CZERWONA PAJĘCZYNA - KWMO - WUSW - UOKPP W GDAŃSKU

(KWMO DO 1983) WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH (OD 1990 URZĄD OCHRONY KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PAŃSTWA) W GDAŃSKU – ETAT: WUSW – 869, RUSW – 134 (1985)

Komendant Wojewódzki MO: płk. H. STASIAK (1978);

płk. Jerzy ANDRZEJEWSKI, ur. 09.04.1925, s. Antoniego (1978-1982);

Trzech zastępców ds. SB:

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB/ Szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. SB na woj. gdańskie: Tadeusz SZCZYGIEŁ, ur. 12.03.1985 (1.05.1973 - 31.05.1975), w MBP od 10 września 1951
;
płk. Władysław JAWORSKI (1971 – sierpień 1981), ur. 25.09.1955 we Włodzimierzu Wołyńskim, Syn. Bolesława;

płk. Sylwester PASZKIEWICZ (sierpień 1980 - kwiecień 1987), ur. 23.10.1928 w Siemianowicach, syn Stanisława;

gen. Jerzy ANDRZEJEWSKI (kwiecień 1987);

płk. Mgr Zenon RING (sierpień 1988 - ), prowadził również TW „Romkowskiego” (Janusz Molka);

ppłk. Andrzej KUZIOŁA (maj 1990), poprzednio naczelnik Wydziału III;

płk. K GÓRECKI (.....);

Z-ca szefa SB: płk. Mgr Zenon RING (1984 - 1988), prowadził również TW „Romkowskiego” (Janusz Molka), poprzednio naczelnik Wydziału Śledczego.

Starszy Inspektor przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:

Inspektorat Analityczny przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:

WYDZIAŁ KADR:

Kpt. Czesław KONOPCZYŃSKI, starszy inspektor (1984).

INSPEKTORAT I - wywiad

Naczelnik:

WYDZIAŁ II – kontrwywiad

Naczelnik: ppłk. Włodzimierz KREFT, ur. 22.06.1932 w Gdyni, syn Wiktora (...);

ppłk. Bronisław JORDAN, ur. 30.12.1934 w Ocyplu, syn Alojzego (...);

Z-ca Naczelnika:

Sekcja –

Kierownik: por. A. JAŻDŻEWSKI (1981);

Personel: Por. Krzysztof HOPCIA (1981);

Sekcja –

Kierownik:

Personel: por. Andrzej GRUBBA, ur. 27.08.1946 w Gdyni, syn Jana, st. insp. (...);

Sekcja nie znana: por. Jerzy ZAMOROWSKI, st. insp., ur. 16.10.1948 w Kałdowie, syn. Czesława (...); Maciej RYCHIEL, st. insp., ur. 28.03.1942 w Skowirzynie, syn Juliana (...);

WYDZIAŁ – III – opozycja, Klub Wysokogórski, stan TW - 435 (styczeń 1976)

Naczelnik: ppłk. Jan KUJAWA (1970), wszczął sprawę obiektową „Arka” dot. Stoczni im. Lenina;

Ppłk. Wojciech RANIEWICZ, ur. 18.02.1938 w Izbicy, s. Longina (...), poprzednio w Warszawie naczelnik Wydz. III-2 (1978-1980), zajmował się RMP;

płk. Czesław WOJTALIK (listopad 1982), poprzednio zastępca;

kpt. Leon STAŃCZYK (1984-1987), poprzednio zastępca;

ppłk. Andrzej KUZIOŁA (luty 1989);

Z-ca Naczelnika: mjr mgr Czesław WOJTALIK (......);

mjr Jerzy DOMSKI, ur. 10.01.1938 w Gdyni, syn Bernarda (wrzesień 1981);

kpt. Leon STAŃCZYK (1983), poprzednio w Wydziale III A;

mjr Jerzy ŁUKOWSKI (listopad 1987);

Sekcja I

Kierownik:

Sekcja II -

Kierownik: kpt. Jan PROTASEWICZ, ur. 17.02.1946 w Krynkach, syn Mieczysława (1988), prowadził TW „Romkowskiego” (Janusz Molka, późniejszy st. kapral);

Sekcja III - RMP

Kierownik: por. (mjr W) Antoni DOMAŃSKI (wiosna 1981), prowadził TW „Roberta” z RMP (sierpień 1980);

Personel: kpt. A. SIERADZKI (...); kpt. T. WYSKOK (...);

Sekcja IV -

Kierownik:

Sekcja V -

Kierownik:

Sekcja VI

Kierownik: kpt. Stanisław KIEŁT (1971); por. L. KOZŁOWSKI (1976);

Personel do podziału na sekcje: ppor. Edmund BARTUSIAK prowadził TW „Radca”, I KZD, TW „Henryk” (prof. Wierzbowski z UMK) wszedł do Komisji Praworządności, „posiada duże możliwości operacyjne”, Maciej ROPELEWSKI (...); Sprawa obiektowa „Arka” dot. Stoczni im. Lenina (1971-1990) prowadzili: kpt. Z RATKIEWICZ (1971-1976); por. J. FRĄCZKOWSKI i por. J. OSUCH (1976-1983), ppor. A. MACIOŁ (czerwiec 1983 do -); 22 sierpnia 1981 założono sprawę obiektową „Sejmik” dot. wyeliminowania z „S” elementów wrogich: KOR, KPN, ROPCiO, RMP.

Personel: St. kapral Janusz MOLKA na etacie „N” w Wydziale III (TW „Nowak” - 1 grudnia 1984-1990), poprzednio TW „Romkowski” donosił w sprawie obiektowej „Stadion” (Klub Wysokogórski – od 8 czerwca 1983); kpt. Antoni ROMAŃSKI, starszy inspektor (...); kpt. H. KLIMCZOK (maj 1979);

WYDZIAŁ – III-1 – opozycja, FMW

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I -

Kierownik:

Sekcja II -

Kierownik:

Sekcja III -

Kierownik:

Sekcja III-2 - FMW

Kierownik:

Personel: ppor. Sławomir RUDNICKI (maj 1989), starszy inspektor, zajmował się FMW, 26 maja 1990 roku złożył wniosek o zamknięcie SOR „Federacja” dot. MW.

WYDZIAŁ – IV – Kościół

Naczelnik: ppłk Aleksander ŚWIERCZYŃSKI, ur. 08.12.1928 w Wieluniu, syn Leona (sierpień 1981);

Z-ca Naczelnika: mjr (płk – ) Jan SOSNOWSKI, ur. 16.08.1931 w Dorohusku, syn Romualda (...), opracował plan operacji „Zorza II” (luty-marzec 1987) – ochrona operacyjna trzeciej pielgrzymki papieża (plan powstał na przełomie 1986/1987 roku w Departamencie IV MSW).

Sekcja I

Kierownik: kapitan Zbigniew ŁYSZKOWSKI, ur. 15.05.1946 w Pabianicach, syn Bohdana (...);

Sekcja II

Kierownik:

Sekcja III

Kierownik:

Sekcja IV

Kierownik: kpt. Franciszek CHMIELEWSKI, inspektor (czerwiec 1979 - grudzień 1981);

WYDZIAŁ IIIA (od 1 stycznia 1978)/WYDZIAŁ V (od 7 listopada 1981) - przemysł („Solidarność”), sprawa obiektowa „Klan” (od 11 listopada 1980)

Naczelnik: ppłk. Jan CIECHANOWICZ (grudzień 1980); mjr Henryk ŁOPUSZEK (marzec 1982);

Z-ca Naczelnika: por. mgr inż. L. KOZŁOWSKI (grudzień 1978);

mjr Franciszek CHMIELEWSKI (styczeń 1982-15.08.1983), ur. 15.04.1932 w Kukle, syn Dominika, wnioskuje o wszczęcie sprawy obiektowej „Renesans” dot. osłabienia „S” (19.01.1982), poprzednio kpt. w Sekcji IV Wydziału IV;

kapitan Leon STAŃCZYK, ur. 22.08.1947 w Łodzi, syn Tadeusza (...), razem z por. Miazgą zabezpieczał I KZD „S”, prowadził TW „Wala” (Irena Puchata-Chocimska, córka Aleksandra, ur. 2 sierpnia 1924 roku w Łodzi), która donosiła na Annę Walentynowicz (Anna Walentynowicz BU Gd-III 00-10/04, SOR „Emerytka” nr rej. 26100);
Sekcja I
Kierownik:

Sekcja II

Kierownik:

Personel: Piotr KMIECIAK (listopad 1981);

Sekcja III – 42 SORy w ramach sprawy obiektowej „Klan” („Solidarność”): Prezydium MKZ, Zarząd Regionu „S”

Kierownik:

Do przydzielenia na sekcje: por. Z. MIAZGA (sierpień 1981) razem z kpt. Leon STAŃCZYKIEM zabezpieczał I KZD „S”; por. Ryszard DĄBROWSKI, ur. 26.01.1950 w Gdańsku, syn Władysława, st. insp., (...); ppor. Ryszar TOMCZAK, ur. 13.08.1952 w Działdowie, syn Apolinarego, st. insp. (...); podpor. Władysław WYSKIEL, ur. 10.10.1954 w Lęborku, syn Tadeusza, insp. (...);st. kapral Andrzej KAMIŃSKI, ur. 05.10.1954 w Sztumie, syn Józefa, mł. Insp. (...); por. Zbigniew BYSZKO, ur. 16.10.1942 w Zalewie, syn Arkadiusza, st. insp. (...);

WYDZIAŁ VI - rolnictwo (S RI)

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I

Kierownik:

Sekcja II

Kierownik:

INSPEKTORAT II (EKSPOZYTURA BIURA STUDIÓW) –

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Personel: ppor. Stanisław PIĘTA, st. inspektor (...), ur. 19.10.1953 r. w Lęborku, syn Antoniego, zajmował się Anną Walentynowicz (SOR „Emerytka” nr 26100), przygotował jej charakterystykę (8.12.1983).

WYDZIAŁ ŚLEDCZY

Naczelnik: płk. Zenon RING (1981);

Z-ca Naczelnika: mjr S. RUTKOWSKI (styczeń 1982), podlegał mu ośrodek w Strzebielinku;

kpt. Marek ROGOWSKI, ur. 14.05.1947 w Bydgoszczy, syn Jana (...);

Personel: Kpt. Adam HODYSZ, współpracujący z opozycją (od 12 grudnia 1978 roku, kiedy A. Hallowi pomógł ujawnić Edwina Myszka w WZZ, do aresztowania 24 października 1984), później prześladowany przez Wałęsę za współpracę z opozycją („Kto raz zdradził ...”). Hodysz rozpoczął pracę w kontrwywiadzie (1 sierpnia 1964), następnie przeniesiony do Wydziału Śledczego (1974), zwerbował do pomocy kolegę Piotra Siedlińskiego, a ten Macieja Ropelewskiego z wydziału III, który napisał raport (1983). Od kiedy SB wiedziała, że Hodysz pracuje dla opozycji, podsuwała mu fałszywe informacje. Hodysz złożył raport o zwolnienie ze służby (5 marca 1984), formalnie oskarżono go o łapówkarstwo i Sąd Najwyższy skazał go na 6 lat, wyszedł 30 grudnia 1988 roku, został szefem gdańskiej delegatury UOP (1990), przesłała akta Wałęsy-„Bolka” Macierewiczowi (1992), Milczanowski na wniosek Wałęsy odwołał go gdańskiego UOP (wrzesień 1993) i pozostawił w dyspozycji kadrowej, następnie wysłał na emeryturę.
Por. Marek KONIECZKA, ur.21.10.1941 w Ostrowiu Wielkopolskim, s. Henryka, Starszy Inspektor (1982); kpt. Edmund PAKUR, ur. 21.10.1941, s. Pawła(1982);
Grupa operacyjna ds. internowania

Samodzielna Sekcja A – kryptografia

Kierownik:

WYDZIAŁ „T” – podsłuchy

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika: mjr Wacław GRZELAK, ur. 07.01.1937 w Woli Pszczółeckiej, syn Józefa (...);

Personel: kpt. M. BOLESŁAWSKI (1981); mł. Chorąży Andrzej DUDZIŃSKI, ur. 06.10.1949 w Gdańsku, syn Stanisława, ref. techniki operacyjnej (...);

WYDZIAŁ „B” – obserwacja

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja hotelowa

Kierownik:

Sekcja ds. specjalnych

Kierownik:

Sekcja obserwacyjna
Kierownik:
Sekcja ds. wywiadów i ustaleń

Kierownik:

WYDZIAŁ „C” - archiwa

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I – ewidencja aktualnych i wyeliminowanych zainteresowań, sprawdzania w kartotece, analizy i opracowania

Kierownik:

Sekcja II – opiniowanie osób, udzielanie informacji

Kierownik:

Sekcja III - archiwum

Kierownik:

WYDZIAŁ „T” – PT, PP, TP

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

WYDZIAŁ „W” - kontrola korespondencji

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Grupa „W” – realizacja zadań poza miastem wojewódzkim

Kierownik:
Samodzielna Grupa „W” w Gdyni – kontrolowała przesyłki portowe
WYDZIAŁ PASZPORTÓW

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

WYDZIAŁ RKW – nasłuch, etat – 84 funkcjonariuszy

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Inspektorat Ochrony Przemysłu – 4 funkcjonariuszy

Nie znamy wydziału: Naczelnik: płk. (mjr w 1980) Antoni CIERLUK (listopad 1984), prowadził TW „Ronson (wrzesień 1980);

KMMO W GDYNI

>Z-ca Komendanta KMMO ds. SB: kpt. Roman BIAŁEK (1.04.1955 – 1.10.1959);

mjr Stanisław STAWOWSKI (1.10.1959 – 15.01.1974) - z przerwami;

mjr Tadeusz SOBÓTKA (1.08.1963 – 1.06.1967);

ppłk Józef KUREK (1.12.1968 – 1.11.1973);

ppłk dr. Zygmunt BARLIKOWSKI (1.11.1973 – 1.06.1974);