Październik 1991, nr 10 (80)

01/02/2009
LISTY __________________________________________________________________________ ______________ Poniższy list otrzymaliśmy od autora. Pomimo wysłania go do adresata listem poleconym, nie doczekał się, przynajmniej do czasu skierowania go do druku w Onp (23 IX br.), opublikowania w Rzeczpospolitej. (Red.) Warszawa, 5 VIII 1991 r. W.P....
01/02/2009
NASZE LEKTURY _______________________________________________________________ Jacek B. Bińkowski O INTELEKTUALISTACH I INTELIGENTACH Piotr Wierzbicki - Rozkosznisie, czyli epos gnidologiczny w czterech księgach. Stron 188. Głos, Warszawa 1991. Rodzimym i importowanym leninistom-stalinistom udało się prawie do końca...
01/02/2009
CNN przeciwko Izraelowi Telewidzowie wykazujący jakąkolwiek znajomość historii konfliktu arabsko-izraelskiego zdążyli się już przyzwyczaić do fałszywie go interpretujących reportaży i wypaczających komentarzy, które stwarzają wrażenie, że Izrael jest zarówno gnębicielem Bogu ducha winnych Arabów, jak i głównym przeciwnikiem pokoju w...
01/02/2009
KISZCZAK __________________________________________________________________________ Na przełomie sierpnia i września br. przetoczyła się na łamach licznych tytułów prasy (m.in. „Expres Wieczorny”, „Tygodnik Centrum”, „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, „Sztandar Młodych”, „Trybuna”, „Kurier Polski”) polemika pomiędzy generałem...
01/02/2009
Piotr Majchrzak PROBLEMY Z SYSTEMEM WIELOPARTYJNYM Wydaje się, że wolne wybory parlamentarne - pierwsze po tylu latach - powinny były stać się naturalną areną zmagań o kształt ustrojowy naszego państwa. Byłoby to naturalne zjawisko w momencie odblokowania możliwości dyskusji ustrojowej - dyskusji, która pod władzą komunistów nie...
01/02/2009
ZA GRANICĄ ___________________________________________________________________________ Mariusz Pawelec KOnSerwatyzm W Szwecji Czy jesteśmy świadkami zasadniczego zwrotu w poglądach politycznych obywateli Królestwa Szwecji? Pytanie takie zadaje sobie wielu obserwatorów skandynawskiej sceny politycznej. Powodem doń stała się niedawna...
01/02/2009
ZA GRANICĄ ____________________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI "Wielka Serbia" Gdy w majowym numerze Onp Łukasz Starzewski w "Pożegnaniu Jugosławii" zastanawiał się, czy istnieją jeszcze jakiekolwiek szanse na uratowanie tegoż państwa, niewiele osób zdawało sobie zapewne sprawę, że późniejsze...
01/02/2009
IMPERIUM __________________________________________________________________________ Françoise Thom PUCZ 18 SIERPNIA - KILKA HIPOTEZ Stan wyjątkowy w ZSRS: wojsko i samochody pancerne na ulicach Moskwy 21 sierpnia 1991 r Nie uszedł niczyjej uwagi absurdalny i niezdarny sposób przeprowadzenia puczu pozostaje tylko wyjaśnienie...
01/02/2009
Józef Darski (Jerzy Targaiski) ur. w 1952 r., absolwent i pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW. W styczniu 1982 r. współzałożyciel miesięcznika "Niepodległość". Od 1984 r. na emigracji we Francji. Współpracował m.in. z RWE, Paryską "Kulturą", "Kontaktem". Ostatnie wydarzenia w Związku Sowieckim udowadniają w sposób oczywisty trafność...
01/02/2009
IMPERIUM ________________________________________________________________________________ Françoise Thom DRUGA EKIPA FRANçOISE THOM. Autorka licznych prac na temat sowieckiej strategii opanowywania Europy na etapie "pieriestrojki", wyklęta przez "świat postępu" i ambasadę sowiecką. Należy do niewielkiego grona zachodnich myślicieli, którzy...
01/02/2009
INNA POLITYKA ___________________________________________________________________________ Waldemar Pernach Po CO PC? Porozumienie Centrum miało rąbać, przyspieszać, dekomunizować. Zamierzało być największą siłą polityczną. Pierwszą partią w Polsce. Zaczęło grzmieć basem, a... wyszedł dyszkant. Przed rokiem PC wypowiadało najbardziej...
01/02/2009
INNA POLITYKA __________________________________________________________________________ JACEK KWIECIńSKI MAŁY WYBÓR "A może szanse dla Polski otworzą się dopiero wtedy, gdy odejdzie „klasa polityczna", która zasiadła przy «okrągłym stole» i utraciła wskutek braku wyobraźni i nieudolnych decyzji swą wiarygodność?" Jan Prokop...