Nr 1, 1988

30/06/2007
Zwyczajem nowokoronowanych władców była zawsze osobista lustracja prowincji przynależnych do jego państwa. Tradycji tej dopełnił też ostatnio Gorbaczow odwiedzając w lipcu Polskę by przekonać się o lojalności swego najpotężniejszego wasala Jaruzelskiego. Sytuacja to wcale nienowa, ale jak zwykle wzbudzająca wiele komentarzy, nierzadko przepojonych...