Luty 1992, nr (83/84)

03/02/2009
Już teraz chcemy zaznaczyć swe stanowisko w sprawie zasadniczej. Jest to stanowisko zajęte z pozycji niepodległościowych (nie napiszemy "prawicowych", bo np. dla ZChN jest ono niewątpliwie zbliżone do herezji). Otóż, naszym zdaniem, Polska nie może pozwolić sobie na to, by obecny lokator Belwederu był przez 10 lat Prezydentem Rzeczypospolitej....
03/02/2009
Do posłów Sejmu I Kadencji 1. Apelujemy o wprowadzenie w Sejmie głosowania imiennego we WSZYSTKICH merytorycznych sprawach. Zasadę tę można wprowadzić na wiele sposobów, w tym przez zwykłe głośne odpowiedzi z sali ("tak" lub "nie" przez każdego wywołanego po nazwisku). Nie tylko sprzyja to jawności życia publicznego. Ocena postawy posła dokonana...
03/02/2009
Pojęcie Restauracji obejmuje nie tylko Kongres Wiedeński, Święte Przymierze i wszystkie polityczne wydarzenia związane z nimi, lecz – w sferze intelektualnej – reakcyjną myśl De Maistre’a, De Bonalda, De Lamennais’go, Balanche’a i Hallera. A jednak w tym wszystkim nie ma nic, do czego słowo „restauracja” może być stosowane w ścisłym znaczeniu tego...
03/02/2009
Publikowany poniżej tekst został napisany jeszcze przed sierpniowymi wydarzeniami z ZSRS. Gwałtowny rozwój wypadków w już „byłym” Związku Sowieckim wpłynął w dużym stopniu na jego dezaktualizację. Niemniej jednak wiele spostrzeżeń autora, którego nazwisko nie wymaga rekomendacji, wydaje się być nadal aktualnych. Zwłaszcza tych odnoszących się do...
03/02/2009
Mogłoby się wydawać, iż w czasie, kiedy mamy tyle problemów własnych, nawet pobieżne zajmowanie się książką zatytułowaną: Kwestia charakteru. Życie Johna F. Kennedy'ego (A question of character. A life of J. F. K. - Thomas C. Reeves, The Free Press 1991), ma mały sens. A jednak z wielu przyczyn, pouczających, aktualnych i uniwersalnych, war1o to...
03/02/2009
Proszę Państwa, mamy za sobą 45 lat totalizmu, który w dziedzinie kultury był okresem szczególnym. Z jednej strony niszczył ją, z drugiej obdarzał artystów i twórców przywilejami nie znanymi gdzie indziej. Nie wszystkich oczywiście, a tylko tych, którzy nie występowali przeciw niemu, przynajmniej otwarcie. Udział państwa w finansowaniu sztuki stał...
03/02/2009
Usunięcie skutku nie usuwa przyczyny. Odwrotnie, usunięcie przyczyny usuwa skutek. Trzeba tylko odnaleźć przyczynę, co przeważnie jest uciążliwe, bo rzadko kiedy jest jedna. Przeważnie bywa ich wiele. Wyodrębnić można czasem tylko przyczynę sprawczą, ale i to bywa niełatwe. Jednym ze skutków komunistycznych rządów był fasadowy parlament z...
03/02/2009
1. Kontynuujemy odnotowywanie – ku pamięci – kolejnych posunięć p. prezydenta. Nie chodzi nam przy tym o chęć uzyskania dla siebie nie kontrolowanej władzy i wolnej ręki dla realizowania, za pomocą p.p. Wachowskiego i Drzycimskiego, nad wyraz niejasnej linii politycznej. Są to bowiem – i będą – działania stałe, chociażby do ich wykonania p....
03/02/2009
I. Eksperyment własny Przez dwa tygodnie do dnia wyborów parlamentarnych (tylko na tyle pozwalały środki, jakie udało mi się zgromadzić) prowadziłem intensywną uliczną kampanię wyborczą na ulicach miast i miasteczek województwa wałbrzyskiego (Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, Kłodzko, Strzegom, Świebodzice, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, Niemcza...
03/02/2009
„Sunday Telegraph” komentując zaskakujące wyniki wyborów do polskiego Sejmu stwierdził, że winę za nie ponosi proporcjonalne prawo wyborcze: „jak demon przeciąga ono nad Europą Wschodnią zwiastując swary, gmatwaninę i chaos”. Naszym zdaniem to tylko część prawdy. Zgadzamy się, że obowiązująca ordynacja wyborcza ułatwiła rozproszenie głosów, ale...
03/02/2009
Byliśmy ostatnio świadkami nowelizacji ustaw – prawo bankowe i o banku centralnym (Prezydent odmówił podpisania ustawy. Trafiła więc ona z powrotem do Sejmu – przyp. red.). Zostały one zaproponowane przez byłe kierownictwo Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwo Finansów. Następnie zweryfikował to Sejm, wnosząc do tych aktów prawnych nowe zapisy...
03/02/2009
Obecnie panujący nam prezydent nie należy do gwiazd jasno błyszczących na polskim firmamencie politycznym. Można wręcz powiedzieć: prezydent nam się nie udał. Od ponad roku, czyli od dnia, w którym został wybrany w demokratycznych wyborach, zachowuje się tak, jakby Rzeczpospolita była krajem, w którym rządy ogółu mają umiarkowaną rację bytu....
03/02/2009
Opinię, że PRAWDZIWY antykomunizm jest „zoologiczny” i chorobliwy, wpajali nam od 45 lat miejscowi komisarze, że jest tępy i niesympatyczny, uczyły nas najbardziej światłe koła na Zachodzie, że jest przejawem nietolerancji i nienawiści, wskazują nam tutejsi eks-komuniści. Od niedościgłego ADAMA MICHNIKA dowiadujemy się dzisiaj, że antykomuniści...
03/02/2009
Rząd odwagi? Bardzo trudno ustosunkować się dziś sensownie (początek stycznia) do rządu Jana Olszewskiego. Powstał on ku rozpaczy p. prezydenta i M. Wachowskiego oraz złości kręgów „Gazety Wyborczej”, a to już mówi wiele. Obecnie przeżywa dramatyczne chwile, toteż wszelkie ogólniejsze rozważania na jego temat mogą wydać się dyskursem akademickim...
02/09/1992
Opracowanie dotyczy dyskusji na temat zasadności ujawniania dawnych tajnych współpracowników policji politycznej, którzy zajmują obecnie wysokie i odpowiedzialne stanowiska państwowe lub odgrywają istotną rolę w życiu politycznym krajów postkomunistycznych: Litwy, Polski, Czecho-Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, a także na terenie dawnego NRD...