Maj 1991, nr 5 (75)

02/12/2008
NASZ UKOCHANY AUTORYTET MORALNY Pan Andrzej Szczypiorski, znany pisarz (pardon, literat), cyniczny gracz polityczny (przepraszam, jego ekscelencja senator PRL, z poślizgiem w RP) i apodyktyczny belfer (przepraszam, nasz ukochany autorytet moralny), raczył był udostępnić swe zapiski redakcji „Polityki” (nr 11/1991). Oto co przelał na papier...
02/12/2008
Unikanie fałszywych kroków Ostatnio min. Skubiszewski wycofał się najwyraźniej z podkreślanego uprzednio ścisłego związku pomiędzy wyjściem wojsk sowieckich z Polski a tranzytem przez nasz kraj oddziałów Armii Czerwonej odchodzących z Niemiec. Z powodu okazanej przez ministra dobrej woli dalsze tury rozmów nic nowego nie przyniosły. W...
02/12/2008
NASZE LEKTURY ______________________________________________________________ Tomasz MORAWSKI NOWY TYGODNIK Demokracji ani politycznej różnorodności nie da się zbudować bez prasy. Tymczasem w Polsce, mimo powstania wielu ugrupowań politycznych o różnorakich odcieniach rzuca się w oczy wyraźny brak tytułów prasowych, które można by utożsamiać...
02/12/2008
BIBLIA KONSERWATYSTY ______________________________________________________________ Edmund BURKE ZMIANA I ZACHOWAWCZOŚĆ We fragmencie „Refleksji” (The Work, wyd. Rivington, t. 5, ss. 59-60, 77-81) Burke zajmuje się związkiem zachodzącym między postawą reformatorską a konserwatywną oraz niezbędnością kontynuacji w „wielkim i tajemniczym...
02/12/2008
CO PISZĄ INNI ________________________________________________________________ DYSKRETNY UROK MARKSIZMU Przez kilka ostatnich lat mieliśmy I szczęście obserwować proces powolnego, a czasem gwałtownego jak np. na Węgrzech upadku idei marksistowskich. Paradoksalnie proces ten dotknął najsilniej te państwa i ośrodki władzy, gdzie ze względu na...
02/12/2008
CO PISZĄ INNI ___________________________________________________________________________ ŁOSIA REWOLTA Czy George'a Busha czeka los Williama Howarda Tafta[1]? Cień Williama Howarda Tafta pada na prezydenturę George'a Busha. Zarówno Taft jak i Bush zostali wybrani przez swych poprzedników. Obydwu uważano za dziedziców popularności...
02/12/2008
ZA GRANICĄ ________________________________________________________________ Łukasz STARZEWSKI POŻEGNANIE Z JUGOSŁAWIĄ Częściowe wyzwolenie krajów Europy Wschodniej od komunizmu, panującego w tym regionie przez blisko pół wieku, ujawniło ich zacofanie społeczne, gospodarcze i polityczne. Droga powrotna do gospodarki rynkowej, na jaką wkroczyły...
02/12/2008
IMPERIUM _______________________________________________________________ LITWA MUSI NEGOCJOWAĆ Rozmowa z Egidijusem Meilunasem – zastępcą Rzecznika Prasowego rządu Republiki Litwy Od tragicznych wydarzeń styczniowych minęły już trzy miesiące, wkrótce zapewne zaczną się rozmowy rządu litewskiego z Kremlem. Jak w kontekście tych wydarzeń ocenia...
02/12/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ___________________________________________________________________________ JÓZEF SZANIAWSKI GENERAŁ DUBYNIN Od czasów marszałka Konstantego Rokossowskiego, który był w latach 1945-49 pierwszym dowódcą Północnej Grupy Wojsk Sowieckich stacjonującej na terytorium Polski, żaden inny z jej kolejnych dowódców nie był...
02/12/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ______________________________________________________________________ Józef SZANIAWSKI RAPORT O ARMII SOWIECKIEJ Nie tylko Północna Grupa Wojsk... Nawet jeśli doktryna Breżniewa przestała już na Kremlu obowiązywać, bo rozpadł się tzw. obóz socjalistyczny, a i Układ Warszawski dożywa swych ostatnich tygodni – to jednak w...
01/12/2008
W STRONĘ RYNKU ___________________________________________________________________________ JACEK B. BIŃKOWSKI Prywatne ubezpieczenia społeczne w Chile W Chile istnieje wpływowa (do nie- dawna) grupa liberalnych ekonomistów z Uniwersytetu Katolickiego w Santiago. Zaliczają się do niej m.in. Jose Tejera, Jose Pinera i Herman Bucchi. Z...
01/12/2008
W STRONĘ RYNKU ___________________________________________________________________________ W listopadowo-grudniowym i styczniowym numerach "Orientacji na prawo" prezentowaliśmy liberalne programy gospodarcze sformułowane przez Kongres Liberalno-Demokratyczny, Liberalno-Demokratyczną Partię "Niepodległość", Partię Konserwatywno-Liberalną oraz...
01/12/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ Anatol ARCIUCH KIJ W MROWISKO Asumpt do napisania poniższych uwag dała mi lektura artykułów Jacka Kwiecińskiego. Nie znaczy to wcale, że chcę z nim polemizować albo kwestionować słuszność głoszonych przez niego tez. Przeciwnie, prawie pod wszystkim co pisze, mógłbym...
01/12/2008
DEKOMuNIZACJA Podczas zebrania Krajowego Komitetu Obywatelskiego (7.04) poświęconego w dużej mierze tematowi: "Polityczne, moralne i prawne problemy rozrachunku z komunistami" wydarzeniem stało się wielkie wystąpienie mecenasa Jana Olszewskiego. Mówca wyszedł poza temat i przedstawił krótko, lecz niezmiernie dobitnie i treściwie to, co...
01/12/2008
W PUŁAPCE PRAGMATYZMU Kilka miesięcy pracy nowego rządu to okres, który pozwala już na pewne podsumowania, a zwłaszcza na porównania z niesławnej pamięci rządem koalicyjnym. Wydaje się, iż można już teraz z całą pewnością stwierdzić, że porównanie to nie wypad- nie dla nowego rządu szczególnie korzystnie. Nie jest to na pewno "rząd przełomu". Tak...