Opracowania

08/05/2010
W drugiej połowie kwietnia 1988 roku doszło do fali protestów. Jako pierwsi zastrajkowali pracownicy komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – 25 kwietnia, dzień później Huta im. Lenina w Nowej Hucie, a 29 kwietnia – huta w Stalowej Woli. Na Wybrzeżu strajkowała przez dziewięć dni (2-11 maja) Stocznia Gdańska oraz kilka dni studenci z Niezależnego...
28/04/2010
Dokładnie 32 lata temu, 29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku został powołany Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Inicjatywa ta nawiązywała do WZZ powstałych 21 lutego 1978 roku na Śląsku, ale to jednak gdańscy działacze WZZ pokierowali wielkim zrywem robotniczym z sierpnia 1980 roku i doprowadzili do powstania NSZZ „Solidarność...
25/04/2010
Jan Tabortowski „Bruzda” urodził się 16 października 1906 roku w Nowogródku w rodzinie drobnej szlachty o starych tradycjach patriotycznych. Rodzicami jego byli Jan i Wacława z domu Wojno-Sidorowicz. Pierwsze zachowane wzmianki o tej rodzinie pochodzą z XVII wieku. Pradziad „Bruzdy” Nikodem Tabortowski zginął w wieku 70 lat zakatowany przez...
22/03/2010
Pierwszy dzień wiosny - 21 marca 1988, trójmiejska młodzież z opozycyjnych organizacji, takich jak: Wolność i Pokój, Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego czy Niezależne Zrzeszenie Studentów postanowiła uczcić happeningiem, którego centralnym punktem miało być utopienie Marzanny, czyli kukły gen. Jaruzelskiego. Sopocki...
12/03/2010
Symbol niezłomnej walki o niepodległą Polskę, jaką toczyli Żołnierze Wyklęci - napisano w uchwale Sejmu RP o mjr Zygmuncie Szendzielarzu "Łupaszce", legendarnym dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W piątek, 12 marca br. mija 100. rocznica urodzin tego żołnierza, do końca wiernego Niepodległej Polsce, za swoją służbę dwukrotnie...
15/12/2009
Mikołaj Iwanow pisze w wydanym z okazji 25-lecia SW Albumie ”O wyzwolenie z komunizmu ludzi i narodów przysięgam walczyć”( Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa 2007 str. 63), że jesienią 1980 r pojawił się w Biuletynie Dolnośląskim i tam poznał Kornela Morawieckiego. W tym samym tekście opisuje jakoby Posłanie do Ludzi Pracy uchwalone na I Walnym...
17/04/2009
5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu polskich oficerów. Podpisali ją Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, Kalinin, Kaganowicz. 14 marca NKWD przystąpiło do wykonywania decyzji.  13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili odkrycie dołów z ciałami polskich oficerów w Katyniu. Trzy dni później rząd RP zwrócił się do...
10/04/2009
Niemal połowa korpusu oficerskiego II RP została przed 69 laty bestialsko wymordowana przez Sowietów w jednej z najstraszniejszych zbrodni II wojny światowej. To, co określamy wspólnym terminem „Zbrodni Katyńskiej”, dotyczy rozstrzelanych jeńców z trzech obozów: z Kozielska w Katyniu, Starobielska w Charkowie, Ostaszkowa w Kalininie (dziś...
20/03/2009
Do najbardziej dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w okresie zwanym „karnawałem Solidarności” (między sierpniem 1980, a grudniem 1981 r.) doszło 19 marca 1981 r. podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. W sesji tej brał udział wicepremier Stanisław Mach, a jako zaproszeni goście przybyli przedstawiciele bydgoskiej „...
08/12/2008
Komunikaty i Rezolucje Głuchołazy 5-7 grudzień 2008
14/06/2008
Utworzyli we wrześniu 1982 roku w Nowej Hucie Marian Stachniuk (biuletyn „Solidarność Zwycięży”) i Jerzy Karpińczyk (biuletyn „Montinowiec”). Motto organizacji: „Aby nie zatracać się w biernym oporze, ale wspomagać go czynem”. Główne cele zawiązanej struktury konspiracyjnej: współpraca informacyjna, pomoc poligraficzna w sytuacjach awaryjnych i...
14/06/2008
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR) Tajna organizacja niepodległościowa stawiająca sobie za cel obalenie ustroju komunistycznego. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników powstał na terenie parafii Bieżanów ks. Adolfa Chojnackiego w sierpniu 1982 z inicjatywy Jozefa Teligi, sekretarza Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI...
14/06/2008
W więzieniu hrubieszowskim powstał raport, który w zamierzeniu autorów miał zrelacjonować warunki życia, jakie stworzono więźniom politycznym w PRL po wprowadzeniu stanu wojennego oraz walkę tych więźniów o, odrębny i humanitarny sanitarny status. „Hrubieszowianie” mieli nadzieję, że taki dokument przyczyni się do prawnego uregulowania statusu...
14/06/2008
Istnieje na polskiej scenie społeczno-politycznej od momentu jego założenia (30.11. 1956), kiedy „Tygodnik Demokratyczny” (Nr 50, 1956 r.) , organ Stronnictwa Demokratycznego opublikował „Deklarację ideowo-programową ZMD”. Po raz pierwszy po wojnie społeczeństwo polskie mogło przeczytać w gazecie ogólnodostępnej, o cyrkulacji ogólnokrajowej, że...
14/06/2008
Stan wojenny dla wielu z nas nie był zaskoczeniem, wiedzieliśmy że do konfrontacji między komuną a Solidarnością dojść musi, aczkolwiek, oczywiście, nie wiedzieliśmy jak ta konfrontacja będzie wyglądać. W Krakowskim Muzeum Etnograficznym Komisja Zakładowa przygotowując się na zdelegalizowanie związku postanowiła, że w razie konieczności zejścia do...
14/06/2008
Syntetyczny opis działalności przedstawiony będzie retrospektywnie. Natomiast nasze idee, poglądy i poruszane tematy, aby wiernie je ukazać i uniknąć posądzenia o konfabulację, zaprezentujemy (przedstawimy) w oparciu o cytaty, wycinki i kwestie zaczerpnięte z poszczególnych artykułów BAZY.
14/06/2008
Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 jest stowarzyszeniem ogólnopolskim działającym od 1999 r. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000158.524. Skupia ono głównie członków i uczestników Konfederacji Polski Niepodległej z okresu od powstania KPN do końca 1989 roku. Statut ZKPN poza członkami zwyczajnymi, przewiduje...
14/06/2008
Federacja Młodzieży Walczącej powołana została do życia w Warszawie pod koniec czerwca 1984 roku. Jednym z pierwszych regionów deklarującym chęć rozwijania struktur FMW był Gdańsk. Już 24 października 1984 r., niezależnie od warszawskiej FMW, rozpoczęła działalność - początkowo jedynie w IX LO - Gdańska Federacja Młodzieży Walczącej (GFMW)....
14/06/2008
Jeżeli jeszcze nic nie wiesz lub chcesz się dowiedzieć więcej o największej gazecie zakładowej w podziemiu, której kolportaż obejmował nie tylko kombinat w Nowej Hucie, ale również większe miasta kraju to zaglądnij pod ten adres: http://www.darpoint.pl/pages/polecane.htm i kliknij na banerze HUTNIK. KONTAKT bezpośredni: Leszek Jaranowski...
14/06/2008
Edward Klimczak Przewodniczący “Towarzystwa Solidarność” Wydawca dwutygodnika “Pogląd” (później miesięcznika) Berlin Zachodni 1982-1991 Towarzystwo Solidarność Fragment § 2 Statutu Towarzystwa Zrzeszenie jest ponadpartyjne i realizuje w swojej działalności wyłącznie cele użyteczności publicznej, jakimi są: 1. Popieranie niesienia...
13/06/2008
WYNIKI WYSZUKIWANIA W RAMACH ABCNET: http://jozefdarski.pl/taxonomy/term/435?page=1
13/06/2008
Więcej informacji na stronie : http://www.darpoint.pl/
13/06/2008
Solidarność Walcząca to antykomunistyczna, niepodległościowa organizacja podziemna, założona we Wrocławiu w czerwcu 1982 przez Kornela Morawieckiego. Jedna z największych niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodzących się z pierwszej w bloku wschodnim masowej organizacji społecznej NSZZ Solidarność, powstałych w konsekwencji...
13/06/2008
Polska Partia Niepodległościowa formalnie powstała 22 stycznia 1985 r. - tę datę, rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r., wybrali założyciele partii, organizacji tworzonej w konspiracji i stawiającej sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości.
13/06/2008
Dokumenty Porozumienia Wisła 7-8 czerwiec 2008
13/06/2008
http://www.zwposw.za.pl SERDECZNIE WITAM! Z największą przyjemnością w imieniu własnym, jak i całego zarządu Australijskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego ( The Polish Political Prisoners Association Of 1981-1989), mam zaszczyt zaprosić wszystkie nasze koleżanki i kolegów, byłych więźniów politycznych, osoby...
01/06/2007
Wydział Wschodni to jeden z najbardziej spektakularnych, choć jednocześnie najmniej znany sektor działalności "Solidarności Walczącej". Jest to fascynująca historia współczesnego wydania walki "Za naszą i waszą wolność". Począwszy od roku 1988 działacze SW, wspomagając ruchy niepodległościowe narodów rządzonych przez ZSRR...
25/01/2007
Nie pozostawiono „Rybie” wielkiego wyboru - albo współpraca z UB i wydanie „Bruzdy” albo aresztowanie ze wszystkimi dalszymi konsekwencjami - przykładów co może stać się po aresztowaniu w tym okresie czasu nie brakowało. Pod koniec 1952 roku „Ryba” znalazł trzecie rozwiązanie... Stanisław Marchewka „Ryba” urodził się 15 listopada 1908...
10/05/2005
Poniżej będziemy starać się opublikować jak najpełniejszą listę „osób pokrzywdzonych”, dlatego prosimy naszych Czytelników o nadsyłanie jak najszybciej danych z zaświadczeń wraz z krótką notą biograficzną, zanim prof. Kieres na polecenie Ubekistanu nie zacznie – jak zapowiedział – wydawania zaświadczeń również agentom, którzy działali w...
30/08/2003
Bibliografia obejmuje artykuły, oświadczenia, dokumenty, broszury i książki w układzie alfabetycznym. O kolejności decyduje pierwsza litera pseudonimu lub tytułu w zależności co występuje na pierwszej pozycji. Pseudonimy w miarę możliwości rozwiązano. 1. A. H. [Hall Aleksander], Iść z Rosją, "Polityka Polska" nr 2-3 (1983). 2. ABC [Jerzy...

Pages