Prasa niezależna 1980-1992

02/09/1992
Opracowanie dotyczy dyskusji na temat zasadności ujawniania dawnych tajnych współpracowników policji politycznej, którzy zajmują obecnie wysokie i odpowiedzialne stanowiska państwowe lub odgrywają istotną rolę w życiu politycznym krajów postkomunistycznych: Litwy, Polski, Czecho-Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, a także na terenie dawnego NRD...
01/04/1991
INNA POLITYKA Przemiany zachodzące w prosowieckim obozie w Polsce i jego rozpad na dwa zwalczające się skrzydła można rozpatrywać tylko na najniższym, krajowym poziomie, ignorując cały otaczający nas świat, ale można również zacząć analizę od poziomu najwyższego, który dotyczy stosunków Wschód - Zachód, następnie zejść do poziomu średniego, by...
01/09/1990
ZA GRANICĄ... ___________________________________________________________________________ JÓZEF DARSKI DLACZEGO KGB USUNĘŁO CEAUSCESCU? Rumunia w grze prowadzonej przez strategów sowieckich pełniła trzy role. Pierwotnie manifestacyjnie proklamowała swą niezależność od Sowietów, co z jednej strony miało potwierdzać zachodnie teorie o dezintegracji...
16/06/1990
INNA POLITYKA JÓZEF DARSKI KTO ZASTĄPI PARTIĘ KOMUNISTYCZNĄ Zmiany w partiach komunistycznych bloku sowieckiego i demonstracyjna rezygnacja z zasady "kierowniczej roli" powodują, że przekonanie jakoby komunizm już upadł, a nawet sam ustąpił przed demokracją, zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród intelektualistów. Czy jednak takie twierdzenie...
27/04/1990
Na pytanie: „Czy należy wierzyć w Gorbaczowa i przebudowę?”, jeden z polskich antykomunistów odpowiedział. „Nie wierzę w możliwość modernizacji imperium sowieckiego i zmianę jego charakteru z zagrażającego światu „imperium zła” w normalne, nawet opresyjne mocarstwo. Wierzę natomiast w Gorbaczowa, ponieważ uważam, że swymi reformami osłabi imperium...
27/04/1989
Monachium, dnia 22 grudnia 1988 r. Szanowny Panie! Zwrócono mi dzisiaj uwagę, że w tegorocznym sierpniowym numerze „Orientacji na prawo”, publikacji, która określa się jako pismo warszawskiego oddziału Liberalno-Deokratycznej Partii "Niepodległość", znajduje się w podpisanym pseudonimem Józef Darski Pana artykule pod tytułu „Piękna śmierć”...
27/12/1983
Antoni Wichrzyciel W numerze 21-22 zamieściliśmy pierwszą część poniższego artykułu, w której przedstawiliśmy nasze poglądy na działalność polityczną Lecha Wałęsy. Obecnie przedstawiamy drugą jego część, dotyczyć ona będzie oceny polityki przywódców TKK. Prezentowane w poprzednim i obecnym numerze analizy polityki przywódców podziemnej „...
27/11/1983
Patrząc na rok 1918 z perspektywy ponownej walki o niepodległość i demokratyczne państwo polskie należy zapytać jakie doświadczenia związane z odzyskaniem Niepodległości w roku 1918 powinien przyswoić sobie niepodległościowiec roku 1983. Dyskusja, jeśli ma wskazywać drogę do niepodległości, a nie krążyć wokół badań historycznych, powinna dotyczyć...
27/10/1983
Antoni Wichrzyciel „Ale ja zawsze szedłem na zwycięstwo” Lech Wałęsa (11.12.81) Od początku wojny obserwujemy w opozycji polskiej kryzys przywództwa. Rozumie to już większość społeczeństwa, skoro w odpowiedzi na pytanie: „Kogo chciałbyś widzieć następcą Jaruzelskiego?” 53% odpowiada, że ktoś taki nie istnieje. (ankieta „PARIS MATCH” publikowana w...
27/08/1983
Leszek Morfeusz „Możemy realizować tylko program wschodni, ponieważ programem wschodnim Polska stoi i upada”. J. Mieroszewski. Stwierdziliśmy, że w interesie Polski NIE leży powstanie Rosyjskiej Federacji Demokratycznej, lecz niepodległych państw, które będą skłonne co najmniej do współpracy z Rzeczpospolitą Polską, albo utworzenia razem z nami...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Obecnie za granicą całością propagandy na rzecz „S” kieruje Biuro Koordynacyjne „S” z siedzibą w Brukseli. Linia polityczna reprezentowana przez BK”S” jest nie tylko niezadowalająca, ale wręcz szkodliwa z punktu widzenia nurtu niepodległościowego naszej opozycji. Dzieje się tak z sześciu przyczyn: 1.) BK”S” musi unikać wszelkiego...
27/08/1983
Turkuć Podjadek Lejb Rosenschwantz ODPOWIEDŹ „OJCZYŹNIE” W piśmie „OJCZYZNA” nr 12 z dn. 15.05.83 r., reprezentującym narodowo-demokratyczną linię polityczną, którego dążenia niepodległościowe sprowadzają się do głoszenia, iż przyczyną nieszczęść Polski jest brak inteligencji katolicko-narodowej (tj. endeckiej), zaś całe zło wynika z panoszenia...
27/08/1983
Turkuć Podjadek W „N” 7 pisaliśmy, iż warunkiem wstępnym ogłoszenia strajku generalnego jest stworzenie ogólnokrajowej, opartej na federacji organizacji pełniącej w praktyce funkcje państwa podziemnego. Składałyby się nań dwie struktury: związkowo-państwowa obejmująca cały kraj, wszystkich przeciwników władzy i dysponująca własnym aparatem oraz...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Czym jest „Solidarność Walcząca”? Na pytanie to musimy odpowiedzieć w sposób jasny i wyczerpujący, aby Czytelnicy nasi zrozumieli, iż TKK zarzucamy nie tylko błędną strategię (wybór celów walki) i szkodliwą taktykę (wybór metod walki), ale przede wszystkim pozostawanie pod naciskiem komunistycznych myśli, dogmatów, schematów – tj...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Posługując się hasłami (np. solidarność, niepodległość) i wykorzystując mity (np. symbol „S”) wprawdzie na krótko możemy zmobilizować nieświadome politycznie masy, ale powodujemy w ten sposób jedynie: - regres w rozwoju świadomości politycznej; - emocjonalne a nie racjonalne i w pełni świadome związanie się ludzi z ruchem oporu...
27/07/1983
Solidarnościowo – kościelna propaganda pacyfistyczna prowadzi do tego, że w czasie manifestacji, jak pisze TM 49/50, „Z reguły ludzie nie odbijali swoich katowanych kolegów”. Dlaczego tak się dzieje? Otóż własne tchórzostwo i wynikającą z niego bezsiłę podniesiono do rangi wzorca godnego naśladowania. Czci się męczenników, a nie bojowców. Ktoś...
27/07/1983
Dzikus Podziemia W prasie i dyskusjach konspiracyjnych wiele się mówi o działalności społecznej, gospodarczej, samopomocowej itp. Duch nowego pozytywizmu wziął w jasyr charaktery bez politycznej odwagi i wyobraźni, ale za to o dużym politycznym doświadczeniu w przegrywaniu i zawieraniu nieudanych kompromisów z Czerwonym. Jest to o tyle zrozumiałe...
27/07/1983
Henryk Pobożny „Bóg jest to zdechłe ścierwo, które smrodem swego rozkładu zatruwa cały świat”. Włodzimierz Ilicz Lenin 17 stycznia 1923 r. Agencja Ost – Express donosiła z Moskwy: „Moskwa. W Klubie Garnizonu moskiewskiego w obecności Trockiego i Łunaczarskiego odbyło się zebranie, na którym zainscenizowano posiedzenie trybunału politycznego...
27/07/1983
Turkuć Podjadek Jeśli ktoś w Polsce chce „załatwić” przeciwnika bądź konkurenta politycznego, używa nader prostego sposobu: w „wielkim zaufaniu” mówi do kilku napotkanych osób ocierających się o opozycję: „Wiesz właśnie dowiedziałem się z pewnego źródła, że X jest podobno: agentem, Żydem, manipulowanym przez UB, inspirowany, namierzany przez UB”...
27/07/1983
Leszek Morfeusz „Możemy realizować tylko program wschodni, ponieważ programem wschodnim Polska stoi i upada” J. Mieroszewski Ukazanie się w kraju wyboru artykułów J. Mieroszewskiego, nieżyjącego już dziś socjaldemokratycznego publicysty „Kultury” przeszło prawie niezauważalne. Nic dziwnego, skoro krajami publicyści zwykli egzaltować się traktatami...
27/07/1983
Dzikus Podziemia Odzyskanie niepodległości w wyniku obaleniu ustroju komunistycznego w Polsce i wspólnej z innymi narodami Europy Wschodniej likwidacji imperium sowieckiego, budowy solidarności mieszkańców wszystkich baraków obozu i wypracowanie już dziś przyszłego porządku europejskiego – są celami M. Poleskiego i „N”. To nas łączy i zarazem...
27/07/1983
Antoni Wichrzyciel „Wkraczają do nas po to, żeby nas zniszczyć czyli z walką, jaka od wieków wiecznych ktoś jeden nachodzi drugiego. A my zamiast podjąć tę walkę kwilimy, że oni nie pozwalają nam całować się w dupę!” J. Mackiewicz, „Droga Donikąd” Wszelka nadzieja na autentyczną demokrację w tym ustroju jest zwycięstwem kłamliwej propagandy, jest...
27/04/1983
Starszy sierżant Ozimek Zmierzchało. Wąskimi, leśnymi ścieżkami przedzierało się przez gęstwinę Lasku Bielańskiego pięć pokracznych sylwetek. To skradała się ekstrema na sabat pod dębem. Pierwszy wypełzł zza krzaka Cherlawiec, znany siewca niepokoju, miłośnik anarchii, poplecznik destrukcji. Drugi przybył Wątpliwiec, stale wahający się spec od...
27/04/1983
Dzikus Podziemia I. Wizja Samorządnej Rzeczpospolitej nie jest sprzeczne z ideą socjalizmu, a jej realizacja nie musi się kłócić z istniejącym ładem międzynarodowym! Jeżeli termin „Samorządna Rzeczpospolita” ma oznaczać – mówiąc językiem ludzkim i dla wszystkich zrozumiałym – republikę demokratyczną, to dlaczego pominięto w jej opisie jedną z cech...
27/03/1983
W 23 numerze KOS-a (styczeń 1983) D. Warszawski wspomina o potrzebie powołania poza krajem jakiejś politycznej reprezentacji społeczeństwa polskiego, podając za przykład działalność Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu w czasie I wojny światowej lub obecną dyplomację palestyńską. Sami o tym pisaliśmy już pół roku temu (nr 7 lipiec 1982) i...
27/03/1983
Dziwny Nakładem TW i Kultury ukazał się elaborat J. Kuśmierka pt. „Stan Polski”. Każdy może zapoznać się z treścią omawianej rozprawy, gdyż jednocześnie czyta ją nasz ulubiony lektor RWE p. Chomiński. Należy zatem spodziewać się, że krąg odbiorców rozmaitych myśli p. Kuśmierka będzie wyjątkowo szeroki, o wiele większy niż grono czytelników naszego...
27/03/1983
1.) Morderstwa w Szatila i Szabra uważamy za moralnie zbrodnicze, a politycznie za poważny błąd. Prosimy o uważniejsze czytanie Naszego pisma lub w ogóle o nie branie go do ręki. Morderstwa te nie były warunkiem przegnania ZSRR z Libanu, tj. naszego zwycięstwa, ale jego skutkiem ubocznym, podobnie jak kilka lat wcześniej skutkiem ubocznym...
27/03/1983
Historia polskich buntów przeciwko władzy komunistycznej jest przykładem mozolnego i długiego procesu usamodzielniania się czynnika społecznego – jego ewolucji od siły popierającej przemiany wewnątrz aparatu władzy (np. poparcie dla Gomułki) do siły niezależnej, walczącej z tą władzą o prawa dla narodu. W 1980 r. Solidarności nie interesowało (i...
27/02/1983
I. Pisanie o przyszłym rozwiązaniu kwestii radzieckiej, tj. dezintegracji imperium sowieckiego, wiele osób uważa za czas stracony na snucie fantastycznych marzeń. Być może jest to strata papieru i owe fantasmagorie nie na wiele się przydadzą, ale na ów problem należy spojrzeć nie tyle pod kątem bliskości rozpadu, co wypracowania takiej linii...
27/02/1983
I. „N” podobnie jak RRO jest zdania, że idea walki o niepodległość nie uzyskałaby obecnie pełnego poparcia większości. Stoimy zatem przed wyborem: świadomie wynajdywać bezskuteczne metody walki (gaszenie świateł, ruch spółdzielczy) i fałszywe cele (porozumienie, rozejm, honorowa kapitulacja), odpowiadające jednak aktualnemu poziomowi świadomości...
27/02/1983
Dzikus Podziemia Zwolennikom porozumienia czasów odnowy, wojny i normalizacji dedykujemy słowa M. Rakowskiego: „… opozycja wyszła już poza problematykę ściśle gospodarczą. Za kilka lat może okazać się, że wrosła ona głęboko w rzeczywistość polską i w związku z tym trzeba ją będzie tolerować jako zjawisko stałe. Powie ktoś, że taki rozwój wydarzeń...
24/12/1982
Przystępując w przyszłości do działalności pod wyżej podanymi hasłami pragnęlibyśmy jasno określić co przez nie rozumiemy, aby nie powstały żadne pomyłki bądź nieporozumienia związane z wieloznacznością tych terminów. WOLNOŚĆ Przez wolność rozumiemy nie tylko wolność korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i swobodę kształtowania się...
24/12/1982
Grupa komunistycznej inteligencji przerażona perspektywą upadku nie tylko ekipy Jaruzelskiego, ale również likwidacji ustroju demokracji socjalistycznej (rozwiniętej zresztą), a co za tym idzie przekreśleniem wszelkich nadziei na własną karierę polityczną (żegnaj władzo), postanowiła pouczyć Wronę jak skutecznie zwalczać „Solidarność”, jak odebrać...
24/12/1982
Zaznaczamy, że terminem podziemie określamy system tajnych organizacji, podczas gdy konspiracja to po prostu wszelka działalność niejawna, w rodzaju wydawniczej, kół samokształceniowych itp. Strajk powszechny, wyznaczony na 10 listopada, zakończył się całkowitą klęską, co zresztą przewidywaliśmy już wcześniej /”N” nr 10/. Nie oszukujmy się więc...
24/10/1982
I. Nie można odsuwać w nieskończoność wypracowania polskiej polityki – wschodniej – wobec Ukraińców, Białorusinów, Bałtów, – południowej – wobec Czechów, Słowaków, Rumunów, Węgrów i narodów bałkańskich, – niemieckiej – wobec narodu jako całości, obawiając się przeciwdziałania komunistycznej propagandy i polskich uprzedzeń narodowych (Ukraińcy –...
24/10/1982
"Szansę na porozumienie oceniam jako coraz większą" Z. Bujak, KOS nr 11.   I. "Solidarność" nie była związkiem zawodowym lecz narodem polskim zorganizowanym w struktury niepaństwowe (pewien rodzaj systemu rad) i stojącym w opozycji do administracji partyjno-państwowej reprezentującej władzę zaborczą. Powstanie “S” dało więc początek...
24/09/1982
Rozpatrzymy problem kierunków polityki zagranicznej, jakie należałoby obrać, aby zapewnić naszemu krajowi TRWAŁĄ niepodległość. Okres międzywojenny wykazał, że o ile w szczególnie sprzyjających okolicznościach (osłabienie Rosji) możemy odzyskać i utrzymać niepodległość (1920 – bitwa warszawska), o tyle zagraża jej stałe porozumienie Rosji z...
24/09/1982
Poniższy artykuł jest próbą prześledzenia koncepcji jakie pojawiały się w ub. półroczu w prasie opozycyjnej na temat zadań i celów „S” oraz opozycji demokratycznej, a w szczególności powolnego odchodzenia od idei porozumienia z komunistami ku idei utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i walki o niepodległość. I. Porozumienie z Wroną, czy...
24/07/1982
Podczas gdy komuniści usiłują nam wmówić, że musimy pozostać poddanymi ZSRR, gdyż w przeciwnym wypadku rewanżyści z Bonn zabiorą nam Śląsk, kiedy ugrupowania opozycyjne na ogół przemilczają sprawę naszych sojuszników na Wschodzie – Ukraińców i Bałtów, na południu – Czechów, Słowaków, Węgrów i Rumunów, na zachodzie – Niemców, fantazjując na temat...
24/07/1982
Do korzystnych zmian w wolnym świecie wypada również objęcie Departamentu Stanu (amerykańskie MSZ) po Haigu przez dr G. Schulza. Jest on zwolennikiem stanowczej polityki wobec ZSRR, polityki sankcji i nacisku, co oznacza, że okres ochronny dla Breżniewa ostatecznie się skończył. Jeśli jednak USA będą wymagały od Europy stosowania polityki sankcji...
24/07/1982
W interesie Polski leży nie tylko wypieranie ZSRR z zagarniętych już obszarów (np. Afganistan), ale przede wszystkim uwikłanie się Związku Radzieckiego w kolonialne, oddalone od Europy konflikty zbrojne, które związałyby jego siły i uniemożliwiły interwencje wojskowe w Europie. ZSRR wyparty z jakiegoś kraju zachowuje nadal swą siłę; dopiero...
24/07/1982
Rozpatrzymy na wstępie trzy problemy natury ogólnej wiążące się z przeprowadzeniem strajku: 1. Jaki charakter ma broń strajkowa w pojęciu pomysłodawców i naszym? 2. Czy taktyka strajkowa będzie zawsze aktualna niezależnie od sytuacji? 3. Jaki jest nasz cel; co chcemy, co możemy osiągnąć, a co możemy stracić? 1a. Strajk generalny jako straszak na...
24/07/1982
Stado Baranów kierowane przez wilka jest groźniejsze niż stado wilków kierowane przez barana. Red. „Jestem odpowiedzialny nie tylko za taką czy inną decyzję, ale również za niepodjęcie decyzji ?” Zb. Romaszewski Od pierwszego numeru naszego pisma ostro krytykowaliśmy postawę tych kilku działaczy „Solidarności”, którzy siłą ciężkości /a raczej...
24/06/1982
Na początku czerwca TKK i RKW Mazowsza, zagrożone utratą wiarygodności, zaczęły zastanawiać się nad możliwością przeprowadzenia jakiejś sensownej akcji, np. strajku powszechnego. Ponieważ RKW będzie jeszcze się bardzo długo zastanawiał, zużywając swą energię, jak można się domyślać na tworzenie konspiracyjnych klubów dyskusyjnych – dla władzy...
24/05/1982
„Wkrótce wojna się skończy. W ciągu piętnastu do dwudziestu lat odzyskamy siły, a potem na nowo weźmiemy się do dzieła” - Josif Wisarionowicz Stalin (M. Dżilas, Rozmowy ze Stalinem, s. 88). Gdy wojska argentyńskie zajęły Falklandy, jedni mówili: „To konflikt lokalny, śmieszny odpowiednik wojny futbolowej w Ameryce Środkowej sprzed kilku lat, inni...
24/05/1982
Na przełomie marca i kwietnia ukazały się pierwsze artykuły programowe. Rozpoczęła się dyskusja; wypowiedzieli się przywódcy – to dobrze, znaczy, że już wolno pisać artykuły polityczne. Kiedy pierwszy numer naszego pisma przygotowaliśmy na dzień 8 stycznia br., nikt nie chciał go wydrukować, ponieważ (oprócz niskiego poziomu intelektualnego)...
24/03/1982
Mija już trzeci miesiąc okupacji, ludzie są zagubieni, nie widzą co i jak robić; powszechnie daje się bowiem odczuć brak programu oraz skonkretyzowanych celów, do których należy dążyć. Owa bezprogramowość wywołana jest niejasną sytuacją (wszystko pozostaje jakby w zawieszeniu) i wynikającą z niej trudnością w wyborze odpowiedniej strategii, nie...
24/03/1982
POLEMIKI St. Bratkowski, człowiek, którego postawę należy cenić i szanować, po Sierpniu postanowił niestety zostać politykiem i mężem opatrznościowym dla PZPR, „Solidarności”, a po Grudniu także dla Związku Radzieckiego. W tym celu wyspecjalizował się w udzielaniu porad. Początkowo radził Wałęsie i „wielkiemu patriocie” oraz „zbawcy państwa”...
24/02/1982
Nieliczni, w tym piszący te słowa, uważają, że wojna o zasięgu światowym rozpoczęła się w dniu 13 grudnia 1981 r. Większość przerażona taka perspektywą krzyczy, iż Zachód nam nie pomoże i dlatego wojny nie będzie. Wypada więc przypomnieć, że Hitler wywołał wojnę, gdyż był pewien braku sprzeciwu ze strony napadniętych i ich sojuszników. Po...
24/02/1982
/.../ Dobrze myśląca część społeczeństwa polskiego jest bezsilna wobec coraz wzmagającego się nacisku organizacji rewolucyjtnych. Rząd nie zniesie pokuszenia na całość państwa. Buntownicze plany i czyny zmuszają go stanowczo oświadczyć, że dopóki w Kraju Przywiślańskim nie zniknie bunt, który znów wybuchł, dopóki część ludności, która przyłączyła...

Pages