MYŚL POLITYCZNA OPOZYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ 1982-1990 - BIBLIOGRAFIA

Bibliografia obejmuje artykuły, oświadczenia, dokumenty, broszury i książki w układzie alfabetycznym. O kolejności decyduje pierwsza litera pseudonimu lub tytułu w zależności co występuje na pierwszej pozycji. Pseudonimy w miarę możliwości rozwiązano.

1. A. H. [Hall Aleksander], Iść z Rosją, "Polityka Polska" nr 2-3 (1983).

2. ABC [Jerzy Targalski], Czy koniec podziemia?, "Niepodległość" nr 11-12 (1982).

3. Apel Jałtański, "Wola" nr 131 (1985) [podpisany m.in. przez RP "Wyzwolenie", L-DP "Niepodległość", MRKS, Ruch WSN, FMW, GP "Wola" i inne.].

4. Apel KSN do zachodnich sojuszników RP, "Solidarność Narodu" nr 35-36 (1984).

5. August, Solidaryzm - początki ideologii, "Walka" nr 2 (1985).

6. Beksiak Janusz, O ustroju gospodarczym Polski, "21" nr 1 (1986).

7. Bojkot!, "Robotnik" (PPS-RD) nr 142 (1989).

8. Borowska M., O własny MSZ, "Baza" nr 9 (1984).

9. Bóg sprzyja tylko tym, którzy w niego wierzą. Wywiad z Kornelem Morawieckim, "Walka" nr 1 (1984).

10. Brzeziński Zbigniew, Przyszłość Jałty, "Tygodnik Mazowsze" nr 122 (1985).

11. Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Kongres Solidarności Narodu. Dokumenty, POW, Paris 1983.

12. Cichy J. [Kubica G.], Kościół a polityka, "Krakus" nr 1 (1985).

13. Cichy J. [Kubica G.], Kościół a polityka, "Niepodległość" [Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań] nr 1 (1985).

14. Chmura P., Europa Środkowa i Rosja, "Nowa Koalicja" nr 4 (1987).

15. Czehryński J. [A. Romanowski], Iść z Rosją, "Polityka Polska" nr 2-3 (1983).

16. Czy odrzucić układ poczdamski?, "Samostanowienie" nr 3 (1985).

17. Darski Józef [Targalski Jerzy], Kierunki polskiej polityki wschodniej, [w] Polacy, Ukraińcy - trudny dialog, Wydawnictwo Kret, Ruch Społeczny Solidarność, Wrocław 1987.

18. Deklaracja KSN w związku z 40-leciem ustania działań II wojny światowej w Europie, Solidarność Narodu" nr 45-46-47 (1985).

19. Deklaracja polityczna WSN, Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość, [B. m.] 1983.

20. Deklaracja Pro Cooperatione, Wspólnie do niepodległości i wolności, Orientacja na Prawo" nr 13 (1987).

21. Deklaracja programowa Polskiej Partii Niepodległościowej, "Polska Niepodległa" nr 1 (1985).

22. Deklaracja Ruchu Politycznego "Wyzwolenie", "Wyzwolenie" nr specjalny, 1984.

23. Deklaracja ugrupowań i organizacji niepodległościowych, "Głos Poznańskich Liberałów" nr 10-11 (1989).

24. Do braci Ukraińców, Białorusinów i Litwinów!, "Nowa Koalicja" nr 2 (1986).

25. Druskiennicki K. [Laskowski Jacek], Czas odpowiedzi, "Orientacja na Prawo" nr 44 (1989).

26. Dzielski Mirosław, Duch nadchodzącego czasu, Wektory, [Wrocław 1985].

27. Dzielski Mirosław, Odrodzenie ducha - budowa wolności, Wydawnictwo Consensus, Warszawa 1982.

28. Dzikus Podziemia [Targalski Jerzy], Solidarność Walcząca - partia polityczna czy związek zawodowy?, "Niepodległość" nr 20 (1983).

29. Dziwny [Targalski Jerzy], Czy Polska sama może być niepodległa, "Niepodległość" nr 8-9 (1982).

30. Elementy programu Ruchu Politycznego "Wyzwolenie", "Wyzwolenie" nr specjalny (1984).

31. Goldkorn W., O szansach niezależnej polityki międzynarodowej, "Kontakt" nr 5 (1985).

32. Gruba Alfred B., Czyn a sprawa polska, "Wyzwolenie" nr 10 (1985), "Biuletyn Dolnośląski" nr 61 (1985).

33. Gruba Alfred B., Gra w czerwone, "WiS" nr 32 (1989).

34. Gruba Alfred B., Przemoc a sprawa polska, "WiS" nr 14 (1984).

35. Gruba Alfred B., Morze milczy, my działajmy, "Biuletyn Dolnośląski" nr 59 (1985).

36. Grupa Polityczna "Samostanowienie" - szkic struktury i celów, "Samostanowienie" nr 9 (1989).

37. Gruszecki Tomasz, Gospodarka składa się z przedsiębiorstw, "Antyk" nr 3-4 (1988).

38. Gruszecki Wojciech, Wskazówka dla Polski", "Pogląd" nr 44.

39. Gwiazda Andrzej, Poważnie o okrągłym stole, "Solidarność Zwycięży" nr 126 (1989).

40. Holzer Jerzy [i in.], Myśli o naszej Europie, Profil [Wrocław 1986].

41. Integracja - ale jaka?, "Polska Niepodległa" nr 1 (1985).

42. Jaka walka Konspekt wykładu ks. L. Wiśniewskiego, "Biuletyn Dolnośląski" nr 57 (1984).

43. Jaki program jest nam potrzebny?, "Myśli Nieinternowane" nr 11 (1984).

44. Jałta 45... Karta 84, "Niepodległość" nr 33 (1984).

45. Janczak H. [Kurowski Stefan], Reforma gospodarcza w PRL Trzecie podejście, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1986.

46. Jarski J., Polityka zagraniczna opozycji, "Wyzwolenie" nr 3 (1985).

47. Jędraszczyk A., Liberalne opcje programu gospodarczego, "Stańczyk" nr 9 (1988).

48. K. Józef [Pieniążek Norman Jan], Ustrój wolnej Polski, "Niepodległość" nr 26 (1984).

49. Karpiński Jakub, Czy i jaka prawica jest w Polsce potrzebna, "Polityka Polska" nr 8 (1986).

50. Kasprzak P., Spychalski M., Protest - rozmowa z Pawłem Kociębą, "Walka" nr 6 (1987).

51. Kisielewski Stefan, Czy geopolityka straciła znaczenie? [w:] Kisielewski Stefan, Bez cenzury, CDN, Warszawa 1983.

52. Kisielewski Stefan, Czy Polska wciąż leży między Niemcami a Rosją?, "Spotkania" nr 27-28.

53. Kisielewski Stefan, Wstęp do programu opozycji, Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, Warszawa 1984.

54. Kmieć S., Teheran-Jałta-Poczdam. O podstawach polskiej polityki zagranicznej, " Solidarność Robotnicza" nr 12 (1986).

55. Kołodziej Andrzej, Współrządzić czy konspirować?, "WiS" nr 32 (1989).

56. Kongres Solidarności Narodu. Dokumenty, POW, Paris 1983.

57. Korab-Staszewska J., Belina-Mirecki J., Zinger W., Opozycji portret własny, "Wolny Czyn" nr 4 (1986).

58. Kornel Morawiecki, "Orientacja na Prawo" nr 15 (1987).

59. KPN: Bojkot, "Głos Poznańskich Liberałów" nr 10-11 (1989).

60. Krakowski G.[Grzesiak Zygmunt], Niepokoje niepodległościowców, "Niepodległość" [Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa), tzw. mała, nr 7-8 (1986).

61. Krawczyk Rafał, Jaki musi być rynek, "Kurs" nr 19 (1986).

62. Król Krzysztof, Integracja - cel główny opzycji, "Droga" nr 25 (1987).

63. Król Krzysztof, Po pierwsze nie szkodzić, "Gazeta Polska" nr 44 (1988).

64. Król Krzysztof, Program dla Grobaczowa i inne programy, Wydawnictwo Polskie KPN, Warszawa 1988.

65. L. M. [Targalski Jerzy], Rozwiązanie kwestii radzieckiej, "Niepodległość" nr 13-14 (1983).

66. Legalizm jest naszym programem, " Samostanowienie" nr 6 (1988).

67. Lektor, Refleksja na "osi" Bratkowski-Gorbaczow, "Droga" nr 24 (1987).

68. Leszek Moczulski w Anglii, "Contra" (KPN) nr 2 (1987).

69. Lewkowski J. [Lipowski A.], Panorama myśli ekonomicznej opozycji, "Konkret" nr 4-5 (1987).

70. Lubicz J., Solidarność Walcząca - jak ją widzę (cz. 1), "Walka" nr 3 (1985).

71. Mac Arthur, Dlaczego "konstruktywna opozycja" nie zdobędzie 35% mandatów w sejmie?, "Bojkot" nr 3 (1989).

72. Mak J., Egzamin z wyobraźni, "Solidarność Walcząca" (Wrocław) nr 94 (1985).

73. Mak J., Niezleżne manisfestacje, "Solidarność Walcząca" (Wrocław) nr 88 (1984).

74. Marczewski J., Ustrój gospodarczy Polski wyzwolonej, Zeszyty Myśli Politycznej KPN, Wydawnictwo Polskie [Łódź] 1988.

75. Mediator [Laskowski Jacek], W sprawie "paktu antykryzysowego", "Orientacja na Prawo" nr 27 (1988).

76. Między Polską naszych marzeń a Polską naszych możliwości, "Polityka Polska" nr 4 (1984).

77. Miszalski Marian, Polacy a zjednoczenie Niemiec, "Kurs" nr 37 (1988).

78. Miżejewski C., Izba samorządowa zamiast Senatu, "Robotnik (centralne pismo PPS-RD) nr 142 (1989).

79. Moczulski Leszek, Lewica-prawica, "Wezwanie" nr 12 (1987).

80. Moczulski Leszek, Nie przyznaję się winy, Pokolenie, Warszawa 1987.

81. Moczulski Leszek, Posłanie do Ronalda Reagana, "Droga" nr 25 (1987).

82. Moczulski Leszek, Rewolucja bez rewolucji, Wydawnictwo Polskie, Warszawa [1987].

83. Moczulski Leszek, Śni mi się wielka Polska, Wydawnictwo Polskie KPN, [Warszawa] 1987.

84. Moczulski Leszek, Trzecia Rzeczpospolita. Zarys ustroju politycznego, Wydawnictwo Polskie, [Warszawa ok. 1987].

85. Moczulski Leszek, Wschodnie granice Polski, fragmenty wypowiedzi L. Moczulskiego, "Opinia Krakowska" nr 34 (1987).

86. Morawiecki Kornel, Kim jesteśmy? O co walczymy?, "Solidarność Walcząca" (Wrocław) nr 9 (1982).

87. Morawiecki Kornel, Solidaryzm - znaki szczególne, "Biuletyn Dolnośląski" nr 55 (1984).

88. Morfeusz L. [Targalski Jerzy], Polacy wobec kwestii wschodniej, "Niepodległość" nr 18-19, 20 (1983).

89. My i Rosja. Rosja i my, "Spactator" nr 1 (1982).

90. N. J. [Jerzy Targalski], Założenia ogólne strajku generalnego, "Niepodległość" nr 7 (1982).

91. NAK, Uwagi programowe w obronie własnej, "Solidarność Walcząca" (Wrocław) nr 50 (1983).

92. Nawrocki Grzegorz, Struktury nadziei, Pokolenie, Warszawa 1988.

93. Nie osiąga się zwycięstwa bez walki. Wywiad z działaczem Solidarności Walczącej, "Kontakt" 1984 nr 9.

94. Nieduszyński Mieczysław, Rozważania o gospodarce, Biblioteka "Biuletynu Łódzkiego", Łódź 1985.

95. "Niepodległość". Wybór z pierwszych 28 numerów, oprac. i wstęp . J. Darski [Jerzy Targalski], Polonia, Londyn [1985].

96. Niepodległość dziś. Oświadczenie KSN, "Polska Jutra" nr 1 (1984).

97. Non-Wioleńczyk M., Polacy, Niemcy i Europa, "Niepodległość" nr 73-74 (1988).

98. Nowy K. [Grzesiak Zygmunt], O polityce, programie i opozycji, "Myśli Nieinternowane" nr 10 (1983).

99. Ostrowski Ł., Pryncypia - próba przejścia przez trzęsawisko pojęć, "Ogniwo" nr 14 (1985).

100. Oświadczenie: Bojkot nie ma sensu, "Gazeta Polska" nr 57 (1989).

101. Oświadczenie w sprawie integracji opozycji, "Wolny Czyn" nr 9 (1987).

102. Oświadczenie w sprawie polityki gospodarczej, "Niepodległość" nr 84-85 (1989).

103. Oświadczenie w sprawie współpracy polsko-ukraińskiej, Orientacja na Prawo" nr 13 (1987).

104. Pawłowski R. [Majchrzak Piotr], Bojkot, "Orientacja na Prawo" nr 44 (1989).

105. Pawłowski R. [Majchrzak Piotr], Integracja czy manipulacja, "Orientacja na Prawo" nr 29 (1988).

106. Po czterech latach, "Niepodległość" nr 49 (1986).

107. Pobożny Henryk [Targalski Jerzy], Gra Watykan - Moskwa, "Niepodległość" nr 18-19 (1983).

108. Poleski Maciej [Bielecki Czesław], Wolność w obozie, CDN, Warszawa 1984.

109. Poleski Maciej [Bielecki Czesław],Pomysły polityczne, Oficyna Copyright, Warszawa 1984.

110. Polska Partia Socjalistyczna: dokumenty, Wydawnictwo im. Ofofa Palme, Warszawa 1987.

111. Polska i Międzymorze. Wokół dróg działania i programu przyszłości, Ruch Społeczny Solidarność, Wydawnictwo Kret, Wrocław 1986.

112. Polska polityka wschodnia, "Zomorządność" nr 94 (1984).

113. Polska racja stanu (nr 1) Grudzień 1981. Szkic do politycznej analizy, Unia Nowoczesnego Humanizmu, Wrocław-Warszawa 1982.

114. Polska racja stanu (nr 4) W poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu, Unia Nowoczesnego Humanizmu, Wrocław-Warszawa 1982.

115. Polska racja stanu (nr 5) Zadania polskiej polityki narodowej, Unia Nowoczesnego Humanizmu, Wrocław-Warszawa 1982.

116. Porozumienie Partii i Organizacji Niepodległościowych: Oświadczenie, "Polska Niepodległa" nr 3 (1987).

117. Powstań Polsko! Zarys myśli programowej Nowej Prawicy Polskiej, Tajne Wydawnictwo Polskie, [Warszawa ok. 1987].

118. Pro Cooperatione, Orientacja na Prawo" nr 6 (1987).

119. Program Gwiazdy. Stanowisko gdańskie, "Solidarność Walcząca" (Trójmiasto) numer specjalny (1989).

120. Program KPN, Wydawnictwo Polskie, [B.m.] 1989.

121. Program Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość". Program przyjęty w listopadzie 1984 r., [B. m. ok. 1984].

122. Program Liberałów, Oficyna Liberałów, Warszawa 1983.

123. Program PPS, "Robotnik" (centralny organ PPS) nr 16 (1989).

124. Projekt utworzenia Europejskiego Komitetu Helsińskiego (w opracowaniu M. Mięguszowieckiego (Grzegorz Kostrzewa-Zorbas), "Nowa Koalicja" nr 3 (1987).

125. Propozycje programowe, Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1984.

126. R. T., O konieczności wprowadzenia drugiej izby w sejmie, "Replika" nr 33-34 (1985).

127. Rada Polityczna KPN, Rezolucja w sprawie porozumienia z władzami PRL, "Gazeta Polska" nr 44 (1988).

128. Raport: Polska 5 lat po Sierpniu, Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" V, [Warszawa 1985].

129. Realista A. [Kostrzewa-Zorbas Grzegorz], Pięć płaszczyzn integracji, "WSN - Idee, Program, Dokumenty nr 2 [1984].

130. Realista A. [Kostrzewa-Zorbas Grzegorz], Teza strategiczna nr 1, "Kontakt" 1985 nr 1.

131. Realista A. [Kostrzewa-Zorbas Grzegorz], Uwagi o umiędzynarodowieniu sprawy polskiej, "Baza" nr 16 (1984).

132. Redakcja "Polityki Polskiej". Poważna propozycja i poważne wątpliwości, "Polityka Polska" nr 4 (1984).

133. Romaszewski Zbigniew, Jak Polak z Polakiem. Rozdroży ciąg dalszy, [B.w.], Warszawa 1987.

134. Romaszewski Zbigniew, Jesteśmy ludźmi "Solidarności", "Biuletyn Dolnośląski" nr 81 (1988).

135. Romaszewski Zbigniew, Minimalizm radykalny. Propozycje programowe dla NSZZ "Solidarność", "Czas Przyszły", Warszawa-Kraków-Wrocław, [ok. 1988].

136. Romaszewski Zbigniew, Sierpień 1980, grudzień 1981 - co dalej?, Biblioteka "Tygodnika Wojennego", [Warszawa 1982].

137. Romaszewski Zbigniew, Rozdroża Solidarności", [Warszawa 1986].

138. Romaszewski Zbigniew, Jak Polak z Polakiem, Wydawnictwo Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej, [Warszawa 1987].

139. Rozmowa prezydenta Reagana z przedstawicielem "S", "Tygodnik Mazowsze" nr 143-144 (1985).

140. Ruch społeczny WSN, "Tygodnik Mazowsze" nr 27 (1982).

141. Sadowski A.[J. Koziar], Wolne wybory. Analizy, propozycje, Vist, Wrocław 1985.

142. Sejan [Rawski W.], Opozycja polityczna, "Wyzwolenie" nr 10 (1986).

143. Skidel W. [Szeremietiew Romuald], Cele polityki polskiej, "Polska Niepodległa" nr 3 (1987).

144. Skidel W. [Szeremietiew Romuald], Gra w durnia nazywana porozumieniem, "Polska Niepodległa" nr 4 (1988).

145. Skrzypek S., Ukraina i Polska, "Stańczyk" nr 3 (1986).

146. Spiski P., Od trzynastego do trzynastego. Analizy. Dokumenty. Relacje, oprac. P. Spiski, Polonia, Londyn 1983.

147. Spotkanie Bush - Moczulski, "Gazeta Polska" nr 28 (1987).

148. Stanisławski A. [Michalkiewicz Stanisław], Mono;ogi, Officyna Liberałów, Warszawa 1983.

149. Stanisławski A. [Michalkiewicz Stanisław], Polityczne aromaty, "Kurs" nr 36 (1988).

150. Stanisławski A. [Michalkiewicz Stanisław], Zasady kardynalne, "Kurs" nr 5 (1984).

151. Stanowisko Konferencji Ukraińskich Partii i Organizacji Politycznych w kwestii stosunków ukraińsko-polskich, "Orientacja na Prawo" nr 3 (1986).

152. Statut Konfederacji Polski Niepodległej i wybrane uchwały II Krajowego Kongresu KPN, Zakłady Graficzne Okręgu "Wolność" KPN, [Warszawa] 1985.

153. Stefana Kisielewskiego program opozycji - trójgłos krytyczny, "Niepodległość" nr 31-32 (1984).

154. Szkic o ideach WSN, "Nowa Republika" nr 10-11 (1985).

155. Światowa Wspólnota Litewska, W sprawie oświadczenia czterech organizacji polskiego podziemia, "Niepodległość" [L-DP "Niepodległość"] nr 11-12 (1987).

156. Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, Karta 84, "Wolność" nr 1 (1984).

157. Tantal, Strzelać czy nie strzelać?, "Biuletyn Dolnośląski" nr 35-36 (1982).

158. Tarnowski P., Polskie Porozumienie Niepodległościowe, "Niepodległość" [Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa) nr 7-8 (1986).

159. Tarnowski P., Ruch na Rzecz Przywrócenia Demokracji, "Replika" nr 41 (1985).

160. Tarnowski P., Spotkajmy się w Londynie, "Niepodległość" nr 9-10 (1987).

161. Turowski K., Opozycja -myśl - polityka, "Baza" nr 59-60 (1989).

162. Wero [Pernach Waldemar], Czy potrzebne są partie?, "Baza" nr 35 (1986).

163. Weroński M. [Pernach Waldemar.], Meandry polityki, "Baza" nr 62 (1989).

164. Wichrzyciel A. [Targalski Jerzy], Panorama polityczna opozycji polskiej, "Niepodległość" nr 25 (1984).

165. Wieczysty A. [Chajewski Adam], Co robić z gospodarką?, "Niepodległość" nr 63 (1987).

166. Wieczysty A. [Chajewski Adam], Duch Jałty czyli gra o nic, "Niepodległość" nr 80 (1988).

167. Wieczysty A. [Chajewski Adam], Uwagi o dialogu z wschodnimi sąsiadami, "Niepodległość" nr 80 (1988).

168. Wierny J. [Wołek Tomasz], Szóste powstanie czy drugi Sierpień, "Solidarność Narodu" nr 8 (1982).

169. Wierzbicki Piotr, Myśli staroświeckiego Polaka, KMR Baza, Warszawa 1986.

170. Wierzbicki Piotr, Niepolski sposób, "Biuletyn Dolnośląski" nr 57 (1984).

171. Wil. Zawadzki Z.], Wizja, cz. 1-2, "Baza" nr 8=9 (1984).

172. Wit K. [Strug Adam], Dlaczego mówimy - nie, "Dekada Polska" nr 11 (1989).

173. Witold [Strug Adam], Co to jest partia polityczna?, "Wyzwolenie" numer specjalny (1984).

174. Witold [Strug Adam], Czas na wspólną reprezentację, "Wyzwolenie" nr 10 (1986).

175. (Wizja Polski niepodległej), "Słowo Podziemne" nr 50 (1983).

176. Wojenny W. [Rojek Stanisław], Demokratyczny kapitalizm, "Niepodległość" nr 36 (1984).

177. Wojenny W. [Rojek Stanisław], Z ręką w nocniku, "Niepodległość" nr 34-35 (1984).

178. Wojskowy W. [Rojek Stanisław], Europa przyszłości, "Niepodległość" nr 26 (1984).

179. Wolne państwo wolnych obywateli czyli marzenia o Polsce, "Wyzwolenie" nr 18 (1986).

180. Wolny J. [Kostrzewa-Zorbas Grzegorz], Niezależne orientacje polityczne, "Myśl Niezależna" nr 19 (1983).

181. Wolny M., Czy istotnie wolny rynek?, "Kurs" nr 19 (1986).

182. Wywiad z redakcją ABC, Orientacja na Prawo" nr 3 (1986).

183. XYZ [Targalski Jerzy], Myśl polityczna zamiast terroru - w odpowiedzi na list, "Niepodległość" nr 23 (1983).

184. XYZ [Targalski Jerzy], "Solidarność a opozycja demokratyczna - cele i zadania, "Niepodległość" nr 8-9 (1982).

185. Z. K., Uwagi o systemie politycznym, "Niepodległość" nr 4-5 (1982).

186. Zakrzewski T. [Mażewski L.], Wolne wybory w PRL?, "Przegląd Polityczny" nr 9 (1987).

187. Założenia programowe, "Niepodległość" nr 21-22 (1983), nr 26 (1984)

188. Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej, Agencja Wydawnicza SW 1987, Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, [B. m.] 1989.

189. Zespół "Głosu", Czas podziemia, "Głos" nr 36 (1982).

190. Zespół "Głosu", Program bieżący", "Głos" nr 43 (1983).

191. Zetor [Strug Adam], Jaka konspiracja?, "Wyzwolenie" numer specjalny (1984).

192. Znamierowski Alfred, Zaciskanie pięści. Rzecz o Solidarności Walczącej, Prawy Margines, [Warszawa, ok. 1988], przedruk za Editions Spotkania, Paryż 1988.

Ruch Antykomunistyczny: