Aleksander Graf Pruszynski

29/08/2005
27 sierpnia w mieście, które teraz obchodzi swe milenium, gdzie 609 lat temu zebrali się panowie polscy i bojarzy białoruscy dla omówienia warunków połączenia obu państw, odbył się spęd Związku Polaków na Białorusi. Był to spęd w znacznej mierze: „pisz Pan Polaków”, organizowany, przeprowadzony i opłacony przez administrację Aleksandra...