Paweł Szczypta

29/06/2003
Sz. Pan A. Mielcarek, redaktor naczelny „Głosu Pomorza”, Słupsk Gdańsk, 30.05.2003. Szanowny Panie! Jesteśmy dziś jedynym w pełni kaszubskojęzycznym medium drukowanym na Pomorzu. Pism związanych z kaszubszczyzną jest niewiele. Czasopiśmiennictwo kaszubskie to w pewnej mierze dodatki do gazet codziennych, jak gdańska Norda czy...