Wrzesień 1991, nr 9 (79)

01/02/2009
NIE TYLKO O AGENTACH Inicjatywa wysunięta w Senacie przez najbardziej zasłużonego w Polsce obrońcę praw człowieka, p. Zbigniewa Romaszewskiego spotkała się z tak pełnym humanizmu oburzeniem, tak nacechowanymi troską objawami umiłowania najszlachetniejszych ideałów przez Najwyższe Autorytety, że aż serce rośnie i raduje się dusza. Dopisało też...
01/02/2009
INŻYNIEROWIE DUSZ _____________________________________________________________________________________________ PIOTR SKÓRZYŃSKI Polska demokracja: w połowie drogi "Totalizmu nie zwalczy się metodami demokratycznymi, w dodatku pozostawionymi w rękach ludzi, którzy potrafili się w tym totalizmie urządzić". Stefan Kisielewski Do...
01/02/2009
BIBLIA KONSERWATYSTY _____________________________________________________________ _________________________________ ALEXIS DE TOCQUEVILLE NOWA MORALNOŚĆ Przez szesnaście lat Tocqueville korespondował z Arturem de Gobineau, twórcą rasowo-antropologicznego kierunku w socjologii. W publikowanym poniżej liście z 1843 roku Tocqueville...
01/02/2009
LISTY... ________________________________________________________________ List ten został skierowany do Redaktora Naczelnego wrocławskiego "Słowa Polskiego". Do dnia oddania niniejszego numeru "Onp" do druku nie został opublikowany. Z uwagi na ważną problematykę, nawiązującą do naszego artykułu "Rabunek państwa" z poprzedniego numeru...
01/02/2009
HISTORIA ________________________________________________________________________ Andrzej Rozpłochowski W CIENIU SIERPNIA '80 Opinia nie jest przygotowana na materiał, jaki pragnę przedstawić. Potoczna wiedza o sierpniu '80, nawet w Polsce, zamknięta jest w uproszczonym kręgu etosu i symboli. Nie jest prawdą, że my, Polacy, tylko tak...
01/02/2009
CO PISZA INNI _______________________________________________________________ RICHARD GRENIER[1] Polityka zagraniczna HOLLYWOOD Między utopią a zyskiem Establishment polityki zagranicznej Hollywood rozpoczął otwarcie sezonu na Boże Narodzenie zeszłego roku dwoma ważnymi dla siebie i kosztownymi premierami: The Russia House Johna le...
01/02/2009
INŻYNIEROWIE DUSZ ___________________________________________________________________________ List do Przyjaciela Mój Drogi! Dzięki za listy i pozdrowienia. Piszesz o wielu sprawach, tak w sensie ogólniejszej problematyki, jak i pewnych, stale powracających pytań i zagadnień. Aby ustosunkować się do tego, trzeba to jakoś uporządkować i...
01/02/2009
Jacek Kwieciński SOJUZ rozpad czy transformacja? Niezmiernie trudno jest pisząc praktycznie nadal w trakcie pierwszej fazy wydarzeń na Wschodzie na ich dogłębną, sensowną analizę. Poniżej zaprezentowane więc będzie nie żadne całościowe ujęcie sytuacji wraz z tezą co do prognozy jej rozwoju, ale uwagi nasuwające się akurat w tym...
01/02/2009
IMPERIUM ________________________________________________________________ Czy Miedniki były prologiem? z Dainiusem Junaviciusem z Litewskiego Ośrodka Informacyjnego rozmawia Maciej Malinowski - 31 lipca na litewskim punkcie celnym w Miednikach zamordowano siedmiu jego pracowników. Ósmy został ciężko ranny i cudem przeżył. Mamy przed sobą...
01/02/2009
"DYPLOMACJA" ___________________________________________________________________________ POLSKA POLItykA ZAGRANICZNA NA ROZDROZU Sylwetki "naszych" nowych dyplomatów (część I) JANUSZ REITER - ambasador RP w RFN WITOLD M. GÓRALSKI - polski attache kulturalny w RFN Czy Polski nie stać na dyplomatów gwarantujących efektywność polityki...
01/02/2009
W STRONĘ RYNKU ___________________________________________________________________________ ____________________ Zbigniew Ruta Podstępna blaga, czyli powszechna prywatyzacja Od dłuższego już czasu zastanawiano się u nas nad tym, w jaki sposób przekształcić własność państwową przedsiębiorstw we własność państwową tak, aby sprawiała...
01/02/2009
Pogodzić teorię z praktyką - z prof. Stefanem Kurowskim rozmawia Witold Missala - Panie Profesorze, chciałbym zacząć naszą rozmowę od nie tak odległych wydarzeń związanych z rozwojem świadomości polskiego społeczeństwa co do konieczności rozwiązań liberalnych w gospodarce. Otóż w kwietniu 1987 roku odbyła się konferencja organizowana...
01/02/2009
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ JÓZEF SZANIAWSKI POLSKA W EUROPIE (MIĘDZY GEOPOLITYKĄ A HISTORIĄ) Po 45 latach przynależności do imperium sowieckiego PRL przekształciła się w Polskę i ponownie szuka swego miejsca w Europie. W ramach systemu pojałtańskiego Polska znalazła się w tzw...
10/12/2008
ZAMIAST PROGNOZY PRZEDWYBORCZEJ Sowieckie wydarzenia ostatniego miesiąca wywołały w świecie burzę emocji. Stanowią też one niewątpliwą cezurę we współczesnej historii politycznej, choć zapewne ich przełomowość leży nie tam, gdzie chcieliby ją widzieć oszołomieni komentatorzy polityczni. Ta powszechna euforia zdaje się przysłaniać aż nadto...