Artykuł i książki

08/11/2011
18 stycznia 2008 roku w Sofii spotkały się delegacje Bułgarii i Rosji, którym przewodniczyli prezydenci obu krajów Władimir Putin i Georgii Pyrwanow. Przedmiotem rozmów było zakończenie negocjacji w sprawie budowy ropociągu Burgas – Aleksandrupolis i gazociągu South Stream oraz budowy elektrowni atomowej w Belene i dostaw do niej paliwa uranowego...
10/05/2009
BUŁGARIA   W Bułgarii, inaczej niż w Polsce i na Węgrzech, a w pewnej mierze również inaczej niż w Czechosłowacji, gdzie w praktyce cały aparat bezpieczeństwa realizował bezpośrednio pieriestrojkowe zadania Centrali, mamy do czynienia z sytuacją, w której część aparatu bezpieczeństwa pozostała wierna żiwkowowi, a część wbrew jego woli...
29/04/2008
KOMUNIŚCI W SOJUSZU Z CAREM Po ostatnich wyborach rozmowy w sprawie utworzenia koalicji podjęli postkomuniści z partii socjalistycznej (BSP) i Ruchu Ludowego Simeon Drugi (NDSW). Na razie trwają targi o stanowisko premiera, którego żądają nieustępliwie obie strony. Porozumienie jest jednak tylko kwestią czasu, mimo że car grozi koalicją z...
29/04/2008
BUŁGARIA 1991-2001   Partia 1990 1991 1994   1997 2001 BSP 211 106...
29/04/2008
Bułgaria - Za plecami cara komunistyczne specłużby 26 października 2003 roku w I turze wyborów samorządowych premier Symeon II i jego partia Ruch Ludowy na rzecz Symeona II poniosły klęskę uzyskując zaledwie 10 proc. głosów. Jest to dokładnie tyle samo, ile zdobył koalicyjny partner cara, partia mniejszości tureckiej i muzułmańskiej - Ruch...
29/04/2008
Czy koniec wojny między Gazpromem i Bułgarią? Po rocznych negocjacjach Bułgaria i Gazprom zawarły porozumienie wstępne dotyczące zasad eksportu gazu rosyjskiego do Bułgarii i jego tranzytu do Grecji, Macedonii, a w przyszłości także do Turcji. Bułgarzy dążyli do wyeliminowania pośredników i dzięki temu obniżenia cen gazu rosyjskiego oraz do...
29/04/2008
Bułgaria i Rumunia są krajami, które zwykle porównuje się. Oba miały tak samo opresyjny i ortodoksyjny reżym komunistyczny, taki sam biedny poziom życia i w obu po długiej walce zwyciężyły siły antykomunistyczne. Dlaczego zatem Bułgarii udaje się wychodzić z kryzysu, podczas gdy Rumunia grzęśnie w nędzy i anarchii? Podobieństwa i różnice Zmiana...
29/04/2008
Rozłam w bułgarskiej Cerkwi Od 1992 roku trwa rozłam w Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej. Jego powodem było dążenie części duchownych do usunięcia ze stanowiska głowy Cerkwi, patriarchy Maksima, oficera bezpieki oddelegowanego na tę funkcję jeszcze za czasów Todora Żiwkowa. Upadek komunizmu nie spowodował automatycznej odnowy w kościele, gdyż...
29/04/2008
Dekomunizacja w Bułgarii Parlament bułgarski uchwalił w I czytaniu 130 głosami za na 250 posłów rządowy projekt ustawy dekomunizacyjnej. Zakazuje ona piastowania stanowisk kierowniczych w administracji państwowej do roku 2003 osobom, które zajmowały "stanowiska odpowiedzialne" w aparacie Bułgarskiej Partii Komunistycznej lub współpracowały z...
29/04/2008
Jednym udowodniono, inni się wypierają Dumny jestem z mej działalności - stwierdził z trybuny parlamentarnej Christo Smolenow, jeden z 23 ujawnionych byłych agentów komunistycznej bezpieki w Bułgarii. Po siedmiu latach walki o lustrację, 22 października 1997 roku poczyniono nareszcie mały krok naprzód. Minister spraw wewnętrznych Bogomil...
29/04/2008
CAR MOŻLIWYM PREMIEREM Prezydent Bułgarii Petyr Stojanow wyznaczył datę wyborów parlamentarnych na 17 czerwca. 4 kwietnia z Madrytu przybył do Sofii car Symeon II i następnego dnia zapowiedział utworzenie Ruchu Narodowego Symeon II oraz powołanie rządu ekspertów w wypadku odniesienia zwycięstwa wyborczego. Z Nowego Jorku car sprowadził głównego...
29/04/2008
NOWA RUNDA W CZERWCU 2001 ROKU Po czterech latach rządów antykomunistycznej Unii Sił Demokratycznych - SDS premiera Iwana Kostowa, w czerwcu Bułgarzy będą znów wybierali parlament. Kampania wyborcza w praktyce już się zaczęła i na razie sondaże dają Unii około 30 proc. głosów. Sytuacja w Bułgarii jest więc znacznie lepsza niż w sąsiedniej Rumunii...
29/04/2008
Remont gabinetu w Bułgarii (2000) Bułgaria została zaproszona do udziału w rokowaniach na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednocześnie jedynie 10 proc. społeczeństwa uważa, że reformy gabinetu antykomunistycznej Unii Sił Demokratycznych zakończyły się powodzeniem. Upadkowi nastrojów społecznych spowodowanemu początkowymi kosztami reform...
29/04/2008
Komuniści przegrywają wybory lokalne w Bułgarii (1999) W październiku 1999 roku odbyły się w Bułgarii wybory burmistrzów i rad miejskich, gminnych i okręgowych. W 1997 roku antykomunistyczna Unia Sił Demokratycznych wygrała wprawdzie wybory prezydenckie i parlamentarne ale prowincja od 1995 roku pozostawała kontrolowana niepodzielnie przez...
29/04/2008
I.) Rosja, kandydatura M. Pirinskiego w momencie następnych wyborów prezydenckich, szanse kandydatury Liłowa. Posiedzenie (plenum) Rady (dawny KC) BSP odniosło się do wyborów w Rosji, ponieważ Widenow liczył, że zwycięstwo Ziuganowa i Łukanowa przyniesie mu korzyści. Zwycięstwo Ziuganowa stworzyłoby atmosferę bardziej przyjazną Widenowowi. Czasy...
29/04/2008
BUŁGARIA - nowy członek WNP? 29 marca 1996 roku, z okazji podpisania przez Rosję, Białoruś, Kazachstan i Kirgizję traktatu o ściślejszej integracji w ramach WNP, prezydent Jelcyn roztoczył świetlane perspektywy również przed dalszymi kandydatami: « Układ jest otwarty do ewentualnego podpisania przez inne państwa. Mogłyby to być również Republiki...
29/04/2008
DEKOMPOZYCJA WŁADZY NIEKOMUNISTYCZNEJ W BUŁGARII (1992) Po pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych (październik 1991) i prezydenckich (styczeń 1992) zwycięski obóz niekomunistyczny, który właśnie przejął władzę, składał się z czterech rywalizujących grup: prezydenta Żeliu Żelewa, Unii Sił Demokratycznych, Konfederacji Pracy "...
28/04/2008
SYTUACJA POLITYCZNA Już w 1968 roku znaleźli się ludzie, którzy protestowali prze­ciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (np. poeta Petar Manołow), a w 1977 roku kilkanaście osób podpi­sało list popierający Karte 77. Represje dosięgały nawet emigran­tów; w Londynie zabito pisarza Georgi Marków (wrzesień 1978). W 1982 roku...