Historia

09/03/2009
Nazwy naszych ulic, placów, szkół i pałaców kształtują pamięć narodową i dlatego są ważnymi symbolami tego co dla nas cenne i ważne; mówią nam jakie postawy zasługują na podziw i szacunek, komu zawdzięczamy nasze istnienie jako narodu i kto powinien stać się wzorcem dla przyszłych pokoleń. Gdy spacerujemy w miastach byłej Kongresówki jakoś nie...