Tomasz Morawski

01/02/2009
ZA GRANICĄ ____________________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI "Wielka Serbia" Gdy w majowym numerze Onp Łukasz Starzewski w "Pożegnaniu Jugosławii" zastanawiał się, czy istnieją jeszcze jakiekolwiek szanse na uratowanie tegoż państwa, niewiele osób zdawało sobie zapewne sprawę, że późniejsze...
10/12/2008
ZA GRANICĄ ___________________________________________________________________________ Tomasz Morawski GorbaCZOW W Londynie Przywódcy siedmiu najbogatszych państw świata zbierają się co roku, aby omówić najważniejsze ze spraw nurtujących społeczeństwa wysoko rozwiniętych krajów zachodnich. Każdy ze szczytów "siódemki" niósł zwykle wiele...
10/12/2008
ZA GRANICĄ___________________________________________________________________________ Tomasz MORAWSKI CZECHO-SŁOWACJA razem czy osobno? Zainteresowani zmianami zachodzącymi w Europie Wschodniej z uwagą śledzimy wydarzenia mające miejsce za naszymi granicami. Prawie wszyscy wieI dzą, co się dzieje na Litwie, na Ukrainie, potrafią też sięgnąć...
02/12/2008
NASZE LEKTURY ______________________________________________________________ Tomasz MORAWSKI NOWY TYGODNIK Demokracji ani politycznej różnorodności nie da się zbudować bez prasy. Tymczasem w Polsce, mimo powstania wielu ugrupowań politycznych o różnorakich odcieniach rzuca się w oczy wyraźny brak tytułów prasowych, które można by utożsamiać...
06/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ WIKTOR TROŚCIANKO NARESZCIE LATA SPOKOJU! DELIKON-BELLONA ELLONA TOMASZ MORAWSKI DRAMAT OPUSZCZONYCH Wiktor Trościanko znany jest w Polsce głównie jako komentator Radia Wolna Europa, w którym to radiu przez ćwierć...
05/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI PRZECIW FAŁSZOWI I OBŁUDZIE Contra 4 PRZECIW "FILOZOFII" TADEUSZA MAZOWIECKIEGO Zawsze z wielką radością i uwagą witamy pojawienie się kolejnego numeru "Contry". Antykomunistyczne pismo polityczne (jak brzmi jego podtytuł)...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ _________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI Jeszcze nie III Rzeczpospolita Pamięć o II Rzeczypospolitej - okresie pełnej niepodległości i suwerenności była w peerelowskim fragmencie naszych dziejów bardzo żywa. Mimo oficjalnego stanowiska władz komunistycznych głoszących, że Polska...
04/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ Tomasz Morawski Jaką drogą pójdzie „Obóz"? Niewiele już pozostało pism, które do tej pory ukazują się w podziemiu. Chociaż dzisiaj pojęcie to wydaje się anachronizmem to jednak są tacy, którzy z różnych przyczyn (często ekonomicznych) nie wyprowadzają...
04/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI WOJNA OKALECZA WSZYSTKICH STEFAN KORBOŃSKI, MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM W ostatnich latach przybliżono krajowemu czytelnikowi wiele książek powstałych na emigracji i które tam do- czekały się swych pierwszych wydań. Dzięki temu mogliśmy...
01/11/2008
NASZE LEKTURY ___________________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI Obalanie mitu Gdy w początkach 1985 roku, po śmierci Czernienki, funkcję sekretarza generalnego KPZS objął Michaił Gorbaczow, chyba tylko niewielu obserwatorów zdawało sobie sprawę, że wkrótce stanie się on ulubieńcem Zachodu. A...
01/11/2008
ROCZNICA ________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI ZAMIAST ŚWIĄTECZNEJ LAURKI Minęło właśnie dziesięć lat od Sierpnia 1980 roku. Rocznicę tę obchodzono jak na nasze obecne warunki wyjątkowo hucznie. Organizowano więc różnego rodzaju mniej lub bardziej udane igrzyska sportowe i spotkania w...
31/10/2008
NASZE LEKTURY TOMASZ MORAWSKI "FUNKCJONARIUSZE ZBRODNI” Curzio Malaparte, LEGENDA LENINA Popularny komunistyczny slogan propagandowy głosił: "Lenin - wiecznie żywy". Jak to zwykle u komunistów, było to jedynie ich pobożne życzenie, jednak jest coś prawdziwego w tym haśle. Żywa pozostaje bowiem jego legenda, a ściśle mówiąc raczej...
16/05/2007
NIEPODLEGŁOŚĆ TOMASZ MORAWSKI "ZWIĄZEK SOWIECKI GWARANTEM POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI" - CZYLI ORIENTACJA PROSOWIECKA W POLSCE Od pewnego czasu mamy w Polsce do czynienia z ciekawym zjawiskiem. Oto jeżeli spojrzeć na polityczną mapę naszego kraju, okaże się, że duża część tworzących ją ugrupowań (mimo iż społeczeństwo polskie trudno uznać za...