Piotr Majchrzak

01/02/2009
Piotr Majchrzak PROBLEMY Z SYSTEMEM WIELOPARTYJNYM Wydaje się, że wolne wybory parlamentarne - pierwsze po tylu latach - powinny były stać się naturalną areną zmagań o kształt ustrojowy naszego państwa. Byłoby to naturalne zjawisko w momencie odblokowania możliwości dyskusji ustrojowej - dyskusji, która pod władzą komunistów nie...
01/12/2008
W PUŁAPCE PRAGMATYZMU Kilka miesięcy pracy nowego rządu to okres, który pozwala już na pewne podsumowania, a zwłaszcza na porównania z niesławnej pamięci rządem koalicyjnym. Wydaje się, iż można już teraz z całą pewnością stwierdzić, że porównanie to nie wypad- nie dla nowego rządu szczególnie korzystnie. Nie jest to na pewno "rząd przełomu". Tak...
04/11/2008
IMPERIUM _________________________________________________________________ W dniach od 12 do 15 listopada 1990 r. przebywali w Polsce przedstawiciele KONGRESU ESTONII (Eesti Kongress) panowie Trivimi Velliste, Kalle Jurgenson oraz Andres Ammas. Celem ich wizyty było przedstawienie politykom polskim sytuacji politycznej w Estonii,...
04/11/2008
ROZMOWY ONP _______________________________________________________________ OD CENTRUM NA PRAWO - z JACKIEM MAZIARSKIM rozmawia Piotr Majchrzak P.M. Nie będę ukrywać, że spodziewam się, iż głównym tematem naszej rozmowy będzie Porozumienie Centrum. Jak powstało PC, i jaka jest jego struktura organizacyjna. Może też kilka stów o Pańskiej...
04/11/2008
PRZED WYBORAMI Rada Polityczna Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość" na posiedzeniu wrześniowym postanowiła, że L-DP "N" nie wystawi w wyborach prezydenckich swoje kandydata. Jest to fakt o tyle godny uwagi, że prawie wszystkie liczące się w Polsce partie polityczne postąpiły inaczej. Dlaczego więc postąpiliśmy tak właśnie? Czy...
01/11/2008
KONIEC WAKACJI Kończy się okres wakacyjny, także w polityce. Wakacje, jak to wakacje sprzyjają zawsze pewnemu rozpasaniu, a te w niektórych, co bardziej płochych umysłach przyczyniły się do powstania nieprawomyślnych poglądów, że mianowicie w Polsce wszystko jest jeszcze możliwe. Nawet demokracja. Wakacje zawsze jednak kiedyś się kończą i...
16/05/2007
WYSTĄPIENIE PREZESA RADY POLITYCZNEJ LDP "N" na Kongresie Prawicy Polskiej w Warszawie w dn. 1 maja 1990 r. Partia, którą reprezentuję, Partia Liberalno-Demokratyczna działa w oparciu o program i statut już od ponad pięciu lat. Została powołana do życia 11-tego listopada 1984 roku. Zasady ideowe, które wtedy nas połączyły i których wyznawanie...
16/05/2007
Warszawa 03.05.1990 W dniu 01.05.1990 odbył się w Warszawie Kongres Prawicy Polskiej zorganizowany m.in. przez Liberalno-Demokratyczną Partię "Niepodległość". Ponieważ informacje dostępne w większości gazet na temat Kongresu były nie pełne i jednostronne czujemy się w obowiązku wyjaśnić kilka kwestii, co do których bliżej niezorientowani...
16/05/2007
PARS PRO TOTO PIOTR MAJCHRZAK Czy Polsce potrzebne są partie polityczne? Ostatnich czterdzieści pięć lat w Polsce to okres burzliwego rozwoju demokracji socjalistycznej. Rozwój ten dokonał się kosztem śmierci, nie pasujących do niej i będących burżuazyjnym przeżytkiem partii politycznych. W powojennym, narzuconym przez Sowiety porządku idea...