Styczeń 1991, nr 1 (71)

05/11/2008
OBSERWACJE ________________________________________________________________ Jacek Kwieciński JESZCZE O RZĄDZIE Expose sejmowe premiera Bieleckiego zostało przyjęte w sposób jaskrawie jednostronny (rekord pod tym względem pobił p. Lipszyc w „Gazecie Wyborczej”) przez nie umiejących odchodzić z honorem członków poprzedniej ekipy oraz...
05/11/2008
POLEMIKI ________________________________________________________________ SPROSTOWANIE Sądzę, że mogę zrezygnować z odpowiedzi na artykuł Jacka Kwiecińskiego "Bez iluzji - przeciw Mazowieckiemu" bowiem puentę polemiki dopisało "samo życie": wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, jaki oto "wybór" dano Polakom... Starałem się przekonać...
05/11/2008
HISTORIA ________________________________________________________________ PARTYZANCI ZA ZELAZNĄ KURTYNĄ Dziś, gdy Litwa stoi u progu, wciąż niestety zagrożonej niepodległości, warto może przypomnieć tych, którzy przed ponad czterdziestu laty, wyrażając niepodległościowe aspiracje narodu stanęli do nierównej walki - partyzantów litewskich...
05/11/2008
HISTORIA ________________________________________________________________ MARIUSZ PAWELEC Myśl narodowa, liberalni konserwatyŚCi a kwestia żydowska W wydanym w ubr. nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego "Wyborze pism" Romana Dmowskiego, wśród szeregu publikacji czołowego ideologa nurtu narodowego, znalazł się też tekst...
05/11/2008
W STRONĘ RYNKU _____________________________________________________________________________________________________ ROZWIĄZANIE LIBERALNE UNIA POLITYKI REALNEJ Unia Polityki Realnej prezentowała swoje koncepcje gospodarcze w licznych artykułach, dokumentach i dyskusjach. Przedstawiamy poniżej fragmenty "Programu Gospodarczego UPR" z...
05/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI PRZECIW FAŁSZOWI I OBŁUDZIE Contra 4 PRZECIW "FILOZOFII" TADEUSZA MAZOWIECKIEGO Zawsze z wielką radością i uwagą witamy pojawienie się kolejnego numeru "Contry". Antykomunistyczne pismo polityczne (jak brzmi jego podtytuł)...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________ „Panie prezydencie, kompania honorowa Wojska Polskiego gotowa do prezentacJI"... Tak właśnie, z honorami przynależnymi głowie państwa, powitano 22 grudnia ub. roku na warszawskim lotnisku Prezydenta II...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ________________________________________________________________ JACEK KWIECINSKI POŻEGNANIE GENERAŁA Ciepło, z dużą dozą szacunku pożegnali generała wojsk układu moskiewskiego - tow. W. Jaruzelskiego jego pierestrojkowi partnerzy. Już w czasie pierwszej nocy wyborczej telewizja p.p. Drawicza i Dworaka starała się...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ________________________________________________________________ WYSTĄPIENIE JACKA KWIECINSKIEGO NA POSIEDZENIU KOMITETU OBYWATELSKIEGO przy Lechu Wałęsie w dniu 6 stycznia 1991 roku Chcę zabrać głos w dyskusji na temat kształtowania się demokracji w Polsce. 1. Uważam, że wbrew niektórym głosom, minione wybory były sukcesem...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ _________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI Jeszcze nie III Rzeczpospolita Pamięć o II Rzeczypospolitej - okresie pełnej niepodległości i suwerenności była w peerelowskim fragmencie naszych dziejów bardzo żywa. Mimo oficjalnego stanowiska władz komunistycznych głoszących, że Polska...
05/11/2008
ZA GRANICĄ... ________________________________________________________________ Poniżej prezentujemy blok materiałów dotyczących Czechosłowacji. Publikację trzech artykułów, zaczerpniętych z wydawanego przez Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) w Nowym Jorku dwumiesięcznika „Uncaptive Minds” (nr 4, sierpień - wrzesień -...
05/11/2008
IMPERIUM _________________________________________________________________ FRANCOISE THOM Procesy narodowościowe w Związku Sowieckim Moim zamiarem jest naszkicowanie typologii ruchów narodowych w ZSRS, począwszy od roku 1988. Studium to opiera się na danych z prasy radzieckiej (centralnej i regionalnej, oficjalnej i samizdatu)...
05/11/2008
IMPERIUM ________________________________________________________________ ELENA BALZAMO PRZEOBRAZIĆ ROSJĘ...? Słowo do Wielkorusów Jeszcze na początku stulecia nasz wielki myśliciel polityczny S. Krzyżanowski przewidział: "Rdzenna Rosja nie dysponuje potencjałem kulturalnym i moralnym wystarczającym do asymilacji wszystkich peryferii....
05/11/2008
PO WYBORACH ________________________________________________________________ PODZWONNE DLA KOMITETU Przedostatnie, jak wszystko na to wskazuje, posiedzenie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie zostało zdominowane, mimo przewidywanej uprzednio dyskusji nt. "Kształtowania się demokracji w Polsce w świetle wyników wyborów prezydenckich...
05/11/2008
WOLNA LITWA Dotychczasowa reakcja rządu polskiego na kolejną fazę brutalnego zdławiania odradzającej się Republiki Litewskiej przez Armię Czerwoną jest całkowicie niewystarczająca. W szczególności wyrażamy swe głębokie rozczarowanie i całkowitą dezaprobatę wobec postawy Prezydenta RP, Zwracamy uwagę na powtarzającą się metodę działania władz...
05/11/2008
DO REDAKCJI Zwracam się do Szanownej Redakcji ze skargą na siły starego porządku, które bezkarnie znęcają się nad mymi tekstami. Efekty ich działalności są bardzo łagodnie weryfikowane. Zastosowałem początkowo zasadę bardzo grubej kreski tj. nie zabierałem na ten temat głosu, ale zasada ta raz jeszcze okazała się błędna. Opuszczenia i...
05/11/2008
O STABILIZACJĘ NA PRZEDPOLU GORBACZOWA W październikowym numerze Onp zamieściliśmy artykuł na temat polskiej polityki zagranicznej czy też raczej jej braku. Autorzy podkreślili rolę amerykańskiego Departamentu Stanu w utrwalaniu tego stanu rzeczy. Warto odnotować kolejne osiągnięcia wspomnianej instytucji w utrzymywaniu neojałtańskiego kursu w...
05/11/2008
W IMIĘ TOLERANCJI Senator Andrzej Szczypiorski twierdzi, iż tolerancja polega na tym, by w żaden sposób nie uszczuplać w czymkolwiek zachcianek, choćby jednego kierującego się własnym kodeksem moralnym, człowieka. W związku z tym ja, jeden człowiek, stwierdzam, że moje prawa są uszczuplane, a sumienie gwałcone poprzez obecność senatora A....