Wrzesień 1991, nr 9 (79)

01.02.2009 14. NIE TYLKO O AGENTACH (Maciej Karwowski) Maciej Karwowski, Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 13. Inżynierowie dusz: POLSKA DEMOKRACJA W POŁOWIE DROGI (Piotr Skórzyński) Piotr Skórzyński, Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 12. Biblia konserwatysty: NOWA MORALNOŚĆ (Alexis de Tocqueville) Alexis de Tocqueville, Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 11. LISTY... Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 10. Historia: W CIENIU SIERPNIA '80 (Andrzej Rozpłochowski) Andrzej Rozpłochowski, Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 9. Co piszą inni: POLITYKA ZAGRANICZNA HOLLYWOOD: MIĘDZY UTOPIĄ A ZYSKIEM (Richard Grenier) Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 8. Inżynierowie dusz: LIST DO PRZYJACIELA Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 7. Imperium: SOJUZ - ROZPAD, CZY TRANSFORMACJA ? (Jacek Kwieciński) Jacek Kwieciński, Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 6. Imperium: CZY MIEDNIKI BYŁY PROLOGIEM ? -z Dainiusem Junaviciusem z Litewskiego Ośrodka Informacyjnego rozmawia Maciej Malinowski Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 5. Dyplomacja: POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA NA ROZDROŻU. SYLWETKI POLSKICH DYPLOMATÓW (CZ. 1): JANUSZ REITER, WITOLD M. GÓRALSKI Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 4. W stronę rynku: PODSTĘPNA BLAGA, CZYLI POWSZECHNA PRYWATYZACJA Zbigniew Ruta, Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 3. W stronę rynku: POGODZIĆ TEORIĘ Z PRAKTYKĄ - Z prof. Stefanem Kurowskim rozmawia Witold Missala Wrzesień 1991, nr 9 (79)
01.02.2009 2. Inna polityka: POLSKA W EUROPIE (Józef Szaniawski) Józef Szaniawski, Wrzesień 1991, nr 9 (79)
10.12.2008 1. ZAMIAST PROGNOZY PRZEDWYBORCZEJ (Jacek Laskowski) Jacek Laskowski, Wrzesień 1991, nr 9 (79)