Luty-marzec 1991, nr 2/3 (72/73)

06/11/2008
OŚWIADCZENIE RADY GŁÓWNEJ PARTII KONSERWATYWNO-LIBERALNEJ 1. Kraj znajduje się w krytycznej sytuacji gospodarczej. Realizacja dostosowawczego programu MFW poprzez tzw. plan Balcerowicza dotychczas nie spowodowała obiecanej prywatyzacji gospodarki i jej restrukturyzacji. Co więcej, nie stworzono nawet, pomimo olbrzymich nakładów materialnych,...
06/11/2008
OŚWIADCZENIE Sowiecka inwazja na Litwę ukazała zbrodnicze oblicze totalitarnego komunizmu. Celem reform Gorbaczowa była kontynuacja polityki imperialnej i usprawnienie systemu komunistycznego, a nie jego likwidacja i budowa ustroju demokratycznego. Ten oczywisty fakt powinni sobie wreszcie uświadomić liczni entuzjaści przywódcy imperium zła....
06/11/2008
TAKIE SAME, TACY SAMI W numerze bożonarodzeniowym "Życia Gospodarczego" ukazał się wściekły pamflet na polskich kapitalistów, napisany przez towarzyszki redaktorowe Anny, Turską i Wieczorkowską. Treść nie jest zbyt ciekawa, ot, socjologizująca agipropa lewacka. Niemniej warto zwrócić uwagę na drobny szczegół: towarzyszki redaktorowe zaglądają...
06/11/2008
POKÓJ I WOJNA Wydaje się, że na naszych oczach dokonuje się odrzucenie pojęcia św. Tomasza z Akwinu - o wojnie słusznej i sprawiedliwej. Dokonuje się też szczególnej interpretacji pojęcia "pokoju" jako stanu, w którym dwie armie nie wymieniają między sobą strzałów, uznając tym samym pośrednio wszystko inne (mordy, okrucieństwa, wysiedlenia itp...
06/11/2008
ŁGARSTWA PANA SENATORA, CZYLI O ZNISZCZONYM MIEŚCIE I POWIESZONYM BISKUPIE Pan Andrzej Szczypiorski w swoim przemówieniu senackim, biorącym w obronę bojowników o niewolę naszą i waszą z czasów hiszpańskiej wojny domowej, zamieszczonym w "Polityce" 1/90, kilkakrotnie bezczelnie zełgał. Po pierwsze - Guernica bynajmniej nie jest to "miejsce...
06/11/2008
HISTORIA _________________________________________________________________ Kontynuując prezentację niedostępnych dotąd źródeł historycznych publikujemy dwa dokumenty programowe Rosyjskiego Ruchu Wyzwoleńczego kierowanego przez gen. Andrieja Własowa. Pierwszy stanowi tzw. deklaracja smoleńska z grudnia 1942 roku, będąca wystąpieniem na arenę...
06/11/2008
CO PISZĄ INNI ________________________________________________________________ ŁUKASZ STARZEWSKI W poszukiwaniu ładu utraconego Wydawany przez Caspara von Schenka-Notzinga dwumiesięcznik „Criticon” (Nr 120, lipiec-sierpień 1990) przedstawia sylwetki dwóch myślicieli, których intelektualny dorobek stanowi ramy wyznaczające obszar...
06/11/2008
CO PISZĄ INNI ________________________________________________________________ JÓZEF WOLSKI Konserwatywny „ANTYK” Niewiele jest na polskim rynku wydawniczym pism politycznych określających się jako konserwatywne. W związku z tym polski czytelnik ma niewielkie szanse zapoznania się, tak z krajową jak i światową myślą konserwatywną. Ten...
06/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ WIKTOR TROŚCIANKO NARESZCIE LATA SPOKOJU! DELIKON-BELLONA ELLONA TOMASZ MORAWSKI DRAMAT OPUSZCZONYCH Wiktor Trościanko znany jest w Polsce głównie jako komentator Radia Wolna Europa, w którym to radiu przez ćwierć...
06/11/2008
ZA GRANICĄ ... _________________________________________________________________ MACIEJ MALINOWSKI Czy to tylko wojna o Kuwejt? Wojny dzielą się na sprawiedliwe i nie- sprawiedliwe. Wojnę o Kuwejt można z całym spokojem nazwać wojną sprawiedliwą - spełnia wszystkie takiej wojny wymagania: silniejszy Irak napadł słabszego sąsiada w...
06/11/2008
IMPERIUM __________________________________________________________________________________________ PIOTR PACHOLSKI DZIEŃ RZED. . . Dwie godziny po północy, drugiego dnia sierpnia 1990 roku stutysięczna armia iracka zaatakowała Kuwejt. Tego samego dnia Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone zgodnie wezwały wspólnotę światową do...
06/11/2008
IMPERIUM „Na Litwie scenariusz Moskwy zakończył się niepowodzeniem” z Françoise Thom, która 16 stycznia powróciła z Wilna, rozmawia Józef Darski P. W jakim charakterze pojechała Pani do Wilna? O. Zostałam zaproszona przez Komisję Spraw Zagranicznych parlamentu litewskiego aby stworzyć instytut kształcenia dla parlamentarzystów z krajów, które...
06/11/2008
IMPERIUM _______________________________________________________________ „JESTEM DUMNY ZE SWOJEGO NARODU” - rozmowa z przywódcą Ligi Wolności Litwy Antanasem Terleckasem - Przypominamy sobie teraz pańskie przestrogi, ostrzeżenia i prognozy dotyczące władz republiki. A.T. - Od połowy czerwca zaczęliśmy mówić i pisać do parlamentu o...
06/11/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ CZESŁAW BIELECKI PROJEKT PAŃSTWA Jeśli uwierzymy, że zmienimy władzę przez objęcie władzy, to przegramy nasze zwycięstwo. W ciągu minionego roku zabrakło idei państwa, zabrakło projektu innej organizacji administracji Polski odzyskującej suwerenność....
06/11/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ Jak wyjść z komunizmu? - rozmowa ze znanym myślicielem liberalnym GUY SORMANEM - Czy nie jest dziwnym twierdzenie, że Wschód nie wyszedł z komunizmu? GUY SORMAN: Na Wschodzie nie było żadnej rewolucji. W trakcie moich studiów, rozmów z przywódcami...
06/11/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ „Tych procesów mimo wszystko nie można zahamować” - z ALAIN BESANCONEM rozmawia Anatol Arciuch Po krwawej pacyfikacji Litwy i Łotwy zaczynają się już rozlegać komentarze, że w rzeczywistości była to próba skompromitowania Gorbaczowa (oczywista analogia do...
06/11/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ JACEK KWIECINSKI GŁOS KONSERWATYSTY Idzie nam to bardzo niesporo i to w bez mała wszystkich dziedzinach, ale o ile Polska stanie się krajem normalnym to wokół spraw, o których tutaj będzie mowa toczyć się będą najzaciętsze, najbardziej autentyczne i...
06/11/2008
PAMIĘĆ ________________________________________________________________ JOZEF SZANIAWSKI CZARNE ROCZNICE Bez szczególnego echa minęła właśnie rocznica rozwiązania Armii Krajowej. Bez echa, chociaż przecież proklamowano oficjalnie powstanie III niepodległej Rzeczypospolitej, nie ma cenzury, a jest wolność słowa i prasy. A przecież...

***

06/11/2008
* * * Węgry zostały członkiem stowarzyszonym struktur cywilnych NATO. Czecho-Słowacja i Bułgaria (!) zadeklarowały rozważenie sprawy przystąpienia do NATO, po likwidacji Układu Warszawskiego. Likwidację tę gotowe są przyspieszyć w razie dalszej obstrukcji sowieckiej. Węgry i Czecho-Słowacja podpisały pakt wojskowy. W pokrewnej dziedzinie Czecho-...