Andrzej Zybertowicz

09/06/2012
 SŁUŻBY SPECJALNE I UKŁAD POSTKOMUNISTYCZNY   „Istnieją powiązania interesów tak przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć.”(1)   Mówiąc o agenturze, nie mam na myśli jedynie pozostałości UB, SB, tajnych służb LWP i oczywiście służb sowieckich. Chodzi mi o wszelkiego rodzaju tajne służby i organizacje tak pochodzenia...
09/06/2012
ZABEZPIECZENIA AGENTURALNE   „Maksyma: jeśli coś można wytłumaczyć na wiele sposobów, wybierz wytłumaczenie najprostsze - nie ma zastosowania, gdy w grę wchodzą działania służb specjalnych.”(1)   Pełnych i bezpośrednich dowodów na rzecz przypuszczenia o istnieniu jakiś jednolicie zaprojektowanych, centralnie koordynowanych i...
09/06/2012
WSCHODNIE WIATRY   „w pracy wywiadowczej tak się zwykle dzieje, że jeśli ktoś widzi, że ktoś inny działa i zaczyna patrzeć w drugą stronę, to ten działający uzna to za zachętę do jeszcze bardziej zuchwałego postępowania i będzie się tak zachowywał tak długo, póki nie dostanie po łapach lub w łeb.”(1)   Mówi Dubiński, bliski...
20/05/2004
Dostęp do akt tajnych służb PeeReLu, który możliwy jest dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej umożliwia badaczom odkrycie prawdziwych mechanizmów władzy w Polsce pod rządami PZPR, pozwala na ukazanie prawdziwych motywów działania wielu osób i faktycznych sił sprawczych kryjących za ważnymi wydarzeniami z powojennych dziejów naszego kraju...