Edmund Krasowski, Czesław Nowak

17/10/2002
„Przyglądając się z boku polskim politykom po roku 1989, można dojść do wniosku, że cechował ich niesamowity idealizm w patrzeniu na Zachód”- pisze Mieczysław Ryba w „Kosztownych iluzjach” na łamach „Naszego Dziennika” (31 lipca 2002). Czyżby w środowisku „prawdziwych Polaków-katolików” zaczęto wątpić w płynącą od dawna z eteru tezę, że...
17/10/2002
GW tradycyjnie wykorzystuje pielgrzymkę Ojca Świętego do propagowania pewnych poglądów polityczno-społecznych. Zamiast skupić się na religijnym wymiarze podróży papieskiej, daje kolejną lekcję politycznej poprawności. W korespondencji z Gwatemali (Modlitwa za Indian, Gazeta Wyborcza z 31 lipca 2002) Mikołaj Lizut atakuje wilczy kapitalizm -...
14/10/2002
Byłego posła i sekretarza generalnego Unii Wolności Mirosława Czecha uwag kilka na temat polskiej sceny politycznej A.D. 2002.. (M. Czech, O potrzebie silnika, Gazeta Wyborcza, 3-4 sierpnia 2002) Czech nie wychodzi w swoim tekście poza schematy myślowe latami wypracowywane przez środowisko "Wyborczej" i bliskich mu polityków UD, a potem...