Maria Tańska

10/03/2003
W skądinąd niezbyt odkrywczym artykule zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” po wybuchu tzw. afery Rywina Paweł Śpiewak rzucił chwytliwe hasło budowy IV Rzeczpospolitej, uważając, że III Rzeczpospolita po prostu się wyczerpała. Teza ta byłaby słuszna, gdyby istniał desygnat pojęcia III Rzeczpospolita. Tymczasem kolejne przesłuchania przed...