CZERWONA PAJĘCZYNA (1) - CENTRALA (1)

CENTRALA (1)

Kiedyś oplatała nas by pilnować posłuszeństwa, dziś by nas doić i nie pozwolić na rozwój demokratycznego kapitalizmu i autentycznego, nie manipulowanego życia politycznego. Chcemy odtworzyć całą sieć. Dlatego prosimy o nadsyłanie materiałów z teczek, ale nie tylko nazwisk funkcjonariuszy lecz także funkcji i dat kiedy je sprawowali, jakimi konkretnie sprawami, ludźmi i organizacjami się zajmowali (SOS - sprawa operacyjnego sprawdzenia, SOR - sprawa operacjnego rozpracowania, KE - Kwestionariusz ewidencyjny służący do sprawdzania osób, które zsprzestały działalności), jakich TW prowadzili i na kogo ci agenci donosili. Chodzi też o wykrycie obecnych powiązań między bezpieką, agenturą i obrońcami agentury w gospodarce, życiu politycznym, mediach i kulturze. Nasz wykaz będzie obejmował stan etatowy mniej więcej od połowy lat 1970-tych, tj. od początku nowej opozycji.

W systemie komunistycznym organy bezpieczeństwa nadzorował członek Politbiura i Sekretariatu KC odpowiedzialny za organy administracyjne (wojsko, bezpieczeństwo milicja, prokuratura, sądownictwo, sport). Funkcję tę sprawował Stanisław KANIA (1971-1980), autor spisku przeciwko Gierkowi, a następnie Mirosław MILEWSKI, (1981 – 14 maja 1985 formalnie), poprzednio szef MSW (1980 – 1981), usunięty po zamordowaniu przez SB ks. Jerzego Popiełuszki, aresztowany w związku ze sprawą „Żelazo" (październik 1990), zwolniony w związku z przedawnieniem, w 1997 roku oskarżony o bezprawne aresztowania w 1947 r. i uniewinniony z braku dowodów (2001).

Od roku 1981 SB i WSW zarządzali w duecie szef MON, premier i I sekretarz PZPR Wojciech Jaruzelski oraz minister spraw wewnętrznych gen. Czesław Kiszczak, były szef WSW . Jaruzelski przejął kontrolę nad MSW z ramienia Biura Politycznego 6 listopada 1984 roku.

30 stycznia 1990 roku premier Tadeusz Mazowiecki powołał Polityczny Komitet Doradczy MSW w składzie: Andrzej Celinski (później EOAD, UW, SLD, SDPL.) i Jacek Merkel (OKP, TW), Jacek Taylor („S”), Andrzej Gdula (b. wiceminister MSW) i Hieronim Kubiak (b. PZPR), Tadeusz Bień (SD), Michal Kurek (PSL „O”), Jerzy Marlewski (PAX).

MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH

gen. bryg Franciszek SZLACHCIC ur. 5.02.1920 (25.01.1971 do 20.12.1971), poprzednio podsekretarz stanu w MSW (4.05.1962 - 24.01.1971), komendant wojewódzki MO w Katowicach (9.01.1957 - 4.05.1962), zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach (1 - 8.01.1957), szef WUBP w Olsztynie, Rzeszowie i Katowicach, zastępca szefa WUBP w Krakowie (1.05.1949 - 30.05.1950), kierownik kontrwywiadu PUBP w Chrzanowie, szefem PUBP w Olkuszu, w MBP od 8 lutego 1945;

Wiesław OCIEPKA ur. 16.02.1922 (21.12.1971 - 28.02.1973), działacz PZPR, zginął w katastrofie lotniczej pod Olsztynem (28.02.1973);

Gen. dyw. Stanisław KOWALCZYK ur. 12.12.1924 (22.03.1973 - 8.10.1980);

Gen. dyw. Mirosław MILEWSKI ur. 1.05.1928 (8.10.1980 - 31.07.1981), poprzednio podsekretarz stanu w MSW, w MBP od 10 stycznia 1944;

Gen. broni Czesław KISZCZAK ur. 19.10.1925 (31.07.1981 - 6.07.1990), poprzednio szef WSW (1979 - 1981), szef Zarządu II Sztabu Generalnego czyli wywiadu wojskowego (1972-1979), od 1945 r. oficer Informacji Wojskowej i Wojskowej Służby Wewnętrznej.

DYREKTOR GABINETU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Stanisław KOŃCZEWICZ ur. 25.10.1922 (15.01.1967 - 30.11.1971), w MBP od 21 maja 1948, potem w Komitecie ds. Bezpieczeństwa Publicznego;

gen. bryg. Józef CHOMĘTOWSKI ur. 21.01.1930 (20.05.1971 - ), od 1949 prokurator wojskowy, w MSW od 1 czerwca 1965.

Tadeusz KWIATKOWSKI ur. 24.01.1928 ( ), w MBP od 1 lipca 1947, doradca ministra spraw wewnętrznych (15.12.1983 – 1989), dyrektor zespołu w gabinecie ministra (1989 do 10.03.1990).

płk. Wacław KRÓL (16.11.1989 - 31.07.1990) dyrektor zespołu w gabinecie ministra poprzednio z-ca dyrektora Departamentu III.

Czesław ROTER główny specjalista w Gabinecie Ministra SW (od 1984), poprzednio z-ca dyrektora Biura „B" MSW.

I ZASTĘPCA MINISTRA SW

gen. dyw. Bogusław STACHURA (25.11.1981 - 18.02.1983), jednocześnie podsekretarz stanu, kierownik Sztabu MSW, odwołany, potem ambasador PRL w Bukareszcie.

gen. dyw. Władysław POŻOGA (17.12.1986 do 31.10.1989) i jednocześnie szef służby wywiadu i kontrwywiadu MSW (22.09.1980 - 31.10.1989);

gen. dyw. Henryk DANKOWSKI (31.10.1989 do 07.1990), poprzednio szef Służby Bezpieczeństwa MSW, należał do najbardziej zaufanych współpracowników Kiszczaka;

WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH DS. WYWIADU I KONTRWYWIADU/ SZEF SŁUŻBY WYWIADU I KONTRWYWIADU MSW

gen. dyw. Władysław POŻOGA ur. 8.01.1923, podsekretarz stanu w MSW (22.09.1980 - 17.12.1986), Szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu MSW (22.09.1980 - 31.10.1989), jednocześnie I zastępca ministra spraw wewnętrznych (17.12.1986 - 31.10.1989), poprzednio dyrektor II Departamentu, w MBP od 12 lipca 1945;

gen. bryg. Zdzisław SAREWICZ (1.11.1989 – czerwiec 1990), poprzednio dyrektor Departamentu I, oficjalny przedstawiciel Urzędu Ochrony Państwa w Moskwie (1990 – 1996), członek Rady Konsultacyjnej Dyrektorów Seniorów Wywiadu przy Szefie Agencji Wywiadu (od 10.12.2002)

Z-ca Szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu MSW

gen.-bryg, Jan SŁOWIKOWSKI (1.12.1981 - 1.06.1983), poprzednio dyrektor I Departamentu, po przejściu na emeryturę ambasador PRL w Iranie (1983 – 1985);

gen. bryg. Stanisław GRONJECKI ur. 1.01.1926 (1.02.1983 - 19.02.1990), w MBP od 17 sierpnia 1944.

WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH DS SB/ SZEF SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA MSW (Dep. III-V, GIOP, Biuro Śledcze):

gen. dyw. Władysław CIASTOŃ, podsekretarz stanu w MSW, zastępca kierownika Sztabu MSW (25.11.1981 do 19.12.1986), poprzednio dyrektor V Departamentu, po zwolnieniu z resortu był charge d'affaire ambasady PRL w Tiranie, od 8 X 1990 tymczasowo aresztowany (z aktu oskarżenia przeciwko Ciastoniowi i Płatkowi);

gen. dyw. Henryk DANKOWSKI podsekretarz stanu (20.12.1986 - 31.10.1989), poprzednio z-ca, 9 października 1989 r. mianowany na stopień generała dywizji, 26 czerwca 1989 roku nakazał sporządzenie charakterystyki wybranych parlamentarzystów, będących tajnymi współpracownikami SB oraz tych, z którymi utrzymywany jest stały lub jedynie okresowy kontakt operacyjny;

Jerzy KARPACZ (3.11.1989 - 11.05.1990), poseł na sejm PRL X kadencji. poprzednio z-ca szefa SB MSW.

Z-ca szefa Służby Bezpieczeństwa MSW

gen. bryg Czesław WIEJAK (1.11.1981 - do 4.05.1990), poprzednio z-ca dyrektora IV Departamentu;

gen. dyw. Henryk DANKOWSKI, jednocześnie dyrektor III Departamentu (10.07.1985 - 20.12.1986), poprzednio tylko dyrektor III Departamentu;

Mieczysław CHĘCIŃSKI (15.09.1986 - 14.01.1988), pełniący obowiązki;

gen. bryg Zdzisław WEWER (16.02.1988 - 1.06.1988), pełniący obowiązki, służył w MO, poprzednio w Piotrkowie, zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. MO w Krośnie (16.09.1978 - 1.04.1981);

Leszek LAMPARSKI (1.12.1988 - 17.07.1989), pełniący obowiązki, nadinspektor policji, poprzednio komendant wojewódzki MO w Wałbrzychu, z-ca komendanta wojewódzkiego MO w Wałbrzychu ds. MO (1.06.1976 - 15.06.1980);

Jerzy KARPACZ (1.07.1989 - 3.11.1989), poprzednio w Wałbrzychu;

Jan STRYCHARSKI ur. 20.03.1938 (01.01.1990 - 11.05.1990), pełniący obowiązki, poprzednio w aparacie PZPR, funkcjonariusz MO, zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. MO w Bydgoszczy (1.03.1977 - 3.10.1986). szefa WTISW w Bydgoszczy (7.02.1990 do 25.06.1990), pierwszy komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy.

PODSEKRETARZE STANU

gen. bryg. Tadeusz PIETRZAK ur. 27.08.1926 (15.05.1968 - 15.02.1978), poprzednio komendant główny MO (20.07.1965 - 14.05.1968), zastępcy szefa WSW (17.01.1957 - 16.10.1961), w MBP od lipca 1944, pełnił służbę w MO, kierowany do wojska, krótko pełnił funkcję zastępcy szefa Głównego Zarządu Informacji WP, po 1978 ambasador PRL w Budapeszcie;

Henryk SŁABCZYK ur. 1.01.1925 (1.06.1969 - 27.10.1973), od 1 lutego 1945 służył w MO;

gen. dyw Bogusław STACHURA ur. 20.03.1927 (1.06.1969 - 18.02.1983), działacz PZPR;

gen. dyw. Mirosław MILEWSKI (25.01.1971 - 08.10.1980), poprzednio dyrektor I Departamentu;

gen. bryg. Henryk PIĘTEK ur. 5.01.1922 (1.10.1971 - 19.03.1974), w MBP od 19 stycznia 1945, następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (1974 – 1980);

gen. bryg Marian JANICKI ur. 12.10.1927 (20.02.1978 - 15.08.1981), poprzednio komendant główny MO (2.05.1973 - 19.02.1978), w MBP od 24 czerwca 1946, następnie ambasador PRL w Tunezji (15.08.1981do listopada 1985);

gen. dyw. Konrad STRASZEWSKI ur. 19.02.1927 (1.01.1979 - 5.04.1986), jednocześnie szef Służby Zabezpieczenia Operacyjnego MSW (25.11.1981 - 1.04.1983), w MBP od 21 sierpnia 1952, po zwolnieniu doradca prezesa ZUS (kwiecień 1986 - maj 1988), doradca zachodnioniemieckiej firmy Hodak-Baum i wiceprezes spółki „Gromada-Tourist" (od 1988);

gen. bryg. Adam KRZYSZTOPORSKI (22.09.1980 - 27.02.1982), poprzednio dyrektor III Departamentu, następnie na zesłaniu podsekretarz stanu w Urzędzie Gospodarki Morskiej (luty 1982 – 1987);

Gen. dyw. STANISŁAW ZACZKOWSKI ur. 10.11.1928 (21.10.1981 - 31.10.1987), jednocześnie szef Służby Zabezpieczenia Materiałowego MSW (25.11.1981 - 31.10.1987), poprzednio komendant główny MO (21.02.1978 - 25.11.1981), zastępca komendanta głównego MO (1.11.1971 - 21.02.1978), w MBP od 14 czerwca 1946, służył w MO, od 1987 ambasador PRL w Ułan Bator;

gen. dyw. WP Lucjan CZUBIŃSKI ur. 21.07.1930 (18.02.1983 - 6.03.1990), poprzednio Dyrektor Generalnym MSW (od 25.11.1981), Prokurator Generalny PRL (14.03.1972 - 25.11.1981), Naczelny Prokurator Wojskowy (1.08.1968 - 14.03.1972), służył w organach prokuratury WP od 1949;

Andrzej GDULA ur. 27.06.1942 (22.12.1985 - 07.1986), jednocześnie, szef Służby polityczno-wychowawczej MSW, działacz PZPR, m.in. I sekretarz KW PZPR w Bielsku-Białej, w 1986 roku przeszedł do KC PZPR - był kierownikiem Wydziału Społeczno-Prawnego KC PZPR i kierownikiem Wydziału Prawa i Praworządności KC PZPR, za A. Kwaśniwskiego dyrektor zespołu doradców prezydenta RP oraz przewodniczący rady nadzorczej PWPW;

Zbigniew PUDYSZ (20.06.1985 - czerwiec 1990), poprzednio dyrektor Biura Śledczego;

Czesław STASZCZAK ur. 16.09.1942 (28.02.1987 - 22.11.1989) jednocześnie szef służby polityczno-wychowawczej MSW, działacz PZPR - m.in. I sekretarz KW PZPR w Białej Podlaskiej.

GŁÓWNY INSPEKTORAT MINISTRA/MSW

Kierownik: gen. bryg. Mikołaj KRUPSKI ur. 25.11.1919 (10.05.1973 – 31.05.1988), jednocześnie dyrektor głównego Inspektoratu Ochrony Przemysłu, poprzednio dyrektor Departamentu II;

Z-ca Kierownika: Adam PACHOLCZAK ur. 27.02.1928 (6.07.1987 - 10.07.1989), do 1987 oficer WP;

WYDZIAŁ I

Naczelnik: Zdzisław NAWROCKI (1-10-1975 – 31.07.1977);

WYDZIAŁII

Naczelnik: Tadeusz KORYCIŃSKI (1.01.1975);

WYDZIAŁ III

Naczelnik:Józef PIĘTEK (1.01.1975);

WYDZIAŁ IV

Naczelnik: Ryszard ANDZIAK (1-10-1975 - );