Kwiecień 1991, nr 4 (74)

01/11/2008
IMPERIUM Rankiem 18 lutego zmotoryzowane oddziały Armii Sowieckiej wspólnie z doborowymi pododdziałami Specnazu, otoczyły niewielki budynek w Szawnabadzie. W chwilę potem rozpoczął się szturm, któremu sekundowały przelatujące nad miastem samoloty wojskowe. W wyniku krótkiej walki - któż by się oparł takiej sile - kilku obrońców zostało rannych;...
01/11/2008
IMPERIUM Często na tych szpaltach powtarzano aforyzm Jean-François Revela, który twierdzi, że wszystkie rządy oceniane są na podstawie tego co zrobiły z wyjątkiem rządów sowieckich, które oceniane są na podstawie obietnic. Ostatnia ewolucja sytuacji w ZSRS jeszcze raz potwierdza tę tezę. Zaufanie jakim Zachód obdarzył Michaiła Gorbaczowa opiera...
01/11/2008
INNA POLITYKA O polskiej polityce zagranicznej Polska polityka zagraniczna, będąca całkowitą kontynuacją poprzedniego okresu, jest tak wspaniała a działania jej twórców tak piękne, że nie sposób o tym nie pisać, także dla utrwalenia jej dokonań na wieczną rzeczy pamiątkę. Toteż będziemy to czynić stale, w odcinkach, albowiem nadmierne...
01/11/2008
Jak wiadomo, spośród krajów środkowo-europejskich Polska przoduje we wszystkim zgoła. Nasze przodownictwo w dziedzinie desowietyzacji i zrywania więzów zależności od Sojuza jest tak bezsporne, że nie ma się co nad nim rozwodzić. Oczywiście nic do rzeczy nie mają tu takie gesty jak jednostronne wypowiedzenie przez Czecho-Słowację wszelkiej...
01/04/1991
INNA POLITYKA Przemiany zachodzące w prosowieckim obozie w Polsce i jego rozpad na dwa zwalczające się skrzydła można rozpatrywać tylko na najniższym, krajowym poziomie, ignorując cały otaczający nas świat, ale można również zacząć analizę od poziomu najwyższego, który dotyczy stosunków Wschód - Zachód, następnie zejść do poziomu średniego, by...