Wojciech Fałkowski

11/01/2005
Zamieszczamy list prof. UW Wojciecha Fałkowskiego, w czasach dawnych współpracownika KOR, członka środowiska „Głos” i jednego z kierowników Wydawnictwa „Krąg”. Jednocześnie nie rozumiemy Jego oburzenia, przecież jest rzeczą zupełnie naturalną i słuszną, iż w III RP młodzież muszą wychowywać TW „Historyk” czy TW „Pedagog”, podobnie jak państwem...