Henryk Jakowlew

13/06/2004
Mieszkam w Głazowie, to jest w małej wsi w gminie Myślibórz, powiecie myśliborskim, woj. Zachodniopomorskie, w której nie było PGR-u, ani Spółdzieli Produkcyjnej. Można powiedzieć, że wsi takich w zachdniopomorskiem jest mniejszość. Przed rokiem 1989 około 75% ziem w mojej gminie należało do tzw. sektora uspołecznionego, na który składał się...