Wojciech Mordwiński

28/02/2005
Czy rola Polski będzie żadna, jak sądzi autor, w trój-partnerstwie: USA – UE – Rosja, zależy od tego czy polska elita polityczna, jeśliby kiedyś taka powstała, będzie prowadziła politykę samodzielną, starając się wokół siebie zgrupować podobne elity polityczne narodów naszego regionu, które nie są zainteresowane rozkwitem miłości franko-...