LISTA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Poniżej będziemy starać się opublikować jak najpełniejszą listę „osób pokrzywdzonych”, dlatego prosimy naszych Czytelników o nadsyłanie jak najszybciej danych z zaświadczeń wraz z krótką notą biograficzną, zanim prof. Kieres na polecenie Ubekistanu nie zacznie – jak zapowiedział – wydawania zaświadczeń również agentom, którzy działali w opozycji. Jak wiadomo bowiem prawdziwy agent, to taki, który w opozycji nie działa. Dopiero porównanie tej listy z wykazem KRUK i „Ludźmi Ubekistanu” pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które inicjatywy opozycyjne i w jakim stopniu były kierowane lub infiltrowane przez bezpiekę, i czy to właśnie ci ludzie otrzymali monopol na budowę III RP, podczas gdy niekontrolowani zostali zakneblowani, pozbawieni środków do życia i zepchnięci na śmietnik historii, skąd by się nie wydostali pilnował ich już „Gazeta Wyborcza”. To nam powie więcej o genezie i charakterze III RP niż tomy uczonych wywodów o tolerancji. Naszą listę będziemy stale uzupełniali i poprawiali. J. Darski

STALINIZM

JAN TOMASZEWSKI (1907-1983), teść Jerzego Wieczorka, pierwszego solidarnościowego prezydenta Torunia, zwolniony z półrocznego więzienia po interwencji ważnego funkcjonariusza UB narodowości żydowskiej z wdzięczności za przechowanie przez ciotkę Tomaszewskiego tory z synagogi w Ciechocinku, torturowany, uznany za „imperialistycznego szpiega”, aresztowany (styczeń 1950), wrócił do Polski (sierpień 1946), mechanik lotniczy w dywizjonie 315 i 303 w Anglii, uciekł z zesłania i przez Afganistan, Iran dostał się do Armii Andersa (1941), 19 września 1939 roku wzięty do niewoli przez Sowietów i zesłany do kopalni w Workucie. Zaświadczenie nr 107/04 z dnia 17 marca 2004, sygnatura IPN BY 070/2492 wydane przez Naczelnika Delegatury IPN w Bydgoszczy Krystynę Trepczyńską. Więcej http://jtom.webpark.pl

WOLNE ZWIĄZKI ZAWODOWE

JOANNA DUDA-GWIAZDA, wydawała pisma: "Poza Układem" (1989-1997; 1983-1986)i "Skorpion" (1982-1983), zwolniona z internowania (22 lipca 1982), internowana (13 grudnia 1981), członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej a następnie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego i członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku (1980 – 1981), członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, redaktor "Robotnika Wybrzeża" (od 1978), absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku maszyny i siłownie okrętowe (1963), zatrudniona w przemyśle okrętowym (1963-2000), żona Andrzeja Gwiazdy. Zaświadczenie Nr 582/04 z 7 kwietnia 2004 roku, sygnatura BU Gd-III-5532-325(14)/03 wystawione przez Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku Grażynę Skutnik.

STANISŁAW KOWALSKI (1938-1987), ojciec Magdy Czachor, elektronik i matematyk, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, redagował Biuletyn Solidarności Walczącej Trójmiasto do śmierci (styczeń 1987), zwolniony z aresztu (13.07.1985), ponownie aresztowany (20.01.1985), redagował satyryczne pismo „Bdziamak” - Brygady do Zwalczania Imperializmu Amerykańskiego (4 numery, 1983-1984), współpracował z "Poza Układem" J. i A. Gwizdów (od 1983), od momentu ostatniego aresztowania A. Gwiazdy prowadził w Bazylice Mariackiej w Gdańsku codzienne (a po uwolnieniu Gwiazdy - cotygodniowe) modlitwy w intencji uwolnienia więźniów politycznych (od grudnia 1984), po wyjściu na wolność (grudzień 1982) podjął współpracę z wychodzącym od 1982 roku pismem "Skorpion" pod red. Joanny Gwiazdy, skazany na 1,5 roku więzienia za kontynuowanie wydawania Serwisu PG, aresztowany (20.12.1981), redaktor jednoosobowo redagowanego Serwisu Informacyjnego Politechniki Gdańskiej oraz Biuletynu Informacyjnego PG (1980-1981), jeden z założycieli NSZZ "S" na PG (1980), współpracownik WZZ (od 1978), zaprzyjaźniony z J. i A. Gwiazdami. Zaświadczenie numer 244/06 sygn. BU Gd-III-5532-251(14)/05 z dnia 9 marca 2006 roku.

„SOLIDARNOŚĆ”

REGION GDAŃSK

ANNA MARIA KURSKA, Senator RP (2001-2005; 2005-2009), radna Sejmiku Wojewódzkiego (1998), przywrócona do pracy w Sądzie w Gdańsku (1990), zatrudniła się jako prawnik w gminach wiejskich i SKR, dojeżdżając 100km, bezrobotna ze względu na inwigilację przez SB (1982-1983), usunięta z pracy za działalność w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.(1982), współzałożyciela Komisji Zakładowej NSZZ „S” w gdańskich sądach (1980), pracowała w Izbie Morskiej, później sędzia Sądu Rejonowego a następnie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, ukończyła wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1954). Anna Kurska była snitariuszką w Powstaniu Warszawskim, urodziła się w 1924 roku we Lwowie w rodzinie ziemiańskiej; pradziadek Justyn Modzelewski walczył w powstaniu listopadowym a dziadek Narcyz Modzelewski w styczniowym. Zaświadczenie nr 328/04 z dnia 15 marca 2004 roku, sygnatura BU Gd-III 5532-481(9)/03 wydane przez Naczelnika Gdańskiego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku Grażynę Skutnik.

KRYSTYNA RUCHNIEWICZ-MISIAK, prezes Zjednoczenia Polek w Australii i Nowej Zelandii (od 2002), członkini Zarządu Krajowego SPK w Australii (1987 – 2002), II wiceprezes Zarządu Krajowego SPK w Australii (1988 – 2002), wyjechała na stałe do Australii (marzec 1983), 23 grudnia 1982 roku wyrzucona z Biura Informacyjnego „S” w Brukseli przez TW „Franciszek” (Jerzy Milewski), założycielka Biura Informacyjnego „S” w Brukseli, które zostało przekształcone w Biuro Koordynacyjne NSZZ „S” Za Granicą (marzec 1982), jako członek oficjalnej delegacji „S” do Francji wyjechała 3 grudnia 1981 r. na zaproszenie francuskich Zw. Zaw. Nauczycieli, członkini Krajowej Komisji Rewizyjnej „S” (od września 1981, I KZD), delegatka na I Krajowy Zjazd „S” (1981), wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty „S” (od 1980), przewodnicząca Komisji Rewizyjnej „S” Regionu Gdańsk (od czerwca 1980), uczestniczka strajku okupacyjnego (oświata, zdrowie, kultura) w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (październik 1980), założycielka „S” w gdańskiej oświacie. Zaświadczenie nr 783/04 z dnia 5 maja 2004 roku, sygnatura BU Gd 1-III-5532-408(3)/04, wydane przez Naczelnika Wydziału Udostępniania Annę Lasek, dot. WP-2704 z dnia 5 lutego 2002 roku.

REGION KOSZALIN-SŁUPSK

TADEUSZ WOŁYNIEC, ps. Ali, Lis, wiceprzewodniczący Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Latach 1980 – 1990 w Gdańsku (2006), założyciel i przewodniczący Oddziału Koszalin i członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym (1998), założyciel i członek Zarządu Wojewódzkiego PC, członek Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej SB w Koszalinie (1990), członek Zarządu (16.12.1989 - 18.01.1992) i wice przewodniczący Tymczasowego Zarządu NSZZ „S” Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” (maj – grudzień 1989), upoważniony przez L. Wałęsę do organizowania struktur NSZZ „S” w Regionie Koszalińskim (13.05.1989), członek redakcji pism: OKO (1987-1991), UCHO (1987-1990), POBUDKA (1987 – 1990), REWERS (1987 – 1989), wielokrotnie aresztowany, skazany przez sądy i kolegia ds. wykroczeń w Koszalinie i Słupsku za działalność opozycyjną i związkową (1984 – 1989), założyciel i wiceprzewodniczący Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Pomorza Środkowego Koszalin – Słupsk (1987-1989), członek i przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność przy WKTS w Koszalinie (od sierpnia 1980). Zaświadczenie nr 279/03 z dnia 7 lutego 2003 roku, sygnatura BU Gd-III-5521-672(4)/03 wydane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku Grażynę Skutnik.

EDWARD MÜLLER, ps. Edek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ"S" w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku (od 2002), przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ"S" (2000-2002), przewodniczący Zarządu Okręgu Ruchu Odbudowy Polski w Słupsku i członek Rady Naczelnej ROP (1996-1997), członek OKP i poseł na Sejm (1989-1991 oraz 1991-1993 z listy NSZZ"S"), członek Komisji Krajowej NSZZ"S" (1990-1994), członek Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ"S" (1989/1990), przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego (grudzień 1989 – 1994), przewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"(kwiecień - grudzień 1989), od 1987 roku jawny współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce (rekomendowany do tej współpracy przez mec. Piotra Andrzejewskiego), przewodniczący Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego Koszalin – Słupsk (1987-1989), przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Miasta Słupska (1986 – 1989), współwydaje "Pobudkę" pismo Polskich Kombatantów Gdańsk-Koszalin-Słupsk(jesień 1987 - kwiecień 1989), wydaje biuletyn "OKO" - organ Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Słupsku (do sierpnia 1987), następnie organ Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego Koszalin - Słupsk (październik 1986 - kwiecień 1989), wraca do Słupska korzystając z amnestii (jesień 1986), jest ścigany listem gończym przez Prokuraturę w Słupsku, podczas próby kolejnego aresztowania ucieka (1986), aresztowany i skazany na 1 rok i 2 miesiące (luty 1985), internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą (jesień 1982), gdzie został aresztowany i skazany na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy i przez Sąd Najwyższy Izba Karna Wojskowa w Warszawie (1983), zwolniony dyscyplinarnie z pracy (styczeń 1982), członek Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku (1982), członek tajnego zakładowego komitetu oporu w ZPC "Pomorzanka" w Słupsku (1981-1985), organizator struktur podziemnych "Solidarności" (13.12.1981). Zaświadczenie nr 341/04 z dnia 15 marca 2003 roku, sygnatura BU Gd-III-5532-981(11)/03 wydane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku Grażynę Skutnik.

JERZY LEONIAK, rencista, po stanie wojennym nie został przywrócony do pracy, gdyż „Ruch” w Pojednawczej Komisji w Warszawie przedstawił sfałszowane dokumenty i tłumaczył się brakiem teczki personalnej (1989 roku), na podstawie spreparowanych dowodów ukarany grzywną w kwocie 850.000zł (1987/1988), za odmowę podpisania lojalki pozbawiony prawa jazdy (1987), w stanie wojennym wielokrotnie represjonowany, wyrzucony z pracy, na krajowym zjeździe delegatów branży RSW PRASA- KSIĄŻKA”RUCH” w Bydgoszczy wybrany szefem Krajowej Komisji d/s opracowania nowego układu zbiorowego pracy w resorcie głównego zarządu RSW (styczeń 1981), pomógł założyć Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” w Białogardzie (maju 1981), w Sławnie (luty 1981) i w jednostce nadrzędnej PUiK „Ruch” w Koszalinie (jesień 1980), organizator i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Oddziale Szczecinek w RSW Prasa- Książka „Ruch” (1980). Zaświadczenie nr 672/04 z dnia 11 maja 2004 roku sygnatura BU Gd-III-5532-458(13)/03 wydane przez Naczelnika oddziałowego Biura Dokumentacji i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku Grażynę Skutnik.

JACEK FIGIEL, ps. ......, powrócił z emigracji (1995), emigrował (1984), przekazał wszystkie kontakty Tomaszowi Habermannowi, po wyjściu z internowania rektor WSP w Słupsku Andrzej Czarnik sprzeciwił się powrotowi J. Figla na studia, twierdząc, iż na socjalistycznej uczelni nie ma dla niego miejsca, ciężko pobity za zlikwidowanie podsłuchu w internacie (13 lutego 1982), internowany w Wierzchowie Pomorskim (do 24 lipca 1982), po 13 grudnia ukrywał się i wspomagał strajk w „Eltrze” w Białogardzie (aresztowany 19 stycznia 1982), zastępca szefa Komitetu Strajkowego na WSP w Słupsku strajkował do 11 grudnia 1981 roku, brał udział w umieszczeniu na budynku Klubu Oficera Armii Sowieckiej w Białogardzie napisu: „Katyń pomścimy” (1981), Członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy ZR „Pobrzeże” przy MKZ w Białogardzie (1981), na interwencję SB nie mógł dostać się na studia historyczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1980), brał udział w akcjach ulotowych (np. Karlino, luty 1980), współorganizował niezależne obchody rocznicy 17 września, brał udział w powielaniu wydawnictw drugiego obiegu, kolportował pisma niezależne (Komunikaty KSS-„KOR”, „Bratnia”, „Droga”), brał udział w prowadzeniu biblioteczki książek drugiego obiegu, należał do grupy licealistów w Białogardzie, która poprzez ruch Oazowy i Mirosława Łuczka nawiązała kontakt z KSS-„KOR” (wiosna 1978). Zaświadczenie nr 1455/04 z dnia 15 października 2004 roku sygnatura BUWa III-5532-905(4)/04 wydane w odpowiedzi na wniosek/Wa WP-2591/03.

REGION „MAZOWSZE”

TADEUSZ WITKOWSKI, doktor slawistyki, publicysta i krytyk literacki, W latach 1987-1990 zastępca red. naczelnego i redaktor literacki “Studium Papers”, kwartalnika wydawanego przez Północnoamerykańskie Studium Spraw Polskich oraz członek Rady Studium, emigrował do USA (czerwiec 1983), internowany w Iławie i Kwidzynie (13 grudnia 1981 - 25 listopada 1982), członek Prezydium Oddziału Zarządu Regionu “Mazowsze” w Przasnyszu (1981) i współredaktor lokalnych pism “Solidarność Przasnyska” oraz “Sierpień Mazowsza”, współpracownik KOR (1976-1977), sygnatariusz protestu przeciwko wprowadzeniu poprawki do Konstytucji zawierającej zapis o przyjaźni polsko-radzieckiej (1975). Zaświadczenie nr 1572/05 z dnia 19 kwietnia 2005 roku, sygnatura BUWa-III-5532-2480-(1)/05, wydane w odpowiedzi na wniosek O/WaWP-2645/03, podpisane przez Leszka Sitka.

REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI

JÓZEF GAŁUSZKA, emeryt. Z zawodu górnik- cieśla, zwolniony z pracy w kopalni KWK „Krupiński” i przyjęty na nowych warunkach a następnie znów zwolniony (1988), skierowany na badanie psychiatryczne przez prokurator Krzysztofa Hopa i ukarany grzywną 30 tys. Organizator strajku na kopalni „Krupiński” oraz na KWK „Manifest Lipcowy” (15 sierpnia 1988), powrócił do pracy w KWK „Jastrzębie” i przeniesiony do KWK „Krupiński” w Suszcu (1987), w strukturach podziemnych zajmował się kolportażem (1983-1988 „Gość”, „Głos Śląsko – Dąbrowski” i inną śląską bibułę). Po powrocie z aresztu zwolniony z pracy, skazany na 1,5 roku w zawieszeniu na 3 lata i 50 tys. zł grzywny za udział w strajku w grudniu 1981, ponownie aresztowany w areszcie śledczym w Katowicach ul. Mikołowska (do września 1983), zwolniony z internowania (grudzień 1982), po powrocie do domu został zatrzymany i aresztowany w KWMO w Katowicach a następnie internowany w Zabrzu –Zaborzu (15 grudnia 1981), świadek pacyfikacji strajku przez ZOMO i masakry (15.12.1981), członek Komitetu Strajkowego na kopalni ”Manifest Lipcowy” (13-15.12.1981), członek Komitetu Zakładowego NSZZ”S” (1980-1981), członek Komitetu Strajkowego KWK ”Manifest Lipcowy” (sierpień 1980). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 12 marca 2004 roku, sygnatura BUKa III-5532-842/04 WP 1106, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

JAN HARASYM, ps. Bór, bezrobotny, oskarżony o kradzież materiałów strzelniczych w kopalni (1984), członek Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Siemianowicach (15.08.1982 – 5.05.1989), zwolniony z pracy po wyjściu z internowania (lipiec 1982), zwolniony z internowania (23.07.1982), internowany w Strzelcach Opolskich, Uhercach i Rzeszowie, Łupkowie (15.12.1981), członek Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, członek Komisji Wydziałowej NSZZ „S” w Kombinacie Budownictwa Węglowego „Fabud” w Siemianowicach (1980-1981). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 6 stycznia 2003 roku, sygnatura BUKa III 5532-319/02/03 WP 13 podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

STANISŁAW KIERMES, syn Feliksa (ur. 1933r. w Rudzie Śląskiej), przewodniczący Oddziału Ruda Śląska Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, współorganizator wystawy XX – lecia „S” w muzeum miasta Ruda Śląska, radny miejski I i II kadencji (1990 – 1998), delegat sejmiku województwa Katowickiego (1990 – 1994), współzałożyciel i w-ce przewodniczący miejskiego komitetu obywatelskiego w rudzie Śląskiej (1989), emeryt, sztygar w KWK „Halemba” (1956 – 1992), na mocy ustawy przywrócony do pracy w kopalni (198), przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba” (1981-1989), delegat I, II i III Walnego Zgromadzenia Delegatów Regionu Śląskiego – Dąbrowskiego (1990; 1981), współorganizator jawnego TKZ NSZZ „S” z własną gazetką związkową (1989), inwigilowany, nieustannie wzywany na wielogodzinne przesłuchiwania (1982 – 1987), kolportował wiele tytułowych wydawnictw II – go obiegu, uczestniczył w spotkaniach „S” organizowanych okolicznościowo w Gliwicach, Bytomiu a także pod kopalnią „Wujek” i Jastrzębiu, organizator masowych wyjazdów autokarowych umundurowanych górników do udziału w okolicznościowych demonstracji solidarnościowych w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Mistrzejowicach, organizował finansowe wsparci dla strajkujących w Nowej Hucie (1988) a także na rzecz ukaranych księży w tzw. „wojnie krzyży szkolnych”, współzałożyciel parafialnego „duszpasterstwa ludzi pracy” w Halembie (1986), tymczasowo aresztowany w Katowicach za „kontynuację działalności związkowej w okresie jej zawieszenia” (1984 – 1985), internowany w Zabrzu, Zabrzu – Zaborzu, Raciborzu, Jastrzębiu – Szerokiej (13.XII. 1981 – 29.I.1982), delegat Regionu Śląskiego – Dąbrowskiego na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” (1981), delegat Komisji Krajowej „S” na światową konferencje górniczych związków zawodowych – Wielka Brytania (1981), przewodniczący komitetu strajkowego kopalni (1980). Zaświadczenie IPN o statusie pokrzywdzonego z dnia 23 czerwca 2003 roku, sygnatura: BUKa III – 5532 – 228/03 (wniosek - WP 76).

CZESŁAW KŁOSEK (ur. 1957, Jarosław), pracuje w biblitece w Domu Górnika (od września 1983), oskarżyciel posiłkowy w procesie „Manifestu” i „Wujka” oraz w procesie gen. Cz. Kiszczaka, autor wniosku o wszczęcie procesu przeciwko prokuratorom stanu wojennego: Januszowi Brollowi, Romanowi Trydulskiemu i Witoldowi Konarzewskiemu (2001), zatrzymany (30.04.1984), po grudniu 1981 roku przez 2 lata przebywał na rencie, pocisk tkwi w ciele Czesława Kłoska do dziś po postrzeleniu go w kręgosłup z P-63 podczas pacyfikacji kopalni „Manifest Lipcowy” (15 grudnia 1981), uczestnik strajku w sierpniu 1980r. w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu, zatrudniony w górnictwie od 1978r. Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 26 marca 2004, sygnatura BUKa III 5532-317/04 WP 20, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

BOGUSŁAW PANASZEK, członek Komisji Zkładowej NSZZ”S” w Fabryce Kotłów „Rafako”w Raciborzu. Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 5 maja 2003 roku, sygnatura BUKa III 5532-271/03 WP 557, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

LEOPOLD SOBCZYŃSKI (ur. 1948, Nowy Dwór Gdański), pracownik KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, żona Leokadia dr n. Humanistycznych, posiada dwie córki, wnuczki i prawnuka, kilkakrotnie przesłuchiwany na KM MO w Jastrzębiu Zdroju, kolporter „Tygodnika Mazowsze”, więziony w ośrodku internowania w Zabrzu – Zaborzu (do 24.07.1982), poprzednio przez 40 dni w KW MO w Katowicach, aresztowany w domu nocy z 8/9 stycznia 1982r., podczas pacyfikacji kopalni przenosił rannych kolegów do punktu opatrunkowego, między innymi wyniósł spod obstrzału rannego Czesława Kłoska, 13 grudnia 1981 roku uczestnik strajku na Kopalni „Manifest Lipcowy”, członek Komisji Zakładowej NSZZ „S (grudzień 1980), członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju (sierpień 1980). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 12 marca 2004 roku, sygnatura BUKa III 5532-884/04 WP 1103 podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

KAZIMIERZ SZALIŃSKI, działa w sekcji emerytów i rencistów „S” KWK „Bobrek”, emeryt (1999), Przewodniczący KZ NSZZ „S” KWK „Bobrek” (1989 –1995), internowany w Zabrzu – Zaborzu i Uhercach (7.05 - 28.11.1982), sekretarz KZ NSZZ „S” KWK „Bobrek” (luty 1981), członek NSZZ „Solidarność” (1980). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 14 listopada 2003 roku, sygnatura BUKa III 5532-1339/03 WP 1839, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

EDWARD SZCZYGIEŁ (ur.1940), obecnie członek Komisji Zakładowej „S” w kopalni „1 Maja” – przewodniczący Koła Emerytów oraz członek prezydium i Rady Sekretariatu Emerytów i Rencistów, internowany (13.12.1981–25.02.1982), Przewodniczący Komitetu Strajkowego a następnie KZ NSZZ „S” w KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim (1980-1981). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 3 września 2004 roku, sygnatura BUKa III 5532-168704 WP 2758, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

JAN TYMIŃSKI (ur. 1939, Łuków), członek Miejskiego Komitetu Oporu w Siemianowicach (15.08.1982 – 5.05.1989), za zorganizowanie uczczenia pamięci górników poległych w KWK „Wujek” internowany w Uchercach (29.08. - 23.11.1982), internowany w Zabrzu – Zaborzu (14.12.1981 - 16.01.1982 i 16.02 - 24.07.1982), górnik KWK „Siemianowice”- Przewodniczący Oddziałowej Komisji Związkowej NSZZ „S” (1980 - 13.12.1981). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 31 lipca 2003 roku, sygnatura BUKa III 5532-301/03 WP 73, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

ANNA WALISKO – BRYSCH (ur. 1954), nauczycielka Zespołu Szkół Chemiczno – medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (od 1980), wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz., kolporterka prasy podziemnej związana z grupą „Głosu Śląsko – Dąbrowskiego” (1982 – 1989). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 22 czerwca 2005 roku, sygnatura BUKa III 5532-129/05 WP 3323, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Jolantę Nowak.

KRZYSZTOF WITEK (ur. 1949), obecnie na świadczeniu przedemerytalnym, mieszka w Tarnowskich Górach, gnębiony przez SB do roku 1987, zwolniony z internowania (marzec 1982), internowany w Zabrzu – Zaborzu, członek KZ NSZZ”S” (1980-2004), Jeden z inicjatorów pierwszego na Śląsku strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” w Tarnowskich Górach (1980). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 17 czerwca 2003 roku, sygnatura BUKa III 5532-553/03 WP 538, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

ZBIGNIEW WOŹNICA (ur. 1949, Ołdrzychowice), wrócił do pracy w „Hucie Łaziska”, gdzie został wybrany przewodniczącym NSZZ”S” (od 1989 do dziś), po wypadku w niewyjaśnionych okolicznościach na rencie inwalidzkiej (kwiecień 1985), zwolniony z internowania wrócił do pracy w hucie (3.07.1982), internowany w Zabrzu-Zaborzu, Kokotku, Zabrzu-Zaborzu (14.12.1981), organizator i Przewodniczący KZ NSZZ”S” „Huty Łaziska”. Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 29 czewca 2005 roku, sygnatura BUKa III 5532-5/05 WP 3174, podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Jolantę Nowak.

REGIONALNY KOMITET SOLIDARNOŚCI „MAŁOPOLSKA”

BARBARA NIEMIEC, ps. Marysia, na emeryturze (od 2003), b. adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ, wykładowca nielegalnego Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach w Nowej Hucie (od 1985), organizator łączności RKS "Małopolska z TKK i z zagranicą (1983-1988), utrzymywała kontakty z działaczami "S" z Nowej Huty , Tarnowa, Zakopanego, Myślenic, Nowego Sącza (1983-1988), współpracowała z Kurią Metropolitarną w Krakowie, zwłaszcza w zakresie pomocy finansowej i materialnej dla "S" w regionie (1982-1989), członek redakcji "Kroniki Małopolskiej" (1983 - 1989 r), wiceprzewodnicząca RKS "Małopolska" (od września 1983), który formalnie ukonstytuował się dopiero w 1985 roku ale powstał w roku 1983 po aresztowaniu Władysława Hardka (koniec lipca 1983)z Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności i podobnych Komitetów na terenie Małopolski, które pomagała organizować, współorganizator Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Kraków (po śmierci Bohdana Włosika - 13 października 1982), który stał się podstawą Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności. Zaświadczenie z dnia 20 października 2003 roku, sygnatura BU Kr III - 5532-376-(3)/03. w odpowiedzi na wniosek złożony w sierpniu 2001r.

REGION GÓRNY ŚLĄSK

Wiktor OSTROWSKI, ps. Wacław, pracownik sekcji informacyjnej Górnośląskiej RKW Katowicach (1989-1990), uczestnik Ruchu Wolność i Pokój na Śląsku (1987-1989), aktywny w opozycji solidarnościowej związanej z TKK NSZZ „S” (1982-1989), internowany w Zabrzu-Zaborzu (16.12.1981 - lipiec 1982), działacz jawnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981), górnik w kopalni Pstrowski w Zabrzu (1979-1982). Zaświadczenie nr 6352/05 z dnia 6 grudnia 2005 roku, sygnatura BU III 1-5521-560(2)/05 dot. WP 4843 wydane przez Naczelnika Oddziału Dokumentowania Annę Lasek.

OŚWIATA NIEZALEŻNA „S”

TERESA BOCHWIC ps. Marek Szerszeń, Maria Szerszeń, Wit Mader. W czasie wyborów 1989 r. pracowała w Radiu Solidarni, współpracowała z „Kartą” (od 1986), pracowała ze Starczewskimi w Zespole Oświaty "S", KOS-ie, w OKNO itp., redaktor miesięcznika „S” dla nauczycieli "Rozmowy", współpracowała z KOR (Lipski) i ROPCiO (Studziński), jako Maria Szerszeń publikowała w „Kulturze” ("Moja odpowiedź" – 1968), współpracowała z Wojciechem Ziembińskim (od 1962). Zaświadczenie nr 118/03 z 6 lutego 2003 roku, BUWa-III-552-1622(3)/03.

PISMA SOLIDARNOŚCIOWE

KRZYSZTOF CZABAŃSKI ps. Outsider, w czasie obrad Okrągłego Stołu wydawał „Kuriera Okrągłego Stołu” (z K. Leskim i J. Orłem), współpracownik „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” (1985 - 1989), współredaktor „Nowej Gazety (1989), tygodnika „CDN-GWR” (1988), współpracownik „Vacatu” (1985 - 1989), „Video Nowej” - programy publicystyczne na kasetach video (1985 – 1988), członek redakcji (1984-1985) współpracownik „Tygodnika Wojennego” (luty 1982 – 1985), opublikował w II. obiegu powieść "ABC" (Przedświt 1985) i w serii Archiwum Solidarności "Bydgoszcz - marzec 1981r." (Most. 1987). Na wniosek O/WA WP 1585/01 z dnia 22 maja 2001 roku IPN poinformował pismem z dnia 8 marca 2004 roku, sygnatura BUWa – III -5532-437(3)/04, „po przeprowadzeniu kwerendy nie zostały znalezione dokumenty wytwarzane na Pana temat przez byłe służby bezpieczeństwa państwa Do tej pory mamy kłopoty z odnalezieniem dokumentów związanych z II obiegiem. Pana dane znaleźliśmy jedynie w kartotece osób internowanych w okresie stanu wojennego.”

JACEK LILPOP, autor projektu okładki pisma „Głos” (1989), organizator transportów bibuły dla Bogdana Zalegi (1983), redaktor i wydawca satyry stanu wojennego „WRON WON” wydrukowanej z Markiem Urbańskim (1983), autor projektu okładki Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Fakty dla Marka Majle (1982), redagowanie, druk i kolportaż „Faktów” (Bogdan Zalega, Marek Majle, Jola Niedziółko, Andrzej Gierych, Jerzy Targalski, Jacek Lilpop), autor winiety pisma „Niepodległość” (1982), autor projektu koszulki „Element Antysocjalistyczny” i znaczka „E.A.” dla W. Łuczywo (1981), od przełomu 1976/1977 roku współpracował z W. Łuczywo, uczył techniki sitodrukowej, której pracownię posiadał u siebie w domu. Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego nr 3692/07 z dnia 7 lipca 2005 roku, sygnatura: BUW-III-5532-279(3)/05.

PIOTR RACHTAN redaktor „Tygodnika Solidarność” (1981). W latach 1982-89 współpracował i publikował w różnych pismach, m. in.: w "Tygodniku Wojennym", "PWA", biuletynie Krajowej Agencji Terenowej, pisał także dla Radia "S".Zaświadczenie numer 441/04 z dnia 11 marca 2004r., sygnat. BU III 1-5532-407/04.

NZS

WIESŁAW JANOWSKI - działacz Solidarności Wiejskiej i „S” RI woj. Ciechanowskiego (1983-1989), współorganizator podziemnej „S” Regionu Toruńskiego, w czasie stanu wojennego ścigany 2 listami gończymi (SB i Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego), członek Zarządu Uczelnianego NZS UMK (1980-1981), współpracownik Wydawnictw: NOWA. GŁOS, Krąg, współzałożyciel podziemnego Wydawnictwa TON (pełne wydanie „GUŁAGU”), kolporter i wydawca publikacji niezależnych, związany z „grupą Staszka Śmigla” (z K. Turzyńskim) w Toruniu, poprzednio z „grupą Teosia Klincewicza” – „Mikrus” na Politechnice Warszawskiej (1976-1978). Zaświadczenie nr 192/03 z dnia 14 października 2003 r., WP 2116, IPN By 216/33, dokumenty SB prawdopodobnie zniszczone,

KOLPORTERZY

ANDRZEJ STANISŁAW WÓJCICKI, kolporter prasy niezależnej w Specu: „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości”, „Wola”, „Robotnik”, „Kurs”, „Niepodległość”, „SW”, książki) (1982-1989), zaświadczenie nr 1243/03 z dnia 1 października 2003, BU-III 1-5532-675/03(2).

LIBERALNO-DEMOKRATYCZNA PARTIA ”NIEPODLRGŁOŚĆ”

RAPORT SB Z 27 LUTEGO 1986 ROKU - SOR „ANTYK”: „Mimo intensywnych działań operacyjno-śledczych nie zdołano w tym okresie uzyskać wyjść operacyjnych na kierowniczy zespół powstającego tworu politycznego p.n. LDP”N”.

STANISŁAW KOTOWSKI ps. Bronek, Bronikowski, emigrował do Kanady (luty 1988 r.), zwolniony z więzienia (13 września 1986), w odwołaniu wyrok podwyższono do 3,6 roku (sędzia Synoradzki), skazany na 2,5 roku, aresztowany (29 sierpnia 1984), szef Techniki, czł. Komitetu Wykonawczego Organizacji „NIEPODLEGŁOŚĆ” (1982-1984), kolportaż i druk wydawnictw niezależnych w tym „Glos-u” (od 1977). Zaświadczenie nr 145/03 z 24 lutego 2003 roku, BU III-1-5532-247/93.

JERZY TARGALSKI ps. Antek, Kazik, Józef Darski – przedstawiciel LDP”N” w Paryżu (1984-1990), czł. Komitetu Wykonawczego Organizacji „NIEPODLEGŁOŚĆ”, czł. Red. „Niepodległości” (1982-1983) i „Obozu” (1981-1983), przewidziany do objęcia akcją „KLON” (13.12.1981), współpracownik Wydawnictwa „Krąg” (1981), miesięcznika „Głos” (1978), KOR (od 1976). Zaświadczenie nr 275/2003 z 16 lipca 2003 roku BUWa-III-5532-502(1)/03.

TOMASZ KOŁODZIEJSKI ps. Franek, emigrował na stałe do Wlk. Brytanii (marzec 1987), przebywał w więzieniu (6 czerwca - 2 stycznia 1986), ponieważ w rozprawie rewizyjnej sąd zlikwidował zawieszenie kary (10.10.1985), skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat (22 maja 1985), aresztowany w trakcie przewożenia części nakładu „N” (19 stycznia 1985), jako szef kolportażu członek Komitetu Wykonawczego LDP”NIEPODLEGŁOŚĆ” (1984), Organizacji „NIEPODLEGŁOŚĆ” (1982-1984), kolporter bibuły (1980-1981). Wniosek. WP-10190/050 zarejestrowano pod numerem BUiAD WP-10190/05, sygnatura BU III 1-5532-3425/05. Status pokrzywdzonego nr 611 wydano 21 lutego 2007 roku, sygnatura BU III 1-5532-520(1)/07.

MARIA GRAŻYNA SŁOWIKOWSKA ps. Zosia, Grażyna, w rozprawie rewizyjnej skazana na rok więzienia ale sąd czasowo wstrzymał wykonanie kary ze względu na stan zdrowia (10.10.19S5), zwolniona z więzienia w maju 1985, skazana na rok w zawieszeniu na 5 kat (22.05.19S5), po pierwszym donosie złożonym 2 stycznia 1985 r. przez TW „Ramzesa” (Zdzisław Król) aresztowana razem z Tomaszem Kołodziejskim w dniu 19 stycznia 1985 r. przy przewozie 1600 egz. „Niepodległości” ze składania do magazynów dzielnicowych, czł. Komitetu Wykonawczego Organizacji „Niepodległość” (od 1983), z-ca szefa Kolportażu (1982). Na wniosek nr 0/Wa WP 2829/03 pismem z dnia 13 października 2004 roku, sygn, BUWa III-5532-1077(2)/04 w imieniu IPN odpowiedział: Leszek Sitek: „rozpoczęto kwerendę w celu sprawdzenia czy w zasobach archiwalnych IPN znajdują się dokumenty służb specjalnych PRL dotyczące Pani osoby ... o ostatecznym wyniku poszukiwania niezwłocznie Panią powiadomimy jak tylko je zakończymy.” Po ponownym złożeniu wniosku O/Wa WP-2972/04 Barbara Czopowicz, Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN w Wrszawie wydała 23 sierpnia 2006 roku zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego nr 5433, sygnatura BUWa III-5532-2698(1)/06.

PIOTR MAJCHRZAK ps. Paweł, Robert Pawłowski - przewodniczący LDP”N” (1987-1990), szef techniki LDP”N” (1987-1985), organizator druku w Organizacji „Niepodległość” (1984). Zaświadczenie nr 295/03 z dnia 31 lipca 2003 roku, BUWa-III-5532-418(2)/03.

TOMASZ DANGEL ps. Grzybowski, Marcin, założyciel i red. nacz. ”Orientacji na Prawo” (czerwiec 1986 – grudzień 1987), członek Rady Politycznej (1985-1987), przew. Oddziału Warszawskiego LDP "N" (1985-1987), organizator łączności Organizacji „Niepodległość” i LDP”N” z grupami terenowymi i kolportażu poza stolicą (1984-1985), Zaświadczenie nr 54/02 z dnia 20 sierpnia 2002, sygnat. BUWa-III-552-045(3)/02.

WITOLD GADOMSKI ps. Jarosław, czł. Red. „Niepodległości” (1982-1989), kolportaż i udział w grupie początkowej (od 1978). Zaświadczenie nr 1102/04 z dnia 14 października 2004 r., BU-III-1-5532-851(2)/04 dot. wniosku WP-3834/04.

MAREK SAFJAN ps. Gospodarz, czł. Red. „Niepodległości” (1982), kolportaż i udział w grupie początkowej (od 1978), zlustrowany z urzędu jako przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego.

DOROTA SAFJAN ps. Gospodyni, czł. Red. „Niepodległości” (1982), kolportaż i udział w grupie początkowej (od 1978), zlustrowana z urzędu jako wiceminister finansów i wiceburmistrz Warszawy.

STANISŁAW ROJEK ps. Wacek, czł. redakcji "Niepodległości (1982-1989.). Wniosek złożony 8 lutego 2005 roku nr WP 00003645.

ADAM CHAJEWSKI ps. Marian, sekretarz red. „Niepodległości” (lato 1983-1989). Zaświadczenie nr 524/04 z dnia 8 marca 2004, BU-III-1-5532-502/04 wydane przez Naczelnika Wydziału Udostępniania Annę Lasek.

NORMAN PIENIĄŻEK ps. Józef K. czł. Komitetu Wykonawczego Organizacji „NIEPODLEGŁOŚĆ” (1984-1986), czł red. „Niepodległości” (lato 1983 . 1986), na wniosek nr 0/Wa WP 2829/03 pismem z dnia 18 marca 2004 roku IPN odpowiedział: „po przeprowadzeniu dwu kwerend, nie zostały znalezione dokumenty wytworzone na Pana temat przez byłe służby bezpieczeństwa państwa. Kwerenda zostanie przez nas ponowiona.”

WITOLD MISSALA ps. Bolesław Sadowisk, Konrad Potocki, uczestnik zjazdu LDP”N” w Krakowie (grudzień 1987), członek red. „Orientacji na Prawo” (lipiec 1986 – 1992), członek Rady Politycznej z Warszawy (1984), członek red. „Niepodległości” (jesień 1982). Wniosek WP nr 00003234 złożony 3 stycznia 2005 (przed ujawnieniem listy Wildsteina). 19 kwietnia 2006 roku IPN w odpowiedzi na wniosek napisał: „po przeprowadzeniu kwerendy nie zostały znalezione dokumenty wytworzone na Pana temat przez byłe służby bezpieczeństwa państwa.

DARIUSZ CHERUBIN ps. Rysiek, członek red. „Orientacji na Prawo” (lipiec 1986 – 1992), kolporter „ABC” (1985), „Niepodległość” głównie do FSO (od jesieni 1984), kolporter pisma NZS „Druk” (1982-1983). Wniosek WP nr 00003235 złożony 3 stycznia 2005 (przed ujawnieniem listy Wildsteina). 28 kwietnia 2006 roku IPN w odpowiedzi na wniosek napisał: „W wyniku przeprowadzonej kwerendy w zgromadzonych i dostępnych zbiorach IPN-KSZpNP nie odnaleziono dokumentów potwierdzających okoliczność, iż służby specjalne gromadziły informacje na Pana temat w toku czynności operacyjno-rozpoznawczch".

TOMASZ MORAWSKI, ps. Grzegorz, kierownik Biblioteki IH UW, przewodniczący KKK „S” Pracowników Archiwów Państwowych (1989-1991), uczestniczył w reaktywacji Solidarności w AGAD (wiosna 1989), stały współpracownik „Orientacji na Prawo” piszący pod ps. Józef Wolski, Gustaw Sikora, Grzegorz Recenzent (1988-1992), uczestniczył w spotkaniach założycielskich „Orientacji na Prawo” (1986), brał udział jako przedstawiciel Warszawy, w warszawskich spotkaniach poszerzonego składu krakowskiej „Niepodległości”, zajmował się również techniczną stroną tych spotkań (od marca do aresztować w maju 1986), utrzymywał kontakt z „Bazą” ( wymienialiśmy m.in. nasze wydawnictwa), zatrzymany w okolicach Huty Warszawa za udział w "nielegalnej manifestacji" (1. Maja 1985) i po krótkim (30godzin) pobycie w areszcie skazany na grzywnę przez kolegium ds. wykroczeń, działał w grupie Tomka Dangla ds. kontaktów z ośrodkami regionalnymi LDP”N” - utrzymywał kontakt z grupą sympatyków z Bydgoszczy (od jesieni 1984), przez Darka Cherubina nawiązał kontakt z LDP”N” (maj 1984), kolporter pisma „Druk” (1982-˛1983), student historii na UW (1980-1986). W odpowiedzi na wniosek z 10 lutego 2005 roku 7 listopada 2006 roku IPN odpowiedział: „W wyniku przeprowadzonej kwerendy w zgromadzonym i dostępnym zasobie archiwalnym IPN nie odnaleziono dokumentów potwierdzających okoliczność, iż służby specjalne gromadziły w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych informacji na Pana temat”. Sygnatura: BUWa-III-5532-3284/06 dot. O/Wa WP-4839/05.

GRZEGORZ KOZIARSKI, ps. Strażak, Tytus Wroński, Adam Głośnicki. W latach 1978 -1985 w jego domu mieściła się drukarnia, w której pracował jako drukarz, składacz i introligator : 1978 -1981 - wydawnictwo „NOWA”, 1981-1983 - wyd. „GŁOS”, 1982 - skład ewakuowanego nakładu „Agresji na Czechosłowację” dla wyd. „KRĄG”, 1982- 1983 autor pomysłu, współredaktor i współwykonawca techniką fotochemiczną niskonakładowego, pierwszego w Polsce zbiorczego albumu zdjęć ze stanu wojenne- go p.t. „Bez komentarzy”. Latem 1983 roku nawiązał kontakt z „Niepodległością”. W latach 1983-1985 – mieściło się u niego wydawnictwo „NIEPODLEGŁOŚĆ”. Drukarnię zlikwidowano po rewizji 7 sierpnia 1985 roku, w czasie której nie znaleziono magazynu papieru, drukarni ani gotowego nakładu „N” (zabrano jedynie napisane matryce i negatywy w/w albumu). Grzegorz Koziarski do 1987 roku zajmował się przygotowywaniem diapozytywów.Wniosek do IPN nr. 7028 o przyznanie statusu pokrzywdzonego złożył 29 maja 2006 roku.

LDP”N” - Oddział Małopolski

JÓZEF PALUCH ps. Tomasz Martyński, członek-założyciel Koalicji Republikańskiej (koniec 1990 lub początek 1991), na "emigracji wewnętrznej" (poza oczywiście ruchem drugoobiegowym) – 1988, członek Rady Politycznej LDPN"N" z ramienia Oddziału Małopolskiego, pseudonim Antoni, (październik 1986 – grudzień 1987), członek redakcji małej "Niepodległości" (luty – czerwiec 1986), drukarz „Hutnika” aresztowany w drukarni w 1983 roku. Zaświadczenie wydane w dniu 1 lipca 2004 roku, sygn. BU Kr III-5532-563-(4)/02, przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie – Andrzeja Kulera.

LDP”N” – Oddział Wielkopolski

PRZEMYSŁAW KOWALSKI, ps. Mirek, sadownik, właściciel 15 ha sadu brzoskwiniowego, największego w Polsce, Prezes Fundacji "Tutaj Warto" w Pyzdrach zajmującej się wdrażaniem programu unijnego Leader + (od 2006), Prezes Towarzystwa Kulturalnego "Echo Pyzdr" (1993 - 2006), Burmistrz Pyzdr (1990 – 1994), zwolniony (sierpień 1986), brał udział w działaniach jawnej opozycji, aresztowany po wpadce drukarni „N” w Poznaniu (14 kwietnia 1986), szef Oddziału Wielkopolskiego i członek Rady Politycznej LDP”N” (1984-1986), nawiązał kontakt z Organizacją „Niepodległość” (wrzesień 1983), członek nieformalnej grupy opozycyjnej zajmującej się malowaniem na murach napisów i kolportażem, głównie pisma „Veto” (1982-1983). 8 marca 2007 roku otrzymał zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego nr 391 w odpowiedzi na wniosek WP 6634 Po, sygnatura BU Po III-5532-8439/05.

PIOTR DASZKIEWICZ ps. Hajstra, Klonowicz, wyemigrował do Francji (kwiecień 1987), szef Oddziału Wielkopolskiego i członek Rady Politycznej LDP”N” (kwiecień 1986 – początek kwietnia 1987), zatrzymany (we wrześniu 1986), zajmował się kolportażem „N” (1983-1986). IPN Oddział Poznań w liście z dnia 14 maja 2003 r stwierdził: „zaświadcza się, że w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na dzień 07 maja 2003 r. brak jest dokumentów dotyczących. Pana osoby.” Odpowiedź dotyczy wniosku WP 2237 Po, sygnatura BU Po III-5532-72(2)/03.

SŁAWOMIR MIKOŁAJCZAK ps. Grzegorz (Jerzy) Berger, współautor Poznańskiego Porozumienia Wyborczego "Solidarność i Niepodległość", które Wielkopolski Oddział LDP"N" tworzył razem z poznańską "Solidarnością Walczącą" podczas wyborów samorządowych w 1990 r., współprzewodniczący porozumienia razem z Maciejem Frankiewiczem (SW), współautor programu; szef Oddziału Wielkopolskiego i członek Rady Politycznej LDP”N” (początek kwietnia 1987 – jesień 1990); redaktor i wydawca pisma WO – „Głos Poznańskich Liberałów” (1988-1989) i kilku pozycji książkowych; także wcześniej drukarz (od 1984) i kolporter „bibuły”, w tym pisma „N” (od 1983). Wniosek do IPN o udostępnienie teczki i przyznanie statusu osoby pokrzywdzonej złożony 31.05.2005 r. Numer rejestracyjny wniosku WP 6521 Po

SŁAWOMIR OLEŚ ps. Kuba Odtruwacz, autor programu i członek Komitetu Wyborczego "Solidarność i Niepodległość", który LDP"N" tworzyła razem z "Solidarnością Walczącą". podczas wyborów samorządowych (1990) członek redakcji „Głosu Poznańskich Liberałów” (1988-1990), aresztowany w związku z wcześniejszą działalnością w tzw. Funduszu Kolportażu (8 maja 1886) i zwolniony (14 lipca 1986), współpracownik TZR "S" - nasłuch częstotliwości radiowych używanych przez SB (1985/1986-1989), uczestnik tzw. Funduszu Kolportażu powstałego ze struktur SKOS-ów tj. Szkolnych Kół Oporu Społecznego (jesień 1984 – wiosna 1986). Wniosek do IPN o udostępnienie teczki i przyznanie statusu osoby pokrzywdzonej złożony 16.02.2005. Numer rejestracyjny wniosku WP 4271 Po. . Status pokrzywdzonego nr 531/07 wydano 14 marca 2007 roku, sygnatura BU Po III-5532-9518(2)/05 dot. WP 4271 Po.

JERZY WOLSKI ps. Jacek, Andrzej, kandydował z ramienia LDP „N” do Rady Miejskiej Poznania (1990), redaktor i wydawca „Strzechy”(7 numerów, listopad 1985 - maj 1986), razem z Piotrem Daszkiewiczem, Tomkiem Jefimowiczem, Sławkiem Mikołajczakiem i innymi prowadził kolportaż „bibuły” (1983-1985), przedstawiciel studentów w Senacie UAM (1983-1985), skazany na wyrok w zawieszeniu (1985), zwolniony (wrzesień 1982) aresztowany (czerwiec 1982), z ramienia NZS i Regionu Wielkopolskiego „S” „opiekował się” grupami licealistów. Zaświadczenia nr ... /05 z dnia 05.04.2005, sygnatura BU Po-III-5532-2125(2)05 r., wniosek nr WP 3153 Po.

LDP”N” – Oddział Gdański

ARKADIUSZ MAKAR, ur. 12.10.1963 w Gdańsku ps. .......... szef kolportażu LDP"N" Oddział Gdańsk (1984-1989), kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, kolporter wydawnictw II obiegu, zwolniony z więzienia w Potylicach (01.03.1983), skazany na 4 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 3 lat przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w Trybie Doraźnym z art. 48 ust. 4 dekretu przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 przez sąd w składzie: przewodniczący kmdr ppor. Andrzej Grzybowski oraz sędziowie: kpt. Andrzej Sałański i por. Aleksander Głowa (22.04.1982), aresztowany gdy był uczniem liceum ogólnokształcącego za druk i kolportaż ulotki sygnowanej przez RMP (23.01.1982). Zaświadczenie numer 472/03 z dnia 1 lipca 2003 roku, sygnatura IPN: BU Gd-III-5532-538(15)/03.

LDP”N” – Oddział Lubelski

MARCIN DYBOWSKI ps. Maciek Powiadomiony przez IPN pismem z dnia 2 marca 2004 roku, sygnat. BUWa-III-5532-501(02)/04 dot. wniosku O/Wa WP-206/01, że zaświadczenie nr 603/04 dot. wniosku WP-206/01 „nie jest równoznaczne z końcem poszukiwań .... Kwerenda zostanie przez nas ponowiona. Jeżeli jej wynik będzie pozytywny to postaramy się przygotować Pańskie dokumenty w możliwie najkrótszym terminie. O możliwości zapoznania się z nimi powiadomimy Pana listownie.” Pismem z dnia 23 maja 2006 roku IPN nadał M. Dybowskiemu status pokrzywdzonego, nr zaświadczenia 5137/06, sygnatura BUWa-III-5532-1830(3)/06 na wniosek O/WA WP-206/01 wydanego przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Barbara Czopowicz.

MAREK DEREWIECKI, ps. „Andrzej”, redaktor i organizator techniki pism Oddziału Lubelskiego LDP”N”: „Gazety Politycznej” (6 numerów, 1985-1986) i Antyku (7 numerów, 1985-1989), w których też pisał pod pseudonimem Andrzej Słowakiewicz, pisał również jako Maurycy Dyderski, współorganizator Oddziału Lubelskiego LDP”N” (1985), brał udział w organizowaniu lubelskiego radia „Solidarność” (1984-1985), razem z Marcinem Dybowskim wydawał na sicie czasopisma i ulotki, brał udział w akcjach malowania napisów na murach w Lublinie (1982-1986), działalność rozpoczął w RMP jako uczeń w liceum w Bielsku-Białej (1979). Wniosek WP nr ew. 6661 złożony 15 listopada 2005 roku.

ANNA KOŁAKOWSKA z d. STAWICKA (ur. 1.10.1964 r.), ps. Ewa, szef kolportażu i członek rady Politycznej Oddziału Lubelskiego LDP”N” (1985-1988), współorganizator akcji protestacyjnych na Placu Litewskim w Lublinie (1988), kolporter prasy i literatury niezależnej, będąc na I roku historii na KUL wydawała razem z Cezarym Nove numer „Myśli Niepodległej” (początek 1985 ), uniewinniona w procesie rewizyjnym (1983), zwolniona na roczną przerwę w odbywaniu kary dzięki sędziemu Michałowi Łąckiemu (sierpień 1982), przebywała w ZK „Fordon” (3 maja - połowa sierpnia 1982) skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności i 4 lata pozbawienie praw publicznych (2 marca 1982) „za druk i kolportaż ulotek oraz za przynależność do bandy noszącej miano Ruchu Młodej Polski” (z aktu oskarżenia), jako jedyna nie sypała w śledztwie i do niczego się nie przyznała, aresztowana (2 lutego 1982), wstąpiła do RMP w wieku 16 lat (jesienią 1980). Zaświadczenia nr 428/04 wystawione dnia 24 marca 2004 roku, sygnatura BU GD-III-5532-149(6)03.

Inni

URSZULA CIECHOMSKA c. Stanisława i Zenobii, kolporterka „N”, zatrzymana na podstawie donosu w dniu 27/28 sierpnia 1982 r., na oczach SB koleżanki (Marii Słowikowskiej), pobita i internowana w obozie w Darłówku do 5 października 1982 roku (urlopowana ze względu na stan zdrowia), po wyjściu nie wycofała się z działalności. Duplikat zaświadczenia nr 1349/05 z dnia 6 maja 2005, sygn. BU – III 1-5532-1845(2)/05 (sygnatura oryginału BU – III 1-5532- 1079/04) wydany na wniosek WP-1503. Na podstawie decyzji 49/04 IPN odmówił ujawnienia agentów TW „Ramzes”, TW „Kułak” i „GK” IPN 0258/381 t. 2.br>
HELENA ALBINA CIECHOMSKA c. Stanisława i Zenobii, ur. 1 marca 1940 r. w Starej Wsi, kolporterka „N”, SOR „Łącznik” (dot. kontaktów z LDP”N” w W-wie) zarejestrowany w Wydz. III WSW w Lublinie 1 kwietnia 1985 r, następnie przerejestrowano na SOR „Libra” nr ewidencyjny 32668 (dot. LDP”N”), data zdjęcia z ewidencji i przekazania do archiwum 19 stycznia 1990 roku. 29 września 1986 roku umorzono sprawę o kolportaż wydawnictw niezależnych; śledztwo prowadzono od sierpnia 1985 do września 1986. Zaświadczenie z dnia 19 marca 2504 r., BU Lu 5532-251/03. wydane przez naczelnika Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Lublinie dr Leona Popka.

MARIA JÓZEFA NOWAK-GRĘBSKA, przedstawiciel LDP”N” w Szwajcarii (1983-1990), członek delegacji „S” (1981), zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego nr 324 otrzymała 8 kwietnia 2005 roku w odpowiedzi na wniosek WP-4781/05, sygnatura BU III 1-5532-3772/05.

JERZY GRĘBSKI, ps. Norbert, przedstawiciel LDP”N” w Szwajcarii (1983-1990), współorganizator zjazdu ”Niepodległościowców z Kraju i Zachodu”, który miał miejsce w Ramsau (Austria) w maju 1989 r., członek delegacji „S” Centrum Zdrowia Dziecka (1981), zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego nr 398 otrzymał 29 marca 2005 roku w odpowiedzi na wniosek WP-4785/05, sygnatura BU III 1-5532-769/05.

MIROSŁAW ANDRZEJEWSKI, ps. Zbirek (ur. 18.02.1962 r. w Mrągowie), rysownik, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (od 1993), członek UPR (1993-1996), współpracuje z „Niezależną Gazetą Polską” (od 2006) i „Gazetą Polską” (od 1993), z „Nowym Światem” (1992), nawiązuje współpracę z „Orientacją na prawo” i wydawnictwem „Delikon” (1991), . wstępuje do nieuznawanej przez władze PRL Polskiej Organizacji Harcerskiej (1988), współpracuje jako rysownik z wydawnictwami drugiego obiegu: Metrum, Przedświt, KOS i inne (od 1981), po wyjściu z więzienia ponownie przyjęty na studia (luty 1986), usunięty z uczelni (październik 1985), ponownie aresztowany i skazany na 11 miesięcy więzienia za kolportaż ulotek (14.02.1985), ukrywa się (do 6.01.1983), ucieka z więzienia w Kwidzyniu (7.08.1982), 13 grudnia internowany w Białej Podlasce, Włodawie, Kwidyniu, członek NZS (od 1.X.1981) i uczestnik strajku studenckiego (18.11-11.12.1981), związuje się z Kręgami im. Andrzeja Małkowskiego (początek 1981), usunięty z ZHP(jesień 1980), powołany na jednego z siedmiu rzeczników RMP (12.12.1980), uczestnik Ruchu Młodej Polski (od 1980), w opozycji od szkoły średniej (1979). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego nr 127/03 wydane 14 lutego 2003 roku przez IPN w Warszawie, sygnatura BUWa-III-552-1560(6)/03.

„KURS”

STANISŁAW MICHALKIEWICZ ps. Andrzej Stanisławski, Renata, Ren, wydawca „Kursu” (40 numerów, sierpień 1983 – wiosna 1989,), skonfiskowano mu samochód (1988), inicjator założenia na terenie Wydawnictwa „Prasa ZSL” NSZZ „Solidarność”, którego został przewodniczącym, wszedł w skład Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Wydawnictw Prasowych i Agencji NSZZ „Solidarność”, drukował i redagował „Gospodarza” (grudzień 1977 – jesień 1979), w jego mieszkaniu mieściła się drukarnia „Gospodarza” (nr 1-5), współpracownik ROPCIO (od 1977, kontaktował się z Adamem Wojciechowskim). Zaświadczenie nr 423/03 z dnia 18 grudnia 2003, BUWa-III-5532-750(3)/03.

„GOSPODARZ”

TADEUSZ SZOZDA członek środowiska więźniów politycznych i byłych internowanych (1982-1989), internowany (14 grudnia 1981 – koniec kwietnia 1982). W jego domu mieściła się drukarnia „Gospodarza” od szóstego numeru (1978-1979), drukarz i redaktor „Gospodarza”, członek młodzieżowej grupy antykomunistycznej „SMAK - Stowarzyszenie Młodzieży Antykomunistycznej”, w której posługiwał się ps. „Wrzos”. Organizacja została rozwiązana w dniu 31 marca 1965r. Jej członkowie wraz z T. SZOZDĄ zostali skompromitowani na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu w dniu 2.05.1965. Zaświadczenie nr 1117/03 z dnia 8 wrzesień 2003, sygn. BU-III-1 5532-437(2)/03, dot. wniosku BU – III-552-WP-2079, wydane przez Dorotę Łakomy starszego kustosza archiwalnego Wydziału Udostępniania IPN Warszawa.

RUCH MŁODEJ POLSKI

JACEK BARTYZEL ps. Henryk Korwin, Władysław Dąbrowski, współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (grudzień 1988), redaktor "Polityki Polskiej" (1982-89), współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości (1981), redaktor Pisma Młodych (od 1979 - RMP) "Bratniak" (1977-1981), współzałożyciel i rzecznik Ruchu Młodej Polski (1979), uczestnik ROPCiO (1977-79), współpracownik KOR (1976-77). Zaświadczenie nr 77/2002 z dnia 10 października 2002 r., BU Łd-552-346/02, wyd. przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Łodzi, Pawła Perzynę.

MAŁGORZATA BARTYZEL z d. Feja, ps. Maria Pulińska, kierownik działu społeczno-kulturalnego w "Dzienniku Łódzkim" (1990), poprzednio bezrobotna (do 1987), kierowała przygotowaniem przez BIPS serwisu informacyjnego dla prasy podziemnej (1982-1988), internowana 13 grudnia (do 22 lipca 1982), kierownik Łódzkiego Oddziału Biura Informacji Prasowej "Solidarności" (1981), redaktor w "Solidarności Ziemi Łódzkiej" (1980/1981), współzałożycielka Ruchu Młodej Polski (1979), sygnatariusz listu protestacyjnego przeciwko poprawko do konstytucji PRL (1975). Zaświadczenie nr 76/2002 z dniu 10 października 2002 roku sygnat. BU Łd-5532-304(2)/04 wydane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Łodzi - Pawła Perzynę.

KONRAD TURZYŃSKI ps.: Nowosław, Ustroń (1978), Jakub Frazes (1988), Konrad Toruński (1988); w czasach „przed-sierpniowych” objęty Sprawą Operacyjnego Rozpracowania „Brutus” (KW MO w Toruniu), kolporter publikacji nie cenzurowanych, publicysta „Spotkań” (1978) i „Bratniaka” (1980-81), uczestnik Ruchu Młodej Polski (1980-81), po stanie wojennym luźno i sporadycznie współuczestniczący w działalności podziemnej „Solidarności” w Toruniu; zaświadczenie nr 1/04 z dnia 9 stycznia 2004 r., DBy-5532-87( )/2003 wyd. przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

GRUPA POLITYCZNA „SAMOSTANOWIENIE”

STANISŁAW JAN PLEWAKO ps. Stefan Proskura, Jan Proskura, członek (do rezygnacji) TZR „Mazowsze” (styczeń – wrzesień 1989), pomysłodawca Agencji Wschodniej Grupy Politycznej „Samostanowienie” oraz Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą „Samostanowienie”, delegat NSZZ „Solidarność” z IBB PAN do RKW „Mazowsze” (listopad – grudzień 1988), stały reprezentant Grupy Politycznej Samostanowienie” w Porozumieniu Partii i Organizacji Niepodległościowych (marzec 1987 – wrzesień 1989), członek Komisji Przygotowawczej ds. integracji organizacji niepodległościowych, współzałożyciel Grupy Politycznej "Samostanowienie" (maj 1987 – maj 1990), uczestnik narad PPiON (od marca 1987), redaktor i wydawca pisma „Samostanowienie” (1989 wiosna 1985 -), współredaktor kwartalnika politycznego „Samostanowienie” (wiosna 1985 – wiosna 1989), współpracownik kwartalnika ABC „Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne” i „Niepodległości” (1983-1985), internowany w Białołęce (13.01.1982-12.07.1982), członek - założyciel NSZZ Solidarność w Centrum Zdrowia Dziecka (1980), akcje ulotkowe we współpracy ze Stefanem Kawalcem, współpracował z Janem Lityńskim badając stany strajkowe w kraju (lipiec 1980), niezależny działacz studencki współpracujący z Teresą Bogucką, organizator spotkania studentów z Andrzejem Czumą i Leszkiem Moczulskim (30.03.1978 r.). Zaświadczenie nr 1298/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. sygnat. BUWa-III-5532-177-(2)/04 dot. wniosku O/Wa WP-366/01.

"RUCH"

STANISŁAW SCHODZIŃSKI, Zaświadczenie nr 287/04 z dnia 27 września 2004 roku wydane przez Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Krystynę Trepczyńską.

WANDA MICHALSKA-SCHODZIŃSKA, Zaświadczenie nr 5/05 z dnia 14 stycznia 2005 roku sygnat. DBy-5532-129/04 wydane przez Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Krystynę Trepczyńską.

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

GRZEGORZ ROSSA - zatrzymany w czasie strajku sierpniowego (28 sierpnia - 1 września 1980), internowany w Białołęce i Strzebielinku (13 grudnia 1981 - 24 listopada 1982), zatrzymany w czasie demonstracji (31 lipca 1988 - sprawę umorzono 20 czerwca 1989 r), drukarz i kolporter wydawnictw KPN (jakich) Zaświadczenie nr 447/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku, sygnat. BUWa-III-5532-74(3)/04 wydane przez Leszka Sitka, Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania Archiwizacji Dokumentów w Warszawie.

PIOTR OPOZDA, ps. organizacyjny: Kamień, Wiesław Jesienny, Red. Kudliński. W 1988 r. formalnie zrezygnował z przynależności do KPN, współredagował "Pobudkę" (1986 - 1987), po opuszczeniu więzienia kierował KPN w Lubelskiem (1985 – 1986) oraz działalnością Konfederacji Świętokrzyskiej (do 1987 r.), ponownie aresztowany 17 sierpnia 1984 r. przebywa w więzieniu (min. w Strzelcach Opolskich) do końca złagodzonej amnestią kary, czyli do 27 lutego 1985 roku, 25 marca 1983 r. (min. na interwencję z KUL) wychodzi na 2 miesięczną przerwę w karze, później znowu się ukrywa, aresztowany 12 marca 1982 r. internowany we Włodawie, a miesiąc później aresztowany pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji o charakterze zbrojnym (sąd uwzględnił odwołane przed sądem pomówienie w śledztwie jednego ze współoskarżonych,), wraz z dwoma współoskarżonymi (Januszem S., Cezarym W.) skazany 5 maja 1982 r. przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę 3 lat pozbawienia wolności (trzeci z oskarżonych Andrzej O. ukrywał się, a inny Piotr S. skazany został na 2 lata pozbawienia wolności), po 13 grudnia 1981 r. ukrywał się kierując nielegalną organizacją niepodległościową w Lubelskiem "Polski Ruch Oporu", kierował KPN w Lubelskiem (1980 – 1982), współredagował "Słowo" (1980 - 1981), "Słowo i Czyn" (1982), organizował manifestacje patriotyczne, głównie z okazji Święta Niepodległości; za jedną z nich w 1980 r. w Lublinie wespół z Piotrem Szczudłowskim postawiony został w stan oskarżenia z art. art.: 133, 237, 270 i 271 k.k. (rozprawa przed Sądem Wojewódzkim w Lublinie zakończyła się zastosowaniem amnestii dopiero w 1984 r.), do KPN należał w ramach autonomicznej Konfederacji Świętokrzyskiej (1979 – 1988), z Wojciechem Kaliszem pracował w technice „Opinii” (1977-1978), podczas nauki w liceum ogólnokształcącym w Bodzentynie oraz jako student I i II roku Historii na KUL (1975 – 1976) współtworzył antykomunistyczną organizację młodzieżową, zajmującą się głównie działalnością samokształceniową (w listopadzie 1976 r. wespół z Wojciechem Kaliszem rozsyłał z Lublina do kolegów z rodzinnego Bodzentyna studiujących na różnych uczelniach w kraju odbitki Orędzia Prezydenta RP ). Zaświadczenie z dnia 23 stycznia 2004 roku, sygnatura BU Lu-5532-75/03, zostało wydane na wniosek WP-Lu-645 przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Lublinie dra Leona Popka.

ZBIGNIEW SIEMASZKO, członek KPN (sierpień 1981 – czerwiec 1992), organizuje wystawy rocznicowe w kościołach (AK i Katyń), kolportuje prasę i wydawnictwa, działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach /1983-1989),.tworzy grupę „Solidarności Walczącej” (1983), zwolniony (10.12.1982), zatrzymany i ponownie internowany w Zabrze – Zaborze (05.11.1982), zwolniony z internowania (23.07.1982), zatrzymany (11.01.1982), ukrywał się (od 13.12.1981), wstępuje do NSZZ „Solidarność” (22.09.1980), drużynowy (1961 – 1962), harcerz „Czarnej Trzynastki” (1957 – 1962). Zaświadczenie wydane 12 listopada 2002 roku na wniosek WP 167 , sygnatura BUKa-III-5532-351/02.

MARIOLA WEGNER, ps. „Marta”, działalność opisana w książce Wojciecha Polaka "Czas ludzi nie pokornych", szef okręgu Toruńskiego KPN (od 1990), zatrzymana w Warszawie przez SB dzień przed okrągłym stołem (1989), delegat z ramienia KPN-u na strajk w Stoczni Gdańskiej, gdzie mówiła o konieczności wycofania z Polski wojsk sowieckich za co nie została przez kierowcę Wałęsy wpuszczona na obrady; po interwencji ks. Jankowskiego Wegner wpuszczono na obrady bez prawa głosu (sierpień 1988), szef okręgu III Pomorskiego KPN, organizator struktur w Toruniu, Golubiu - Dobrzyniu, Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu, Elblągu, Gdańsku (1987-1989), związana z KPN (od 1986), działała przy kościele Jezuitów w Toruniu, uczęszczała na wykłady odbywające się w mieszkaniu Krystyny Sienkiewicz (1985-1982), wi-ce przewodnicząca, założycielka NSZZ „S” w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu (1980 – 1981), zmuszona do opuszczenia KUL po pierwszym roku za kontaktowanie się z krakowskim SKS (1977/1978). Zaświadczenie nr 206/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku, sygnatura: DBy - 5532 - 75/04.

POLSKA PARTIA NIEPODLEGŁOŚCIOWA

MAREK STEFAN SZMIDT, ps. Stefan Detko (ur. 08.04.1957), na emigracji w Austrii (1979-1999), współredaktor wydawanego w Wiedniu tygodnika „Polskie Wiadomości” (od grudnia 1981), wydawca i redaktor naczelny wiedeńskiego „Tygodnika Solidarność” przekształconego w „Tygodnik Solidarność Walcząca”, a także „Simme der Solidarność”, miesięcznik „Polonia” (wiosna 1982 - lato 1983), wydawca i redaktor naczelny miesięcznika „Myśl Niepodległa” (lato 1983 - lipiec 1989), później ukazującej się w Internecie (1997-1998). W swoich wydawnictwach i pisanych przez siebie artykułach stawiał postulat niepodległości Państwa Polskiego, zwalczał wszelkie objawy kolaboracji z systemem sowieckim w Polsce, a także przeciwstawiał się wpływom tak zwanej lewicy laickiej, głoszącej teorię „finlandyzacji” Polski i kompromisu z komunistami. W latach 1982-1986 oficjalnie zapraszany gość Parlamentu Republiki Austrii, prezydenta Kurta Waldheima oraz czołowych polityków austriackich i działaczy związków zawodowych w roli przedstawiciela Niepodległego Państwa Polskiego. Współzałożyciel Narodowo-Demokratycznej Partii Polski (1984), późnej przedstawiciel i pełnomocnik na Europę Zachodnią Polskiej Partii Niepodległościowej. Współorganizator pierwszego spotkania pomiędzy Rządem RP na Uchodźctwie a polską opozycją niepodległościową – akcja „Wesele” (Tyrol 1986). Za działalność niepodległościową poszukiwany listem gończym przez służby specjalne i kontrwywiad PRL od roku 1983 do listopada 1995, z nakazem aresztowania przy próbie przekroczenia granicy PRL, a później RP i dostarczenia do dyspozycji Prokuratury Wojskowej we Wrocławiu. Ostatni banita PRL. Od 1999 roku mieszka w Warszawie, gdzie od grudnia 2000 roku jako StefanDetko wydaje i redaguje miesięcznik polityczny Internautów now@ on-line na http://nowamedia.w.interia.pl . Zaświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 12.03.2007 Nr. 940/07 BU III 5532-301(3)/06 WP-7649 o uznaniu jako osoba pokrzywdzona. Sygnatury zgromadzonych akt: IPN Wr 36/76 tom 1-3-akta śledcze; IPN Wr 028/92 tom 1-2-akta śledcze; IPN Wr 35/2049 – akta śledcze. Niektóre egzemplarze „Tygodnika Solidarność”, „Tygodnika Solidarność Walcząca” oraz miesięcznika „Myśl Niepodległa” zachowały się w zbiorach Ośrodka KARTA i Biblioteki Narodowej.

„GŁOS”

WOJCIECH FAŁKOWSKI, prof. historii na UW (przywrócony do pracy w grudniu 1980), szef Wydawnictwa "Krąg" (1980-1981), Wydawnictwa "Głos" (1977-1980), bezrobotny (1977-1980), usunięty z Instytutu Historycznego UW i VI L.O. im. T. Reytana w Warszawie (1977), współpracownik KOR i KSS "KOR" (1976 - 1980), organizator pomocy dla robotników Ursusa (lato 1976), prowadził klub dyskusyjny "Gromada" przy 1 WDH "Czarna Jedynka" (1975 - 1977). Zaświadczenie nr 4493/05 wydane dnia 13 lipca 2005 roku, sygnatura: BU III 1-5532-2216/05 w odpowiedzi na wniosek: WP-4360.

IRENEUSZ DOBROSŁAW GUGULSKI (1935-1990), internowany (do lipca 1982), polonista, nauczyciel – wychowawca liceów warszawskich, m. in. VI LO im Tadeusza Reytana. SOR/Kw. Ewid. „Harcerz” (nr 16190), trzy tomy akt zniszczone. Zaświadczenie nr 581/04 z dnia 24 marca 2004 r., sygnat. BU III 1-5532-560/04 z dn. 24.03.2004 r. (Dot. WP-1075).

MARCIN NORBERT GUGULSKI (ur. 1958), redaktor (koniec 1980 r. do dziś), autor artykułów (od 1979), introligator i drukarz „Głos-u” (1977-1978), redaktor "Wiadomości" (kwiecień 1981 – 1990), „Wiadomości Dnia (styczeń – 12 grudnia 1981), działacz NZS (1980-1981), uczestnik organizowanej przez Krąg „Gromady Włóczęgów” przy "1 Warszawskiej Drużynie Harcerzy” akcji pomocy w Ursusie (1976-77). SOS/SOR/Kw. Ewid. „Kacper” (nr 16253), SOR „Kibice”. Zaświadczenie nr 580/04 z dnia 24 marca 2004 r., sygnat. BU III 1-5532-561/04 (Dot. WP-1076).

„SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA”

Oddział Śląsk

JANINA JADWIGA CHMIELOWSKA ps. Tadeusz Jastrzębiec, Bożena, Baśka, Krystyna, Elżbieta, Wysocki, członek Zarządu Głównego RdR (1993), współredaguje „Biuletyn Wschodni” wydawany przez Instytut Obywatelski w Warszawie (1993), zakłada Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, przewodnicząca krajowego Komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej” (1988-1989), przewodnicząca oddziału katowickiego „SW” (1985), z którą jest w kontakcie od 1982 roku, kieruje Regionalną Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (początek 1982 - 1989), która odmawia połączenia się z Regionalną Komisją Wykonawczą Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, powstałą w 1983 r. i afiliowaną przy TKK, ponieważ warunkiem było wyeliminowanie Chmielowskiej, ścigana przez władze, w tym „naszego premiera” i nasz rząd”, listami gończymi (10 kwietnia 1982 – 1 sierpnia 1990), jedyny członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S”, który uniknął aresztowania 13 grudnia, członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” (lipiec 1981), Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (marzec 1981), Członek Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach, gdzie kieruje regionalnym Ośrodkiem Prac Społeczno-Zawodowych, założycielka „Solidarności” w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach (wrzesień 1980). Zaświadczenie z dnia 11 czerwca 2003 roku, BUKa-III-5532-366(02)03, wydane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Katowicach Adama Dziurę.

TADEUSZ DRZAZGOWSKI, ps. Spokojny, pracuje jako drukarz w SW. (styczeń 1983 – 1989), nawiązuje kontakt z Jadwiga Chmielowska i przenosi się do Wrocławia (1983), po aresztowaniach 5 listopada 1982 roku zostaje odsunięty.od struktur „S”, wprowadza system sitodruku, zakłada podziemne radio, zakłada i przewodniczy TKK Gliwice, organizuje drukarnie, szkoli drukarzy i wydaje „Manifestację Gliwicką” wcześniej „Gliwicki Serwis Informacyjny” (styczeń – listopad 1982), organizuje akcje rozrzucania nad Gliwicami ulotek przyczepionych do balonów (27.01.1982), ukrywa się (13.12.1981 - 1990), założyciel NSZZ ”Solidarność” w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego, gdzie był zatrudniony jako murarz (styczeń 1980), figurant SOS”MURARZ”.(styczeń 1980), nawiązał kontakt z przedstawicielem KOR-u w Gliwicach (15.12.1979). Zaświadczenie wydane dnia 5 listopada 2004 roku na wniosek WP 2945, sygnatura BUKa-III-5532-1946/04.

LESŁAW FRĄCZEK, ps. Leopold, kolporter i łącznik pomiędzy Oddziałem SW w Katowicach a Komitetem Wykonawczym we Wrocławiu (1982-1990), członek oddziału SW w Katowicach (od 1982), ukrywał się (13.12.1981 do kwietnia 1989), członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Centrum Informatyki Górnictwa w Katowicach (1980-1981). Zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z 31 października 2002 roku sygnatura BUKa III 5532-242/02 WP 96 podpisane przez Naczelnika Oddziału Biura Udostępniania i Archiwizacji IPN Katowice Adama Dziubę.

Oddział Gdański

EWA KUBASIEWICZ, przedstawiciel "SW" na Zagranicę (1.02.1988 - lipca 1989), po wyjściu za mąż za członka bretońskiej grupy Amnesty International emigrowała do Bretanii (31.01.1988), członek Komitetu Wykonawczego "Solidarności Walczącej" (1984-1989), zwolniona na tzw. przerwę w odbywaniu kary (6.05.1983), aresztowana (20.12.1981) i skazana przez Sąd Marynarki Wojennej na 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych (3.02.1982), oficjalnie za 72-godzinny strajk i podpisaną własnym nazwiskiem ulotkę nawołującą do strajku generalnego, członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "S" w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (1980-1981). Zaświadczenie Nr 809/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku, sygnat. BU Gd-III-5532-891(5)/03.

MAREK CZACHOR ps. Michał Kaniowski, jeden z czterech jawnych przedstawicieli SW (wiosna 1989), aresztowany i skazany na rok więzienia przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (styczeń 1989), wyrok się nie uprawomocnił, poszukiwany listem gończym (styczeń 1989 - maj 1988), koordynował akcję „Żołnierz Solidarny” adresowaną do kadry LWP i organizowaną wspólnie przez SW i LDP „Niepodległość”, ukrywał się (od maja 1988), kierował przejściowo oddziałem Trójmiasto SW (1988), aresztowany za odmowę służby wojskowej z powodów politycznych i zwolniony z pracy na Politechnice Gdańskiej (listopad 1987), redaktor „Solidarność Walcząca – Oddział Trójmiasto” (1986-1989), związany z SW (od 1983), zwolniony z więzienia (1983), skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia (1982), latem 1980 roku sygnatariusz deklaracji założycielskiej NZSP w Gdańsku (później NZS). Zaświadczenie nr 22/05 z dnia 17 lutego 2005. sygnatura BU Gd-III-5532-262(8)/04.

MAGDALENA CZACHOR ps. Jakub Puchatek, Malgorzata Czarnota, członek (1988), współpracownik „Solidarności Walczącej” (od 1983), związana ze środowiskiem skupionym wokół Andrzeja Gwiazdy, drukowala pismo "Skorpion" Joanny Gwiazdy (1982), zwolniona z aresztu (15.12.1982), aresztowana (20.12.1981), sekretarka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego (1980.1981), Delegat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego do MKS w Stoczni Gdańskiej (sierpień 1980). Zaświadczenie nr 69/05 wydane 14 kwietnia 2005 r., sygnatura Gd-III-5532-263(5)/04.

Oddział Pomorze Zachodnie

KRZYSZTOF KORCZAK, ps. Krzysztof Grodzki, przebywa w Wielkiej Brytanii (od 2000), koordynator Forum Demokratycznego - koalicji ugrupowań niepodległościowych, która wprowadza do samorządu terytorialnego kilku kandydatów (1990), zakłada Partię Wolności w Szczecinie (1990), redaktor naczelny pisma SW "Gryf" (styczeń 1986 - 1990), organizuje Solidarność Walczącą oddz. Pomorza Zachodniego (1986), przekazuje „Jedność” Marianowi Jurczykowi (1986), redaktor naczelny „Jedności” - SOR „Kram” i "Widok" (1982-1986), wraz z Ojcem Marianem Korczakiem organizuje grupę kontynuującą wydawanie w podziemiu pisma NSZZ "Solidarność" pt. "Jedność" (styczeń 1982 – 1986), Marian Korczak zostaje internowany w Wierzchowie Pomorskim (11 maja – sierpień 1982 - zwolniony z powodu konieczności leczenia przepukliny w szpitalu). Zaświadczenie nr 992/03 z dnia 11 sierpnia 2003, sygnatura BU 1-III-5532-440(3)/03 dot. BU III-552-WP-1972, wydane przez Starszego kustosza archiwalnego Wydziału Udostępniania Dorotę Łakomy.

Oddział Małopolska

PIOTR HLEBOWICZ, ps. Hrabia, Solidarność Walcząca. (1982 -1990), „Warszawa 90”, które dało początek współpracy ugrupowań niepodległościowych w republikach ZSRR, współpracownik Ośrodka Informacyjnego „Wschód” i Fundacji Wschodniej „Wiedza”. Dzięki jego staraniom możliwy był powrót Polaków z Kazachstanu. Nadal wspiera Polaków na Wschodzie. Organizator i kierownik Letniej Szkoły Polskiej w Tomsku, zakładał drukarnie w wielu republikach byłego ZSRR, organizator Centrum Koordynacyjnego, współzałożyciel Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej” (1989-1992), drukarz biuletynów podziemia w Krakowie: Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”.Zaświadczenie z dnia 3 czerwca 2004 roku, sygnatura BU Kr III-5532-448-(4)/02, wydane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie Andrzeja Kuplera.

MAREK BIESIADA, ps. ........... działacz opozycji w Krakowie: Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”, „Liberalno- Demokratyczna Partia „Niepodległość”, „Solidarność Walcząca”. (1982-1990), współorganizator i uczestnik wielu manifestacji ulicznych Kolporter książek i wydawnictw niezależnych (1982-1989). Zaświadczenie z dnia 25 sierpnia 2005 roku, sygnatura BUKr III -5532-71/05, wydane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie Rafała Dyrcza.

Oddział Wielkopolska

KRZYSZTOF STASIEWSKI, ps. Marian, Brodacz, w roku 1990 zakończył działalność polityczną, pracował w klubie SW „Wolni i Solidarni” w Poznaniu (1989 – 1990), prowadził obsługę graficzną i fotograficzną pism SW Poznań (1988), zatrzymany w areszcie (26.06.-15.09.1986), wielokrotnie pobity przez SB (na rencie od marca 1983), udało mu się zlokalizować zabójców Piotra Majchrzaka (www.piotr_majchrzak.prv.pl), utworzył komórkę wywiadu i kontrwywiadu SW zakonspirowaną jako Agencja foto SW (1983), redagował z Frankiewiczem kilka pierwszych numerów pisma SW w Poznaniu, wstąpił do SW w Poznaniu (1983), zwolniony z internowania (15.10.1982), brał udział w buncie internowanych w Kwidzynie, internowany w Gębarzewie i Kwidzynie (14.12.81), 14 razy zatrzymywany przez MO, prokuratura wytoczyła mu i kilku kolegom sprawę o "szkalowanie" PRL (plakat: Cyrk Gospodarczy Ds. 53/81), wstąpił do KPN w Poznaniu (1981), współpracował z Zarządem Regionu "S" Wielkopolska w dziale informacji. kolportażu, malowania haseł na murach, plakatowania (1980), wydał 1 nr. gazetki pt. „Ojczyzna” (1980), pisał ulotki na maszynie i odbijał je w technice linorytu (1978). Zaświadczenie numer 40/06 z dnia 17 stycznia 2006 roku, sygnatura BU Po-III-5532-1373(8)/05 dot. WP 2554 Po, wydane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Poznaniu Waldemara Handle.

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA

TOMASZ SZCZEPAŃSKI ps. "Wiktor", "Sergiusz Nicki", współzałożyciel PPS (listopad 1987-1990), redaktor pisma PPS "Międzymorze" (1987-1989), członek Grupy Politycznej "Robotnik" (1986-1987) - środowisko Ilki, Ikonowicza, Markuszewskiego, Krzysztofa Biernackiego, działacz Porozumienia Opozycji Robotniczej (1985-1986), redaktor "Frontu Robotniczego" (1984-1986), od 1985 była to część "Porozumienia Opozycji Robotniczej". Zaświadczenie nr 682/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku BU-III 1-5532-738/03.

JERZY JULIUSZ KOLARZOWSKI ps. Kolarz, Telesfor, Pumpernikel, komisja de Viriona odmówiła przywrócenia do pracy na skutek sprzeciwu prof. J. Łętowskiego (1989), współzałożyciel i rzecznik prasowy PPS (1987 - luty 1988), zwolniony z pracy w IPiP PAN (styczeń 1987), współredagował Biuletyn Informacyjny Ruchu Wolność i Pokój (1986 – 1987), sygnatariusz platformy Wolność i Pokój (1985), przekazywał i organizował przesyłanie m.in. do Poznania, Krakowa, Gdańska, Lublina i Puław wydawnictw: Antyk, CDN, GWP Wola, In Plus, Krąg, Kret, Kurs, Nowa, Oficyna Liberałów, Oficyna Literacka, Przedświt, Rytm, Wers, pism: ABC, Almanach Humanistyczny, Aneks, Biuletyn Dolnośląski, Biuletyn Informacyjne Komitetu Helsińskiego, Europa, Himek, Krytyka, Kultura Niezależna, Kultura Paryska, Libertas, Obóz, Naprzód, Niepodległość, Po czas przyszły, Prawo i bezprawie, Praworządność, Przedświt, Solidarność Robotnicza, Przegląd Polityczny, Przyjaciel Nauk, Spotkania, Szkice, RSA, Vacat, „21” i prasy: KOS, Tygodnik Mazowsze, CDN-Glos Wolnego Robotnika, Przegląd Wiadomości Agencyjnych, Robotnik, Wola (1985 – 1989, brał udział w pracach redakcyjnych i niekiedy poligraficznych przy książkach: Artur Koestler „Ciemność w południe”, Robert Conquest „Mordercy narodów” i przy pismach: „Acapella”, „Magazyn Robotnika” i „Naprzód”. Udzielał mieszkania i piwnic do przechowywania materiałów poligraficznych i wydawnictw, a także do drukowania książek, kolportaż w Warszawie (1982 – 1984). Zaświadczenie nr 122/03 z dnia 12 lutego 2003, sygn. BUWa-III-552-703(4)/03.

Ruch Antykomunistyczny: