7. Bułgaria - rok 2000

Remont gabinetu w Bułgarii (2000)

Bułgaria została zaproszona do udziału w rokowaniach na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednocześnie jedynie 10 proc. społeczeństwa uważa, że reformy gabinetu antykomunistycznej Unii Sił Demokratycznych zakończyły się powodzeniem. Upadkowi nastrojów społecznych spowodowanemu początkowymi kosztami reform towarzyszy też przekonanie o powszechnej korupcji. Tymczasem Unia Sił Demokratycznych premiera Iwana Kostowa ma ambicję nie tylko wprowadzenia Bułgarii do NATO i Unii Europejskiej ale również wygrania wyborów parlamentarnych w roku 2001. Takie przyczyny legły u podstaw gruntownej przebudowy i wymiany personalnej rządu.

Bułgaria jest obecnie ceniona w NATO jako oaza stabilności i przeciwwaga na Bałkanach dla nieobliczalnej Serbii Miloszewicia i pogrążającej się w nierozwiązywalnym kryzysie Rumunii. Premier Kostow ma nawet ambicję by jego kraj stał się dla USA pierwszorzędnym czynnikiem politycznym na półwyspie. Bułgaria mogłaby zostać zaproszona do NATO w 2002 roku. Obecnie w Bułgarii za przystąpieniem do Sojuszu wypowiada się zaledwie 49, zaś przeciwko 47 proc., chociaż za integracją z Unią jest ponad 72 proc. ankietowanych. 49 proc. Bułgarów sądzi, że kraj powinien orientować się na Europa, 7 proc. na USA i 13 proc. Rosję.

Reformy ekonomiczne dają już pierwsze pozytywne rezultaty. W roku 2000 spodziewany wzrost produktu krajowego brutto może wynieść 4 proc., co postawi Bułgarię w drugiej grupie po czołówce tworzonej przez Polskę, Węgry, Estonię i Słowenię.

Jednocześnie nastroje społeczne są złe; 47 proc. Bułgarów chciałoby wyemigrować z kraju gdyby miało taką możliwość.

W tej sytuacji premier Kostow zdecydował się na gruntowny remont swego gabinetu, co miałoby przynieść wzrost popularności rządu. Na stanowiskach pozostało jedynie czterech ministrów: spraw zagranicznych, rolnictwa, finansów, ekologii, spraw socjalnych i kultury, wymieniono natomiast 10 ministrów. Zmiany w ministerstwie sprawiedliwości i MSW były gruntowniejsze i powinny ułatwić ściganie korupcji.

Z ministerstw przemysłu, handlu i turystyki utworzono jeden resort gospodarki. Jego szef został jednocześnie wicepremierem. Pozostałe trzy stanowiska wicepremierów zlikwidowano.

Priorytetem politycznym dla nowego rządu będzie przystąpienie do Unii i zakończenie w roku 2000 podstawowego etapu prywatyzacji obejmującego banki i wielkie holdingi państwowe. Rząd przewiduje również rozpoczęcie szerokiego planu inwestycji, przede wszystkim w infrastrukturę transportową kraju celem wykorzystania jego potencjału tranzytowego oraz modernizację armii.

Autor publikacji: 
INTERMARIUM: