Antoni Wręga

27/09/2009
30 LAT  "RUCHU MŁODEJ POLSKI" „Wiele poglądów i teorii, w które wszyscy głęboko wierzymy, nie ma nic wspólnego z prawdą” († Prof. Paweł Wieczorkiewicz, 2009) Aleksander Hall, przywódca opozycyjnego Ruchu Młodej Polski z końca lat 70. w Gdańsku - opowiadał mi, iż jego nieżyjący już wówczas dziadek był „prawdziwym” Anglikiem. Jako...
23/03/2009
TIME Friday, Apr. 26, 1968 Pewnego wiosennego dnia 1962 r. prezydent John F. Kennedy wręczył specjalnemu kurierowi Białego Domu, pewną notatkę napisaną na swoim osobistym papierze firmowym; zaadresowana była do prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a. W piśmie tym Kennedy przekazał De Gaulle’owi, iż posiada poważne powody, aby wierzyć, że...
18/12/2008
W Raporcie Komisji Warrena istnieje szereg tzw. „polskich śladów”. Faktów i informacji mających ten, czy inny związek z Polską. Przykładem niejaki prof. James Dombrowski, niedwuznacznie polskiego pochodzenia („najwybitniejszy działacz Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych na Południu [USA]”). Szczególnie jednak postać George’a De...
08/02/2006
Ewolucja sytuacji politycznej w Europie lat 1990-tych a zachodnia strategia "opóźniania rozszerzania"1) Koniec systemu bezpieczeństwa opartego o dominację dwóch supermocarstw Historycy często twierdzą, iż wiek XIX rozpoczęty Kongresem Wiedeńskim w 1815 r., skończył się w 1914 r. wraz z zamachem w Sarajewie.2) Następny układ sił w...
05/02/2006
Zabiegi Janusza M., choć wielce podejrzane nie otworzyły mi jeszcze w pełni oczu. Momentem przełomowym był nasz wyjazd na emigrację promem z Gdańska do Lubeki. Zostałem poproszony o przewiezienie grypsu Jacka Merkela (napisanego na cienkiej bibułce, opakowanej w plastik - taką kulkę można było schować pod zębem) dla Biura “Solidarności” w...
02/02/2006
Garść refleksji – uczestnika i świadka wydarzeń sprzed lat - z okazji 25. Rocznicy powstania gdańskich WZZ. Tekst napisany po Konferencji Naukowej Instytutu Pamięci Narodowej, WOLNE ZWIĄZKI ZAWODOWE WYBRZEŻA (1978-1980), Gdańsk, 9-10 października 2003, Centralne Muzeum Morskie. Na Konferencji głos zabierały tuzy: Lech Wałęsa, prof. Kieres,...