Ryszard Tokarski

22/03/2007
Podczas niedawnych, corocznych uroczystości ku czci cadyka Eli Melecha w Leżajsku pobito rabina Mosze Arye Friedmana.Nie dokonali tego bynajmniej skinheadzi(wszak wiadomo,że polska młodzież wyssała antysemityzm z mlekiem matki), a...chasydzi - jego współpielgrzymi. Rabin Friedman należy do antysyjonistycznej frakcji Żydów(najwięcej skupia...
14/11/2004
Czytając „Maszynę i śrubki...” Michaiła Hellera Michaił Heller „Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki” Biblioteka „Kultury”, Paryż 1988 Książka ta jest niezwykle ważną pozycją dla każdego, kto interesuje się historią Związku Radzieckiego oraz historią komunizmu w ogóle. Ważną tym bardziej, że mało jest prac...