Opracowania

20/12/2008
W pierwszych tekstach „PRZYJACIÓŁ” przypomniałem, że Bronisław Komorowski, jako wiceminister obrony narodowej w latach 1990–93 nadzorujący pracę wojskowego kontrwywiadu, jest odpowiedzialny za zachowanie w wojsku polskim prosowieckiego aparatu policji politycznej, jaką była Wojskowa Służba Wewnętrzna, bezpośrednio wywodząca się ze zbrodniczego...
18/12/2008
Są w polskiej polityce ludzie, których działalności nie sposób zdefiniować jednym zdaniem i poddać jednoznacznej ocenie. Karty ich życiorysów zapisane czynami godnymi, mieszają się z aktami nikczemności i renegacji. Te ostatnie, z zadziwiającą prawidłowością pojawiają się w biografiach wówczas, gdy na horyzoncie politycznej kariery możemy...
16/12/2008
„W Wojsku Polskim działa od dwóch lat tajna organizacja, skupiająca obecnie 204 oficerów. Kilkunastu z nich (w tym jeden generał) postanowiło się ujawnić, by stworzyć komitet organizacyjny stowarzyszenia VIRITIM. Buntują się przeciwko pozornym lub naskórkowym zmianom w wojsku. O ile kiedyś o kadrze LWP mówiono, że jest jak rzodkiewka: z wierzchu...
05/12/2008
W Wojsku Polskim działa od dwóch lat tajna organiza­cja, skupiająca obecnie 204 oficerów. Kilkunastu z nich (w tym jeden generał) postanowiło się ujawnić, by stworzyć komitet organiza­cyjny stowarzyszenia VIRITIM. Buntują się przeciwko pozornym lub naskórkowym zmianom w wojsku. O ile kiedyś o kadrze LWP mówiono, że jest jak rzodkiewka: z wierzchu...
04/12/2008
Rok 1991 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś nadzwyczajne zdarzenia. W styczniu Jan Krzysztof Bielecki został powołany na stanowisko premiera. 31 marca zlikwidowano wojskowe struktury Układu Warszawskiego, a 1 lipca rozwiązano cały Układ. W sierpniu miała miejsce w ZSRR próba nieudanego puczu Janajewa,...
22/11/2008
„Ze źródeł dobrze poinformowanych dowiadujemy się, że szykuje się nowość w szeregach rezerwistów i byłych pracowników cywilnych wojska. Negując i krytycznie oceniając dotychczasowe poczynania związku byłych żołnierzy zaw. postanowili powołać nowe stowarzyszenie żołnierzy rezerwy i pracowników cywilnych wojska. Nowością jest zamiar oderwania swojej...
19/11/2008
Ludzie ze Stowarzyszenia PROMILITO muszą z wdzięcznością myśleć o dziennikarzach gazety „Dziennik”, którzy pożałowali grosza na zakup aneksu do Raportu z Weryfikacji WSI. Gdyby nie pazerność „Dziennika”, nasza dzisiejsza wiedza o stowarzyszeniu byłaby znacznie pogłębiona i nikt nie musiałby sięgać po „teorie spiskowe” Aleksandra Ściosa. Jak...
18/11/2008
„Armia Czerwona obroniła Wielka Socjalistyczna Rewolucje Październikową przed obca interwencja, a także niosła decydujący wkład w rozgromienie niemieckiego faszyzmu. To ta armia przyniosła Polsce wolność. Dzięki wspólnej walce polskich i radzieckich żołnierzy, w walce o socjalizm, wolność, trwały i sprawiedliwy pokój, zrodziło się Ludowe Wojsko...
17/10/2008
Przed aparatem bezpieczeństwa w różnych okresach historii „Polski Ludowej” stawiano różne cele i zadania, zmieniały się priorytety. Najpierw trzeba było rozbić podziemie zbrojne i PSL, potem przyszła kolej na Kościół. Przeciwników szukano też we własnych szeregach. Wreszcie pojawiła się opozycja demokratyczna i „Solidarność”. Niezmienna jednak,...
16/10/2008
Twórcy III Rzeczpospolitej, którzy z ochrony ponad stutysięcznej agentury, odziedziczonej po PRL -u uczynili polską rację stanu, doskonale zdawali sobie sprawę, że stanowi ona niebezpieczną strukturę, na której w ogromnej mierze oparty był system komunistycznego zniewolenia. Blokowanie wszelkich prób ujawnienia i przecięcia stworzonych przez ten...
22/09/2008
„Problem bezpieczeństwa państwa nie sprowadza się do tajemnic wojskowych, do walk wywiadów i kontrwywiadów, ochrony granicy państwa, jego sieci telekomunikacyjnych, gotowości bojowej wojska i innych kwestii tego rodzaju. Powiedziałbym nawet, iż w aktualnej sytuacji sprawy te - choć oczywiście ważne - nie są pierwszoplanowe. Taki charakter mają...
19/09/2008
„Niezależnie od tego, że udział w tym przedsięwzięciu bierze szereg osobistości politycznych o życiorysach związanych z opozycją wobec PRL, to zarówno Andrzej Olechowski, główny animator Platformy (zarejestrowany tajny współpracownik kontrwywiadu zagranicznego PRL), jak i jego bezpośrednie zaplecze intelektualno-organizacyjne w postaci...
17/09/2008
"Służba Bezpieczeństwa może i powinna kreować rożne stowarzyszenia,kluby czy nawet partie polityczne. Ma za zadanie głęboko infiltrować istniejące gremia kierownicze tych organizacji na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a także na szczeblach podstawowych, musza być one przez nas operacyjnie opanowane. Musimy zapewnić operacyjne możliwości...
15/09/2008
„Utworzenie „Solidarności” i początkowy okres jej działania jako związek zawodowy, może być odczytywane jako eksperymentalna, pierwsza faza polskiej „odnowy”. Mianowanie Jaruzelskiego, wprowadzenie stanu wojennego, oraz zawieszenie „Solidarności”, stanowi drugą fazę, przeznaczoną na wprowadzenie tego ruchu pod ścisłą kontrolę oraz zapewnienie...
14/09/2008
„Jaskrawym przykładem, świadczącym o spełnianiu podrzędnej roli tajnych służb PRL w stosunku do służb sowieckich także po 1956 r., jest tzw. Połączony System Ewidencji Danych o przeciwniku (PSED) - komputerowy system zbierania informacji o osobach (cudzoziemcach i własnych obywatelach) oraz organizacjach uznanych za wrogie dla obozu państw...
13/09/2008
Zapewne wiele osób, zna to charakterystyczne zdanie -„Istnieją powiązania interesów tak przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć",którego autorem jest Alexandre de Merenches, były, długoletni szef SDECE, francuskiego wywiadu i kontrwywiadu. Podobnie jest z tematem, który chciałbym poruszyć. Współczesne wywiady mają kontakty,które nie...
23/08/2008
„W przypadku pana Sumlińskiego mamy do czynienia z zarzutem jakiegoś przestępstwa, polegającego na tym, że ktoś coś komuś obiecał, czyli pozytywną weryfikację. A jak wiadomo, ten zarzut się nie zrealizował, gdyż Leszek Tobiasz nie został pozytywnie zweryfikowany. Nie było przekazanych żadnych pieniędzy, proces opiera się na zeznaniach jednego...
21/08/2008
Pisząc o faktycznej AFERZE „MARSZAŁKOWEJ” nie sposób przemilczeć roli, jaką odegrały w niej media, a w szczególności kilku zasłużonych dla sprawy dziennikarzy. Nie byłoby możliwe, przeprowadzenie przez ludzi służb specjalnych tej kombinacji operacyjnej, gdyby nie zaangażowano w nią mediów i nie przydzielono im bardzo precyzyjnych zadań. To temat...
20/08/2008
„J.K. „Dlaczego pan Komorowski tak strasznie obawiał się pytań przed swoim wyborem na marszałka Sejmu. To dziwna sytuacja, takie pytania zawsze zadawano. Ł.W.Czemu miał się ich bać? J.K.Bał się pytań dla siebie bardzo kłopotliwych, takich, które być może mogłyby nawet postawić jego wybór pod znakiem zapytania. Ł.W.Proszę teraz zadać te pytania...
18/08/2008
W lipcu ubiegłego roku, Romuald Szeremietiew wspomniał na swoim blogu o słowach Bronisława Komorowskiego, wypowiedzianych w radiowej „Trójce”, że „to on złapał Farmusa”, a więc zarzut o odpowiedzialności ministra za działania podwładnych jest nietrafiony. Szeremietiew przypomniał wówczas dawną rozmowę z Komorowskim : „po zatrzymaniu Farmusa (...
17/08/2008
By móc ocenić rolę Bronisława Komorowskiego w tzw. „aferze aneksowej” trzeba cofnąć się do lat 2000-2001. Wydaje się, że w tym właśnie czasie mogły mieć miejsce zdarzenia, których konsekwencji pan Komorowski obawiał się, od chwili wezwania przez Komisję Weryfikacyjną WSI . Tygodnik „Wprost”, informując w październiku ubiegłego roku o wezwaniu...
16/08/2008
Muszę zobaczyć aneks przed publikacją – oświadczył przed wieloma miesiącami Bronisław Komorowski, tuż po tym, jak Kancelaria Prezydenta poinformowała, że rozważa on ujawnienie aneksu do Raportu z weryfikacji WSI. Ciekawość pana Komorowskiego nie powinna raczej dziwić, jeśli pamięta się, że w samym Raporcie jego nazwisko wymienia się ponad 60 razy...
22/06/2008
Na korzyść Wałęsy świadczy, że - nie donosił aktywnie już od 1974-1976, „niechęć do współpracy” – 19.06.1976, zwolniony ze stoczni 30 kwietnia 1976 - odmówił współpracy w 1978 – 6.10.1978 rozmowa z Wojtalikiem i Łubińskim (ten drugi o wszystkim zapomniał ale potwierdził autentyczność dokumentu), współpracą „Obecnie ocenia to jako błąd. Z...
08/05/2005
Using the example of Poland, this article examines the central role of secret services in the regime transformation and new elites’ formation. It traces strategic processes of dispersal and privatization of the communist security apparatus and analyzes the strategic value of the new private security sector. Its multifaceted linkages as well as its...
21/05/2004
Vladimir Volkoff jest jednym z głównych publicystów piszących o dezinformacji. Badaniu tej metody propagandy poświęcił Volkoff wiele lat życia, czego owocem były m.in. wydane w Polsce książki „Montaż” i „Dezinformacja: oręż wojny”. W 1999 roku opublikował dzieło pt. „Traktat o dezinformacji. Od Konia Trojańskiego do internetu” będące podsumowaniem...
26/10/2003
Wojciech Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy czyli czego nie powiedział minister Widacki, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2002, s. 155.   Raport Kiszczaka jest tłumaczeniem z niemieckiego przekładu wersji polskiej. Niemiecki tekst został odnaleziony przez Sawickiego w czasie jego pobytu naukowego w...
20/09/2003
„Przytoczony protokół jest ciekawy, ale nie jest żadną rewelacją. Świadczy on jedynie o tym, że rozmowy w Magdalence, które były częścią – zapewne najistotniejszą – rozmów „okrągłego stołu” miały charakter polityczny. A jaki, na Boga, miały mieć, skoro dotyczyły przekształceń ustrojowych?! Z tego nie wynika jeszcze, że był to spisek! Zresztą,...
15/09/2003
Nasze elity polityczne i kulturalne często zachowują się tak, jakby pewne książki, filmy czy dokumenty po prostu nie istniały. Jeżeli coś nie pasuje do ich wizji świata, skazane jest na zupełny niebyt. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w stosunku do dokumentu: „Protokół z zebrania Prezydium Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego 16 sierpnia 1989, 23....
21/01/2003
Swego czasu miesięcznik "Gentleman" ogłosił Lwa Rywina "Gentlemanem Roku 2001". W uzasadnieniu podano, że jest to "człowiek-instytucja, wybitny promotor kina, wyróżniający się niezwykłą inteligencją, ujmującą skromnością i niepowtarzalnym poczuciem humoru". Na pytanie, co to znaczy być dżentelmenem, odpowiedział: "To móc codziennie rano spojrzeć w...
02/09/1992
Opracowanie dotyczy dyskusji na temat zasadności ujawniania dawnych tajnych współpracowników policji politycznej, którzy zajmują obecnie wysokie i odpowiedzialne stanowiska państwowe lub odgrywają istotną rolę w życiu politycznym krajów postkomunistycznych: Litwy, Polski, Czecho-Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, a także na terenie dawnego NRD...

Pages