CZERWONA PAJĘCZYNA -KWMO - WUSW W KONINIE

KWMO (DO 1983) - WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KONINIE – ETAT: WUSW - 153, RUSW – 44 (1985)

(Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB) Szef WUSW ds. SB na woj. konińskie: ppłk. mgr Marian STRYCHOWSKI (...); ppłk. Stanisław WALCZAK (...);

Starszy Inspektor przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:

Inspektorat Analityczny przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:

Starszy Inspektor Kierownictwa SB ds. Departamentu I (wywiadu):

WYDZIAŁ II – kontrwywiad

Naczelnik: ppłk. Czesław KRÓLIKOWSKI (1981):

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

St. ppor. Stanisław BARTCZAK, starszy inspektor Wydziału II (...);

WYDZIAŁ – III – opozycja

Naczelnik: kpt. Bogumił WYPYCHOWSKI (październik 1983);

Z-ca Naczelnika: kpt. Jerzy KARPIŃSKI ( );

Sekcja I

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Sekcja II

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Do podziału na sekcje: por. Z. Gostyński, starszy inspektor (...); Grażyna Drzewiecka (...);

WYDZIAŁ – IV – Kościół

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika: kpt. A. GORDZELEWSKI (...);

Sekcja I

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Sekcja II

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Do podziału na sekcje: por. T. Stawicki, starszy inspektor; por. K. Łęczny, por. M. Kowalski, plut. K. Gajos, inspektor Wydziału IV

WYDZIAŁ V (od 7 listopada 1981) WYDZIAŁ IIIA (od 1 stycznia 1979 do 7 listopada 1981) - przemysł („Solidarność”)

Naczelnik: (por. do października 1981) kpt. Henryk NOWACZEWSKI (czerwiec 1981-1983), prowadził TW „Marcin” TW „Kowalkiewicz”, w raporcie z 5 października 1981 – SOR „Związek” - podaje, że „we wrześniu pozyskano do współpracy 2 TW - jeden jest przew. KZ drugi ma kontrolować poligrafię. Obecnie posiadamy 14 TW w tym 6 posiada dotarcie do ZR a 8 do KZ; prowadzimy dialog z 6 osobami.” Nowaczewski został skazany najniższym wyrokiem w procesie konińskim;

ppłk. Szczepan WINEK (1984):

ppłk. mgr Józef WOŹNIAK (...);

Z-ca Naczelnika: por. Andrzej KURCZEWSKI (1981);

por. Szymon JĘDRZEJEWSKI (listopad 1981);

kpt. Ryszard PRYMUS (1983-1989) prowadził TW „Beibi” (Bożena Brzezińska), która donosiła na działaczy „S” skupionych wokół parafii św. Wojciecha: Ryszarda Stachowiaka, przewodniczącego regionu, ks. Stanisława Waszczyńskiego, kanonika, proboszcza parafii św. Wojciecha, który opiekował się solidarnościową opozycją, Jarosława Krzywika, Ryszarda Skoczylasa, Krzysztofa Buszko, Wiesława Wysokiego, Ewę Zaleską, Krzysztofa Dobreckiego oraz Stefana Bratkowskiego, z którym się przyjaźniła, inwigilowała Duszpasterstwo Pracownicze, kontrolowała pomoc finansową dla opozycji, w 1989 ustalała kto będzie posłem „S”.

Sekcja I

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Sekcja II

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Sekcja III

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

samodzielna Sekcja IV -

Kierownik: por. Jan MICHALSKI (...);

Z-ca Kierownika:

Personel: ppor. Irena MAŁACHOWSKA, inspektor (...); ppor. A. MŁYNARCZYK (...);

Sekcja V

Kierownik: kpt. Z. WITZBERG (...);

Z-ca Kierownika:

Sekcja VI - zajmowała się zakładami: Huta "Aluminium" KONIN (HAK),

Kierownik: kpt. (por.) Wojciech POŁATYŃSKI (1981) prowadził TW "Tomasz" w KZ "S" HAK – SOR „Związek”, Sekcja „nie posiada kontaktów w MKZ, do KKP tez nie posiada, do sekcji branżowych tez nie, dialogi prowadzi w KZ - 2 osoby.” Prowadził TW „Bolton” (Jerzy Żurawiecki) w roku 1981 członek Zarządu Regionu i delegat na Zjazd „S”. W sierpniu 1981 roku ODNOWIONO z nim kontakt, a więc pracował wcześniej i został uaktywniony w związku ze zjazdem Solidarności i w październiku już donosił. Po 1989 TW „Bolton” w nagrodę za wierną służbę SB został przez TW „Beibi” wyznaczony na posła „S”, był przewodniczącym Zarządu Regionu „S” przez cztery kadencje, a następnie przewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego. Zachowywał się przykładnie wszędzie promując kumpli z SD.

Z-ca Kierownika:

Sekcja VII

Kierownik: por. Marian ŁAGOWSKI (1981)

Z-ca Kierownika:

sekcja na razie nie znana: Jan Dworak st. inst.. Wydz III A (1982) prowadził agenta ZW „Zygmunt” (Waldemar Piotrowski, wydawca „Robotnika” do którego materiałów i sprzętu dostarczała SB, czł. Tymczasowej Regionalnej Rady NSZZ, łącznik do RKW „Mazowsze” i Zbigniewa Bujaka) oraz agenta TW ”Marek” (Zbigniew Zaborski, dostarczał TW „Zygmuntowi” materiałów z SB). Dworak został skazany w procesie konińskim na karę więzienia za bicie opozycji; ppor. Henryk Wojciechowski, starszy inspektor (...); starszy chorąży Lech Włodarczyk, starszy inspektor (...); por- Leon Wiktor (...); Wiesław Walczak, inspektor (...); Jan Stawicki, inspektor (...); por. Zdzisław Działak (...); Jan Starz; Roman Nowaczyk; Wiesław Miłek; starszy sierżant Henryk Kasprzak, młodszy inspektor (...); starszy szeregowy Daniel Ładowski, inspektor (...); ppor. Zbigniew Lasek, starszy inspektor (...); szeregowiec J. Kaszuba, inspektor (...); szeregowiec Krystyna Gałkiewicz, inspektor (...).

WYDZIAŁ - VI - rolnictwo (S RI)

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika: F. BĄK (...)

Sekcja I

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Sekcja II

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Do podziału na wydziały i sekcje: mł. chorąży G. Andrzejewski (...); kpt. S. Augustyniak (...); st. chorąży Lucjan Ciesielski (...); kpt. St. Dąbrowski (...); por. J. Dopierała (...); chorąży W. Drożdżyński (...); kpt. Zdzisław Dudek (...); chorąży (sierżant) Stefan Dziamara (...); por R. Drzewiecki (...); kpt. Jerzy Garczyński (...); szeregowiec I. Gawłowicz (...); por. Jan Graliński (...); por. Zbigniew Guzenda (...) bił podczas przesłuchań, ale prokurator IPN wyłączył go ze sprawy przeciwko esbekom, jest szefem ROMEXU i zajazdu przy trasie W-wa – Poznań; płk. inż Zenon Jakubowski (...); młodszy chorąży H Jaszczak (...); por. Szymon Jędrzejewski (...); kapral Z. Kamiński (...); por. Roman Karpiński (...); kpt. Zdzisław Kaźmierczak (...); chorąży J. Klimczak (...); szeregowy Piotr Kokociński (...); ppor. J. Kostrzewa (...); kpt. Julian Krawczuk (...), skazany w procesie konińskim za znęcanie się nad opozycją; ppor. Stanisław Kurpiewski (...); kpt. mgr (por.) A. Kurczewski (...); mł. chorąży Szymon Krzymiński (...); por. B. Leśniewski (...); por. Jan Lewandowski (...); por. M. Łagowski (...); mgr, kpt. Felicja Łoboda (...); por. G. Makowski (...); M. Maszewski (...); płk. Józef Meldner (...), 1.08.1989 wniósł o wszczęcie – na podstawie wytycznych Dyr. Dep. V MSW – akcji pod kryptonimem „Związkowcy”; ppor. R. Michalak (...); ppor. Antoni Miklas (...); st. szeregowy Wanda Młyńczak (...), pisze donosy z mszy; por. (1989 kpt.) Waldemar Muszałkiewicz (...); por. K. Nowicki (...); ppor. Arkadiusz Podemski (...); szeregowiec D. Pomorski (...); ppor. R. Przekoracki (...); chorąży B. Rachuba (...); por. Stanisław Sułkowski (...); st. sierżant Marian Szczepaniak (...); mł. chorąży Zbigniew Szestepałko (...); sierżant Staniewski (...); por. J. Staszak (...); mł. chorąży M. Traciłowski (...), skazany w procesie konińskim; ppor. M. Urbanowski (...); por. Stanisław Wanot (...); por. Henryk Wnęk (...); ppor. H. Woźniakowski (...);

WYDZIAŁ ŚLEDCZY

Naczelnik: kpt. L. NOCHELSKI (marzec 1983);

Z-ca Naczelnika:

GRUPA OPERACYJNA DS. INTERNOWANIA

Kierownik:

SAMODZIELNA SEKCJA A – kryptografia

Kierownik:

WYDZIAŁ „B” - obserwacja

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

WYDZIAŁ „C” - archiwa

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I – ewidencja aktualnych i wyeliminowanych zainteresowań, sprawdzania w kartotece, analizy i opracowania

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

Sekcja II – opiniowanie osób, udzielanie informacji

Kierownik:

Sekcja III - archiwum

Kierownik:

Z-ca Kierownika:

WYDZIAŁ „T” /LUB SEKCJA – PT, PP, TP (podsłuch telefoniczny, na pomieszczenie, tymczasowy punkt obserwacyjny)

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

SEKCJA/WYDZIAŁ „W” - kontrola korespondencji, rozpoznanie nastrojów społeczeństwa

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Grupa „W” – realizacja zadań poza miastem wojewódzkim

Kierownik:

WYDZIAŁ INSPEKCJI

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przemysłu