Lektury

15/07/2012
[w czerwcu 1976 roku] ... muszę przyznać, że Piotr [Jaroszewicz] ułatwił mi zadanie podając się do dymisji. Oddaliłem ją poleciwszy mu, aby brał się twardo do roboty. Z tym że dwa dni później przyszedł do mnie Piotr ponownie i powiedział, że albo odchodzi on, albo on pozostaje, a odchodzą Kania z Kowalczykiem. - Dlaczego tak właśnie premier...
15/07/2012
[...] - Decyzja [o podwyżce cen] weszła w życie w dniu plenum partii. Nie mogło więc chodzić poniewczasie o akceptację podwyżek. Czy plenum mogło jeszcze odwrócić tragiczny bieg wydarzeń?   - Na plenum o wydarzeniach w Gdańsku nikt nie mówił, bo nie było o nich żadnych oficjalnych wiadomości. Ja, siedząc w prezydium obrad, o wystąpieniach...
14/07/2012
[...] - Często przenosimy na wydarzenia sprzed lat kilkunastu, czy nawet dwudziestu paru, naszą dzisiejszą perspektywę - w niej np. przekonanie, że Kaczyńscy nie mogą być absolutnie wiązani z "różowymi hienami"... Nawiązując do innego fragmentu Pańskiej krótkiej "autodeklaracji ideowej" sprzed osiemdziesiątego roku, chciałem zapytać o Pańskie...
14/07/2012
- Pamiętam, że 24 czerwca odbywały się tradycyjne imieniny Jana Józefa Lipskiego i przy tej okazji, w jakimś osobnym pokoju, odbyła się krótka rozmowa na ten temat. Michnik i Kuroń zdecydowanie twierdzili, że tym razem władzy to się spokojnie uda. Odczekano sześć lat i to, że był kiedyś jakiś protest, straciło jakiekolwiek znaczenie. (Rzeczywiście...
12/07/2012
Mijają lata, które pokazują, że naród nasz w dalszym ciągu nie ma nic do powiedzenia i do decydowania w swoich najistotniejszycb sprawach. Lata tym dłuższe, że przypadają na okres wielkiego rozwoju ekonomicznego narodów, które mogą pracować i tworzyć samodzielnie, z pożytkiem dla siebie i dla innych.   Dlaczego mogą to również czynić narody...
12/07/2012
I. Władza biurokracji Według oficjalnej doktryny, żyjemy w kraju socjalistycznym. Teza ta opiera się na utożsamieniu państwowej własności środków produkcji z własnością społeczną. Akt nacjonalizacji przekazał przemysł, transport, banki na własność społeczeństwu, a stosunki produkcji oparte na własności społecznej są ex definitione...
23/06/2012
Mija 37 rocznica WYDARZEŃ MARCOWYCH. Na ich temat opublikowano kilkadziesiąt książek i prac. Większość w duchu zgodnym z „politycznie poprawną” oceną Wydarzeń, jako zrywu studentów pod przywództwem jedynego, słusznie działającego ośrodka politycznego, dowodzonego przez Adama Michnika. Jest kilka prac czysto chronologicznych, opierających się na...
23/06/2012
Właściwie wówczas, 8 marca, miałam bardzo blade pojęcie o tym, co się szykuje. Odczuwałam tylko duszną atmosferę, miałam to poczucie co wszyscy, że jest nieznośnie i że coś musi się zdarzyć, bo dalej tak nie może być.   Z faktów – pamiętam zapowiedziane przez prasę ostatnie przedstawienie „Dziadów” w reżyserii Dejmka. Rzecz niesłychana nie...
23/06/2012
- Czy zimą roku 1968 coś wskazywało na to, że Polska stanie się widownią masowych manifestacji studentów przeciwko cenzurze i propagandowym kłamstwom?   - Ja sam odebrałem sygnał, że będzie się coś działo, w bardzo dziwnej formie, spotkał mnie mianowicie mój dawny patron adwokat Jerzy N., znany ze swoich partyjnych powiązań i odbył ze mną...
23/06/2012
I. ŚWIAT WYOSOBNIONY. GENEZA GRUPY Jeśli przyjrzeć się składowi osobowemu grupy "komandosów", dwie przynajmniej oczywistości narzucają się w sposób niezwykle jaskrawy. Jest to po pierwsze szczególny charakter środowiska społecznego, z którego się oni wywodzą, jest to po drugie, szczególny charakter ich składu narodowościowego. Co się tyczy...
23/06/2012
   1 Marek Borowski [syn Adolfa Bermana]    2 Piotr Blass    3 Józef Blass    4 Włodzimierz Brandwajn    5 Elżbieta Bielska    6 Barbara Bodalska    7 Danuta Białoskórska    8 Wojciech Babicki    9 Bronek Bartosiewicz   10 Sewek Blumsztajn...
22/06/2012
„Tak łatwo wzbudzić nienawiść, tak trudno wskrzesić przyjaźń”   „Nazywajmy zawsze rzeczy po imieniu i drwijmy z takiej metody, choćby w szaty uczonych zmów przybranej, która z białego robi czarne, a dzień każe nazywać nocą.”   T. B. Syga, Fałszywi prorocy, Gazeta Ludowa z 23 grudnia 1945 r.     Niewykluczone, że pod...
17/06/2012
Sprawozdanie komisji dla zbadania odpowiedzialności b. pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego. Komisja została powołana w dniu 10 grudnia 1956 r. w wyniku porozumienia ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego PRL, w następującym składzie:...
15/06/2012
- W kierownictwie partii, zwłaszcza po śmierci Bieruta, walczące frakcje zaczęły się wzajemnie paraliżować. Ta walka znajdowała odbicie także w niższych ogniwach aparatu. W związku z tym instytucja, taka jak "Po Prostu", gdzie zespół chciał działać samodzielnie, uzyskiwała często niespodziewane możliwości w tym zakresie. Opracowaliśmy metodę...
14/06/2012
INTELEKTUALIŚCI I SECURITATE   Wywiad z generałem Nicolae Pleşiţă[1]   Jak intelektualiści traktowali współpracę z wami?   Z początku nie zdawali sobie sprawy z naszej protekcji nad nimi. Myśleli, że ich śledzimy, co uwłaczało ich godności. Gdy zrozumieli, o co chodzi, nie tylko nie mieli zahamowań, ale nawet...
14/06/2012
Neapol. 5 stycznia 1977 Miłosz odparował elegancko wzmiankę o „Zniewolonym umyśle” w moim dzienniku. Ma oczywiście rację, że nie załatwi się sprawy jednym zdaniem: "książka świetnie napisana, lecz błędna, wydumana za biurkiem". Tę wymówkę przyjmuję z zawstydzeniem. Co nie przeszkadza, że biję się w piersi tylko za grzech skrajnej lakoniczności...
14/06/2012
Akcja mająca na celu poddanie polskiego społeczeństwa niesuwerennej władzy komunistów została od pierwszej chwili poprowadzona frontem bardzo szerokim. Tuż po 17 września 1939 roku na wschodnich obszarach państwa polskiego powstały ośrodki skupiające przedwojennych polskich działaczy komunistycznych. Jeden w Mińsku, wokół redakcji "Sztandaru...
14/06/2012
Ponad rok temu Kałużyński wrócił do Polski i związał się z ,.Nową Kulturą", literacką urzędówką reżymu. Wstrzelił się od razu w dobry genre: niby wielce krytyczny, wręcz napastliwy popularyzator lektur z Zachodu, tych, co nie czytujemy, bo u nas nie ma, ale o nich wiemy, bo głośno na świecie. W ten sposób stał się monopolistycznym pośrednikiem...
14/06/2012
Wokół "sztandaru postępu" skupiło się w tak trudnym dla narodu czasie zbyt wielu ludzi godnych lepszego losu, by można było przejść nad tym do porządku. Swoiście pojmowana postępowość stała się nie tylko przewrotnym hasłem, żetonem, za który można było sprzedać lub kupić prawie wszystko prócz czystego sumienia, zwykłego ludzkiego szacunku i...
14/06/2012
Słów parę o instytucji pokazów filmowych, bardzo interesującej. Zbiera się na nich elita. Jest to słowo pokraczne i mało precyzyjne, ale lepszego nie ma dla określenia zjawiska. W każdej złożonej społeczności elity są różne. W demokracjach elity współżyją, konkurują, zwalczają się, lecz w zasadzie ich wpływy są zrównoważone. W komunizmie elity są...
14/06/2012
Poniższy tekst nie pretenduje do roli wyczerpującej i wyważonej analizy poglądów Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, jego celem jest zwrócenie uwagi na te wątki ich światopoglądu, które pozostają dziś - zwłaszcza przez marksistów - zapomniane. Kontynuatorzy dzieła Marksa przykrawają jego idee do dzisiejszych czasów i własnych przekonań. Przechodzą...
14/06/2012
 REFLEKSJE O POKREWIEŃSTWACH, ENCOUNTER, grudzień 1984 One fire drives out one fire; one nail, one nail. Shakespeare: Coriolanus Radykalny faszyzm Hitlera da się pojąć jedynie w jego powiązaniu z bolszewizmem i marksizmem. Prof. Emst Nolte, Frankfurter Allgemeine Zeitung (21 VII 1984) W maju 1913 roku dwudziestoczteroletni Austriak...
14/06/2012
Neapol, 27 lipca 1999 W dobrej i ważnej książce Andrzeja Paczkowskiego Od zafałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski znajduję passus, który posłuży mi idealnie jako odskocznia do tego, co mam do powiedzenia w związku z polskim wydaniem Czarnej księgi komunizmu. Paczkowski, pisząc o tematach objętych tabu w historiografii komunistycznej,...
14/06/2012
Wszystkie antyliberalne siły łączcie się przeciw wszystkiemu co liberalne Moeller van den Bruck   Traktowanie narodowego socjalizmu wyłącznie jako rewolty przeciwko rozumowi, jako irracjonalnego ruchu pozbawionego podstaw intelektualnych jest pospolitym błędem. Gdyby istotnie tak było, ruch ten byłby o wiele mniej niebezpieczny...
14/06/2012
[...] Chcąc utrwalić swoją władzę, reżimy komunistyczne wykroczyły poza jednostkowe zabójstwa i lokalne lub okolicznościowe masakry i uczyniły ze zbrodni masowej prawdziwy system rządów. To prawda, że z upływem czasu - po kilku latach w Europie Wschodniej i wielu dziesięcioleciach w ZSRR i w Chinach - terror utracił żywotność, reżimy...
14/06/2012
W wszelkim postępem naukowym wiąże się niebezpieczeństwo nadużycia, wykorzystania go w sposób zły lub niemoralny. Ryzyko to jest największe w biologii i w medycynie, ponieważ są to dziedziny, które dotyczą i ciała człowieka, i jego osobowości. Z tą myślą rząd francuski powołał niedawno narodowy komitet konsultacyjny do spraw etyki w naukach...
09/06/2012
 SŁUŻBY SPECJALNE I UKŁAD POSTKOMUNISTYCZNY   „Istnieją powiązania interesów tak przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć.”(1)   Mówiąc o agenturze, nie mam na myśli jedynie pozostałości UB, SB, tajnych służb LWP i oczywiście służb sowieckich. Chodzi mi o wszelkiego rodzaju tajne służby i organizacje tak pochodzenia...
09/06/2012
ZABEZPIECZENIA AGENTURALNE   „Maksyma: jeśli coś można wytłumaczyć na wiele sposobów, wybierz wytłumaczenie najprostsze - nie ma zastosowania, gdy w grę wchodzą działania służb specjalnych.”(1)   Pełnych i bezpośrednich dowodów na rzecz przypuszczenia o istnieniu jakiś jednolicie zaprojektowanych, centralnie koordynowanych i...
09/06/2012
WSCHODNIE WIATRY   „w pracy wywiadowczej tak się zwykle dzieje, że jeśli ktoś widzi, że ktoś inny działa i zaczyna patrzeć w drugą stronę, to ten działający uzna to za zachętę do jeszcze bardziej zuchwałego postępowania i będzie się tak zachowywał tak długo, póki nie dostanie po łapach lub w łeb.”(1)   Mówi Dubiński, bliski...
04/06/2012
- W ogromnym stopniu również przez ten układ kontrolowane są tzw. wejścia na rynek, czyli możliwości założenia jakiegoś np. zakładu produkcyjnego, nawet malutkiego, jednoosobowego. - Stąd znane mi z praktyki dziennikarskiej niepojęte trudności niektórych inwestorów, natykających się wszędzie na zblokowane trudności. - Miałem sporo ciekawych...
04/06/2012
(...) Sieć władzy w Polsce zaczyna się w Moskwie. Tam są komputery i ludzie na bieżąco analizujący to, co się dzieje tutaj, tam są przygotowywane i uchwalane (tak, tak, uchwalane) decyzje. W Polsce znajduje się tylko aparat wykonawczy. Obejmuje on swym zasięgiem całość życia społeczno-gospodarczego. Przykład: Sejm uchwala ustawę o Funduszu Obsługi...
21/05/2008
Wojny można podzielić na dwie kategorie: wojny energetyczne i wojny informacyjne. Jeśli Kali palnąć kogoś maczugą, zgruchotać mu czaszkę i zabrać jego krowy, to jest to wojna energetyczna, ale jeśli Kali przekonać kogoś, żeby sam mu przyprowadził swoje krowy, to jest to wojna informacyjna. W wojnach energetycznych pokonuje się wroga fizycznie...
20/05/2008
Metody walki informacyjnej przeciwko państwu · Promocja centralizacji decyzji w obozie przeciwnika z równoczesnym osłabianiem powiązań poziomych. Jest to swoista wertykalizacja państwa, do której należy dążyć, ponieważ struktury scentralizowane są znacznie podatniejsze na działania sterowniczo-dywersyjne od struktur horyzontalnych, opartych na...
02/12/2007
Nowe kłamstwa w miejsce starych, komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji. Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego Tom Pierwszy Warszawa 2007 Tłumaczenia dokonano według pierwszego wydania: Anatoliy Golitsyn, New Lies for Old, New York 1984, Dodd, Mead & Company za zezwoleniem na publikację w języku polskim dla...
14/11/2005
„SPOZA STOŁU” - rok 1989 7 lutego, wtorek L. powtórzył mi coś, co mówił już wcześniej, przy okazji X plenum KC. Otóż, jego zdaniem, w trakcie drugiej części plenum, Ciosek zaaranżował podpisanie umowy między Czyrkiem i Mazowieckim (plus Ciosek i Orszulik), że w zamian za relegalizację "S", opozycja - a właściwie "S" - nie zbojkotuje wyborów i...
23/06/2005
Zamieszczamy wybrane fragmenty zapisów z pierwszego półrocza 1991 roku. Całość liczy około 100 stron i nigdy nie była publikowana. Większość zapisków poświęcona jest istotnemu wówczas konfliktowi między zwolennikami premiera Mazowieckiego i prezydenta Wałęsy, do których należała autorka, a który to spór stracił obecnie całkowicie znaczenie. Z...
03/06/2005
Zamieszczamy wybrane fragmenty zapisów z drugiego półrocza 1991 roku. Całość liczy około 100 stron i nigdy nie była publikowana. Autorka pracowała wówczas w Kancelarii Prezydenta RP, skąd odeszła do redakcji „Nowego Świata”, założonego wówczas przez Piotra Wierzbickiego, obecnego ulubieńca „Wybiórczej” ale w tamtych czasach jej zaciętego...
08/11/1998
Wojciech Jaruzelski zarzucił Władimirowi Bukowskiemu, iż w swojej książce "Moskiewski Proces", zamieścił skróconą wersję stenogramu z posiedzenia Biura Politycznego KC KPZR i w ten sposób dopuścił się manipulacji, w wyniku której Jaruzelski przedstawiony został w niekorzystnym świetle. Poniżej publikujemy zapis posiedzenia z 10 grudnia 1981 roku w...