKB zaangażował się w próbę kontynuacji XIV Kongresy ZKJ i dopiero we wrześniu 1990 zmienił się w Partię Demokratycznej Przemiany-II,95

Cerkiew organizowała mitingi w związku z Kosowem w 1989 mitingi HDZ -wiosna 1990

SDS - 12 lipca 1990, HDZ -18 sierpnia 1990 założono-II,95

Załamanie komunizmu w 1989 r spowodowało dyskusję zwaną Ruchem Imamów wewnątrz Wspólnoty Islamskiej. Grupa Izetbegovicia przejęła „Preporod”, organ Wspólnoty i zajęła w niej centralne miejsce. 27 marca 1990 razem z szefami wspólnoty islamskiej z Zagrzebia założyli SDA - jako partię ogólnojugosłowiańską, potem partia klientelistyczna oparta na ludział lokalnych notabli świeckich i religijnych, np. Fikret Abdic i jego 15 tys. robotników. Szefem komisji personalnej O. Behmen z grupy inicjujacej zachowuje kontrolę. Wrzesień Adil i Muhamad buntują się (frakcja świecka): rządzi 11 osób z jednej rodziny, konserwatyści o orientacji religijnej (20.09.90-Oslobodjenje) -II,96

Styczeń 1990 system wielopartyjny i nowa konstytucja

kwiecień 1990 - zakaz partii etnicznych (74 proc. za nim)

SDA, partia Markovicia, SDS Karadżicia, psychiatra z Czarnogóry,

SDA: Adil Zulfikarpaszić - koncepcja narodu bośniackiego, Izetbegović inni - to odrzuciłoby od bośniactwa Serbów i Chorwatów. Zgadzaja sie na kantonizację w 1991 ale chcą ograniczyć prawa kantonów - I,206, raczej jedność. drugi finansista- Muhamad Filipović.

Karadżić przed wyborami: niepodległóść BiH, to serbskie suwerenne okręgi - do Meiera - serbski szantaż zaczął się już w 1988 r - I,198.

Izetbegović - proporcjonalny udział w organach władzy państwa, autonomiczne okręgi mogłyby być zaakceptowane.

18 listopada 1990 - wybory: Prijedor, Tuzla - większość reformkomuniści i Marković, SDA-86, SDS-72, HDZ-44, reformkom i sojusznicy- 14 (20-III,284), Marković-12.(13-III,284)

Prezydencja: 2 x 3 plus Jugosłowianin

M: Abdić -48, Izetbegović-40 proc.

Kljuić - 20, i (2. Chorwat), biolog B. Plavszić- 26 i prawnik Nikola Koljević - 25, Ejup Ganić - 32.

HDZ - Mate Boban secesjoniści i lobby hercegowińskie.

HDZ - Stjepan Kljuić środkowa Bośnia - całość

Premierem J. Pelivan (HDZ), przewod. parlamentu M. Krajisznik (SDS). Konflikty o kontrolę nad firmami, bankami, komisariatami i szkołami aż do gmin - II,99

14 (15-II,100) października 1991 SDA i HDZ uchwała o suwerenności, SDP bojkot (Karadżić: naród muzułmański może zniknąć raz na zawsze-15.10.91) 6 SAO, 26 października powstał parlament serbski z deputowanych do parlamentu BiH.

9-10 listopada 1991 referendum w sprawie powołania Republiki Serbskiej, 21.12.91 ogłoszenie Serbskiej Rep. BiH w Jugosławii.

1991 - Sarajewo już nie kontroluje okręgów serbskich -I,208.

12 listopada 1991 powstaje Wspólnota Chorwacka w dolinie Sawy i śr. Bośni,

18 listopada 1991 Herceg-Bosna (30 miejscowości w Zach. Hercegowinie i Posawinie - tu 300 tys. Chor.). 5 lutego 1992 - Boban zastępuje Kljuicia. Tudjman uważał, że Muzułmanie czują się Chorwatami - I,209.

11 maja 1991 SDA proklamuje Muzułmańską Radę Narodową Sandżaku i organizuje referendum o samookreśleniu 25 października 1991

1991- UE proponuje niepodległóśc i kantonizację, ale SDS żąda 62 proc. ter. i tak większośc poza kantonami.

Marzec 1991 SDA tworzy Ligę Patriotyczną - oficerowie z JNA.

29 luty - 1 marca 1992 referendum za niepodległością, Serbowie bojkotują.

Grudzień 1991 - 29 luty 1992 Boban eliminuje Kljuicia i zostaje szefem HZD

6 kwietnia 1992 uznanie BiH.

początek kwietnia 1992 SDS zaczyna wojnę (5/6 w Sarajewie, demonst. pokojowa rozbita przez snajperów SDS), Slobo zachęca, armia gotowa pomóc -I,213.

8 kwietnia 1991 powstało HVO. Dopiero 5 lipca 1991 - ABH, podstawą rezerwiści MSW, LIga Patriotyczna (marzec 1991), specjalne jednostki policji, TO zajęła Tuzlę w maju 1992, oddziały gangsterów i prywatne milicje z kwietnia i maja 1992 w Sarajewie-II,136

31 maja 1992 SDA zaakceptowała powołanie nowego rządu z partiami obywatelskimi, Izetbegović rezygnuje z prezydencji-II,103 do kolektywnej prezydentury N.Kecmanović-M. Pejanović szybko zastąpieni przez L. Ljuić-Mijatović, nowy rząd Pelivana: SDA dominuje w prezydencji i rządzie, HVO w Hercegowinie i śr. Bośni-II,104

6 marca 1993, Graz spotkanie Boban-Karadżić o podziale BIHU

połowa lipca 1992 formalny sojusz Chorwacja-BiH

lato 1992 Chorwaci czyszczą muzułmanów

Od września 1992 starcia między ABH i HVO

W Mostarze Rada Muzułmanów Hercegowiny w opozycji do HDZ, nowy rząd bośniacki M. Akmadżicia (HDZ) Lazić zastępuje Kljujicia w prezydencji.

6 maja 1992 Karadżić i Boban w Grazu

Październik 1992 milicja chorwacka oddaje muzułmanów z Bosnanskego Brodu Serbom, początek starć chorwacko-muzułmańskich

Styczeń 1993 plan Vance-Owen - podział na prowincje chor i muzuł ze słabym rządem centralnym, umucnienie się u siebie obu milicji. Walki w Mostarze od początku listopada 1993

Kwiecień 1993 SDA eliminuje Selimowskiego i kontroluje Wspólnotę Muzułmańską.

27 września 1993 Abdić proklamuje autonomiczna Zachodnią Bosnię, walczy z nim V korpus ABH. W lipcu 1995 Abdić wspierał SAO Krajinę i Rep. Serbską w ataku na Bihać. Kontrofensywa Armii Chorwackiej zajęła Krajinę i Zach. Bosnię. Bombardowania i zawieszenie broni - 5 października 1995. Sierpień 1995 konflikt między Karadżiciem i Mladiciem, ten drugi odmawia ustąpienia, w październiku front patriotyczny i armia żądają ustąpienia Karadżicia, ten ucieka do regionu Sarajewa, odzyskuje armię, ale Banja Luka i wschodnia Hercegowina odrywają się-II,112

25 października 1993 prezydencja BiH wyklucza Borasa, Abdicia i Lazicia i kooptuje N. Durakovicia (lub Djurakovicia) szefa postkomunistów z SDP, I. Komszicia byłego wiceprzewodniczącego SDP i obecnie szefa HSS (kwiecień 1993 utworzenie) oraz Kljuicia. Nowy rząd ma utworzyć Harris Silajdżić, szef MSZ. Oznacza to zastąpienie koalicji SDA-HDZ przez SDA-partie obywatelskie (czyli postkomuniści-JD).

26 października 1993 dwu dowódców mafijnych zostaje wyeliminowanych: M. Topalović-Caco i R. Delalić-Czelo, którzy szantażowali ludność cywilną w Sarajewie i grabili. D-ca ABH do czerwca 1993, S. Halilović, reprezentujący lobby sandżackie, zostaje zamknięty w areszcie domowym -II,108

Prawdziwa władza znajdowała się w SDA kontrolującym rząd, w regionach postkomuniści zachowali znaczny stopień władzy. W listopadzie 1993 SDA zdobyła kontrolę nad większością dowódców korpusów. D-cą ABH R. Delić. We władzach SDA kooptowani: B. Alispahić szef MSW i F. Muslimović, szef bezpieczeństwa wojskowego.

Jesień trzy organizacje: Zgromadzenie Bosniackie kontrolowane przez SDA, Zgromadzenie Chorwatów, przewod. I. Komszić i Serbska Rada Obywatelska z M. Pejanoviciem - II,109

Szef MON Chorwacji, Gojko Szuszak z emigracji, główny reprezentant lobby hercegowińskiego w Zagrzebiu. -II,110

Styczeń 1994 Tudjman wysyła wojsko do BIHU

21 lutego 1994 - po spotkaniach w Genewie i naciskach zach. - 23 luty wstrzymanie ognia na froncie chorwacko-muzułmańskim.

1 marca 1994 wstępna ugoda o federacji chorwacko-muzułmańskiej w Wszyngtonie, podpisuje premier muzułmański Haris Silajdżić i chorwacki Mate Granić, Bobana jako szefa HDZ i prezydenta Herceg-Bosna zastępuje Kreszimir Zubak

30 marca 1994 Parlament Bośni jednogłośnie przyjmuje Konstytucję

maj 1994 - Zubak wybrany prezydentem Federacji

9 marca 1995 ugoda w Bonn - o federacji

5 lipca 1995 Zubak i Izetbegowić podpisują porozumienie w sprawie Mostaru w Genewie

8 września 1995 Genewa negocjacje MSZ Chorwacji, Serbii i Bośni (M) - federacja z Republiką Serbską

21 listopada 1995 Dayton - pokój

kwiecień 1993 - 23 luty 1994 (zgoda na przerwanie ognia wprowadzona 7 marca) wojna chorwacko-muzułmańska

12 marca 1994 ugoda w Splicie o wspólnym wojsku po dwu armiach w okresie przejściowym bez dat.

26 marca 1994 Sarajewo - wspólne d-two w okresie przejściowym po dwu latach tylko na papierze.

Dwa państwa z wł. armią: Republika muzułmańska i Herceg Bosna z HVO, każde ma samodzielne kantony z wł. policją.

W Herceg-Bosna flaga i kuna, Październik 1995 Chorwaci z BiHu uczestniczyli w wyborach chorwackich i mają swych posłów (ilu, kto). W systemie większościowym muzułmanie zdominowaliby Chorwatów.

Po wizycie Clintona w styczniu 1996 H-B miała zrezygnować z funkcji rządowych

I rząd Federacji M-CH premiera Izudina Kapetanovicia styczeń 1996

--------------------

Agrokomerc - sprzedawał żywność za ropę, prowadził spekulacje, straty pokrywał wekslami bez pokrycia przyjmowanymi przez różne banki, w tym Ljublanska B., jako zapowiedź kredytów, w 1987 już banki nie chciały kredytować.

Hamdija Pozderac

Muzułmanie - konspiracje przeciw nim - I,40.

Sankcje ONZ - maj 1992. Embargo - powód zerwania między Milo i Karadżciem. Dodik wybrany w listopadzie 1990 z listy Markovicia, jego partią kierowali: Nenad Kecmanović i Selim Bezlagić, mer Tuzli. Gdy zerwanie z Serbią - powstaje grupa Dodika-II,111

Autor publikacji: 
INTERMARIUM: