LIST OTWARTY

Sz. Pan A. Mielcarek,

redaktor naczelny „Głosu Pomorza”, Słupsk

Gdańsk, 30.05.2003.

Szanowny Panie!

Jesteśmy dziś jedynym w pełni kaszubskojęzycznym medium drukowanym na Pomorzu. Pism związanych z kaszubszczyzną jest niewiele. Czasopiśmiennictwo kaszubskie to w pewnej mierze dodatki do gazet codziennych, jak gdańska Norda czy słupski "Głos Kaszëb" – dodatek do Waszego dziennika. Z zaniepokojeniem zaobserwowaliśmy, że z końcem marca „Głos Kaszëb” - poniedziałkowy jednostronicowy dodatek do „Głosu Pomorza” zaprzestał być drukowany. Początkowo myśleliśmy, że to przerwa spowodowana siłą wyższą. Dziś już widać wyraźnie, że strona została na trwałe zlikwidowana.

Była ona niegdyś redagowana przez jednego z najlepszych kaszubskich dziennikarzy: Jerzego Dąbrowę-Januszewskiego. O jakości jego pracy najlepszy pogląd daje fakt, że otrzymał on za swoją dziennikarską służbę nagrodę Medal Stolëma, która jest najbardziej prestiżowym kaszubskim wyróżnieniem przyznawanym za działalność na polu promocji, popularyzacji i rozwoju kaszubszczyzny.

Dodatek ten integrował Kaszubów słupskich i stwarzał forum wymiany informacji i wiedzy na temat kaszubszczyzny. Roli tej nie sposób przecenić.

Z żalem stwierdzamy fakt, że dziś Kaszubi mieszkający i studiujący w Słupsku nie posiadają już nawet swojej strony w Waszej gazecie. A że jej potrzeba istnieje, to nie ulega najmniejszej wątpliwości.

Apelujemy zatem do Pana o przywrócenie strony „Głos Kaszëb”! Apelujemy także o rozszerzenie jej do objętości 2 stronic! Słupsk dysponuje siłami mogącymi ten dodatek robić (jak choćby dziennikarze Waszej gazety dotąd współpracujący z J. Dąbrową-Januszewskim). Dziś już dysponujemy ogólnokaszubskim serwisem informacyjnym. Dziś w kaszubszczyźnie dzieje się wiele rzeczy, o których warto pisać. Dziś następują poważne pozytywne przemiany nie tylko na Kaszubach, ale i w całej Polsce. Za miesiąc w Waszym mieście odbędzie się kolejny Zjazd Kaszubów, na którym będą obecni miłośnicy Kaszub i kaszubszczyzny z zagranicy (m.in. z Czech, Niemiec, Słowacji). Czyż nie była by to szkoda, żeby nie zobaczyli w Waszej gazecie kaszubskiego dodatku?

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowienia w imieniu Redakcji miesięcznika „Òdroda”

Redaktor Naczelny

Paweł Szczypta

Redakcja apeluje do wszystkich osób, których może to dotyczyć o solidarność z Kaszubami ze Słupska i wsparcie dążeń o przywrócenie Głosu Kaszëb. Jeśli Państwo chcecie wspomóc nasza akcję i być może ożywić słupski „Glos Kaszeb” - wyślijcie tego maila do swoich znajomych i redakcji „Głosu Pomorza”. http://www.glos-pomorza.pl/

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: