Region

10/10/1999
Doświadczenie niemieckiej lustracji i walki o zachowanie i dostępu do akt Stasi powinno stać się przedmiotem zainteresowania polskich lustratorów, gdyby ich wysiłki miały poważny charakter, a nie były skoncetrowane na wynajdowaniu wciąż nowych sposobów mających uniemożliwić przeprowadzenie całej akcji. W RFN ukazały się już dwa wydania pierwszej...
30/05/1999
23 maja 1999 roku odbyły się wybory lokalne w Mołdawii i referendum konsultacyjne w sprawie zastąpienia systemu półprezydenckiego - prezydenckim. Związany z Moskwą prezydent Petru Lucischi z jednej strony walczy z prorosyjskimi komunistami starego typu, którzy zwyciężyli w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku, a z drugiej ma przeciwko sobie...
28/04/1999
W RUMUNII LUSTRACJA POWRACA POD OBRADY SENATU (1998) "Interesuje mnie życiorys mego sąsiada, jeśli dziś stara się on wybić w życiu politycznym jako polityk, urzędnik państwowy, dziennikarz, itd. Jak mógłbym zaakceptować żeby osobnik, który w zamian za przydział kilku litrów benzyny miesięcznie więcej, np. zgodził się donosić na mnie do...
02/03/1999
Przewodniczący komitetu wojskowego NATO gen. Klaus Neumann stwierdził: "Slobodan Miloszević musi wiedzieć, że czas bije przeciwko niemu". Oznacza to, że Zachód nie traktuje już prezydenta Związkowej Republiki Jugosławii jako swego interlokutora i polityka umiarkowanego, który może zapewnić pokój w tej części Bałkanów. Kto jednak mógłby zastąpić...
28/01/1999
Dlaczego zamach stanu w Rumunii nie powiódł się ? 22 stycznia 1999 roku rząd rumuński obiecał 35 proc. podwyżki i powtórne otwarcie nierentownych kopalń, zyskując w ten sposób na czasie. Na razie uniknięto więc powtórzenia się scenariusza albańskiego w Rumunii; wojsko powróciło do koszar, a górnicy do deficytowych kopalń w dolinie Jiu....
08/07/1998
Zabójstwo premiera Armenii Wazgena Sarkisiana nadal pozostaje niewyjaśnione, mimo upływu czasu i aresztowania bezpośrednich wykonawców zbrodni oraz już 17 "zleceniodawców". Spekulacje na temat porachunków klanowych czy akcji rosyjskiej mającej rzekomo przeszkodzić dryfowaniu Armenii w stronę USA nadal nie uzyskały żadnego wsparcia w postaci...
08/07/1998
Czechy, Polska i Węgry zostały właśnie zaakceptowane w NATO. Można sądzić, że jednym z warunków tego kroku było wcześniejsze, przynajmniej formalne, przyjęcie we wszystkich trzech krajach ustaw lustracyjnych; czeskiej 4 października 1991 roku, węgierskiej 8 marca 1994 roku i wersji poprawionej 3 lipca 1996 roku oraz polskiej 11 kwietnia 1997 roku...
08/06/1998
4 lutego 1998 roku prezydent Armenii, Lewon Ter Petrosian, został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, oficjalnie z powodu zaakceptowania planu stopniowego uregulowania konfliktu w Karabachu zaproponowanego przez tzw. Grupę Mińską (Francja, Anglia, Niemcy, USA i Rosja) i sprowadzającego się do rozpoczęcia procesu wycofywania się Ormian z terenów...
28/04/1998
Mimo upływu ponad dwu miesięcy od wyborów parlamentarnych w Mołdawii nadal nie udało się utworzyć nowego rządu. Przyczyną kryzysu jest konflikt między różnymi odłamami postkomunistów, na które rozpadła się nomenklatura w okresie przebudowy. Obóz demokratyczny, z powodu własnej słabości, może jedynie kibicować tej rywalizacji.   Spośród 104...
28/04/1998
KONTENEROWA BOMBA Rumunia znalazła się w rankingach na ostatnim, 11-tym miejscu wśród państw - kandydatów do rozszerzonej Unii Europejskiej. Kryzys rządowy, który zaczął się w grudniu 1997 roku, trwa nadal. Rząd i prezydent stale zapowiadają przyspieszenie reform, ale wszystko kończy się na deklaracjach. Parlament stale obraduje nad lustracją i...
08/03/1998
Ekspansja Rosji na Kaukaz rozpoczęła się jeszcze w XVIII wieku; w 1801 roku przyłączono Gruzję, ale Achałcyche w 1829, a Batumi, Kars i Ardachan dopiero w 1878 (dwa ostatnie okręgi Turcja odzyskała w roku 1918), natomiast w 1859 podbito czeczeńsko-awarskie państwo Szamila, a w 1828 roku podzielono ostatecznie Azerbejdżan między Rosję i Persję. Do...
28/04/1996
A TO RUMUNIA WŁAŚNIE « Osoby fizyczne lub prawne, które goszczą obcokrajowca, są zobowiązane zgłosić się do organów policji w danej miejscowości w terminie do 48 godzin, w wypadku przeciwnym podlegają sankcji karnej. Również cudzoziemcy przybywający do kraju, którzy nie wchodzą w skład delegacji oficjalnych i nie są zaproszeni przez organy...
28/07/1993
Po wyborach władze postanowiły zlikwidować "miasteczko wolności" na Placu Uniwersyteckim. Prezydent, premier, Prokuratura Generalna i szefowie resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz SRI wydali polecenie sprowadzenia górników (11.06). 13 czerwca wojsko oczyściło Plac Uniwersytecki, a następnie bojówkarze z Jiu dokonali pogromu opozycji...
28/06/1993
SYTUACJA POLITYCZNA 1977 - MAJ 1990 Nawrót do ideologii w kulturze, tzw. mała rewolucja kulturalna (1971) i zwrot 1974 roku spowodowały kryzys. W styczniu 1977 roku pisarz Paul Goma, dotychczas wierny Ceauşescu, zarzucił mu zdradę postawy z 1968 roku oraz zadeklarował solidarność z Kartą 77, a w lutym wraz z 7 intelektualistami (m. in. lon...
28/04/1993
HISTORIA W wyniku wojen między Rzymem a państwem dackim Decebala (87-106) Cesarstwo opanowało późniejszy Siedmiogród, Banat i Oltenię. W latach 271-275, pod naporem barbarzyńców, prowincja Dacja została ewakuowana i administracja rzymska wycofała się na południe od Dunaju. Obszar Rumunii zajmowały później kolejno fale Gotów, Hunów, Gepidów...
02/09/1992
Opracowanie dotyczy dyskusji na temat zasadności ujawniania dawnych tajnych współpracowników policji politycznej, którzy zajmują obecnie wysokie i odpowiedzialne stanowiska państwowe lub odgrywają istotną rolę w życiu politycznym krajów postkomunistycznych: Litwy, Polski, Czecho-Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, a także na terenie dawnego NRD...

Pages