Wrzesień 1990, nr (67)

01/11/2008
Z DZIEJÓW LDP”N” _______________________________________________________________ Na łamach Onp będziemy chcieli prezentować naszym Czytelnikom próby historycznego opracowania dziejów ponad 40-letniej walki Polaków z komunizmem. Cykl takich publikacji historycznych otwieramy tekstem poświęconym miesięcznikowi "Niepodleglość" - pismu i...
01/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ________________________________________________________________ Ku oddalającemu się horyzontowi z Kornelem MORAWlECKIM, przywódcą Solidarności Walczącej rozmawia Romuald Lazarowicz (Agencja Prasowa RP) Prawda, dobro i sprawiedliwość są jak horyzont - gdy do nich idziesz, oddalają się. Nie dojdziesz. Lecz idź. Warto. Kornel...
01/11/2008
NASZE LEKTURY ___________________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI Obalanie mitu Gdy w początkach 1985 roku, po śmierci Czernienki, funkcję sekretarza generalnego KPZS objął Michaił Gorbaczow, chyba tylko niewielu obserwatorów zdawało sobie sprawę, że wkrótce stanie się on ulubieńcem Zachodu. A...
01/11/2008
EKOLOGIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ ___________ EDWIN BENDYK „Ekologiści" kontra środowisko... Przez Stany Zjednoczone przetoczyła się wiosną tego roku wielka debata ekologiczna. Jej przyczyną była przygotowywana nowelizacja ustawy o ochronie środowiska, tzw. Clean Air...
01/11/2008
IMPERIUM ________________________________________________________________ Litewskie pytania Pragniemy przedstawić naszym Czytelnikom niektóre z odpowiedzi na ankietę, jaką do działaczy politycznych Litwy skierował Józef Darski - prezes przedstawicielstwa zagranicznego LDP"N". Odpowiedzi te wydają się bardzo interesujące; naświetlają one - z...
01/11/2008
IMPERIUM _______________________________________________________________ ZYGMUNT PRUSKI O wybijaniu się Ukrainy na niepodległość i co z tego wynika Rozpad sowieckiego imperium jest pewny. Jedyne, co obecnie zajmuje wszystkich interesujących się moskiewską futurologią, to kiedy i jak ów rozpad nastąpi oraz co się z niego wykluje. W...
01/11/2008
IMPERIUM ______________________________________________________________ SERGIUSZ SKRIPNIKOW Nie jest jesteśmy różowymi liberałami... Jestem członkiem moskiewskiego komitetu koordynacyjnego Związku Demokratycznego i kieruję jego agencją informacyjną. Wstąpiłem do Związku Demokratycznego w 1988 roku. Jest to pierwszy ruch w Związku...
01/11/2008
[img_assist|nid=5128|title=europa bez granic|desc=|link=none|align=left|width=92|height=100]ZA GRANICĄ... __________________________________________________________ FRANCOISE THOM EUROPA WOBEC WYBORU Dzisiejsza Europa przypomina kalejdoskop: nie sposób ocenić, jaki będzie ostateczny układ poruszającej się mozaiki. Możemy tylko próbować...
01/11/2008
DEZINFORMACJA ________________________________________________________________ Coraz śmielsze wyczyny "prasy niezależnej" w Polsce i coraz bezwzględniejsze manipulowanie przez nią opinią publiczną każą przyjrzeć się bliżej technikom, za pomocą których "niezależne" tytuły urabiają umysły rzesz nieświadomych czytelników. Analiza Michela Legrisa,...
01/11/2008
INNA POLITYKA _________________________________________________________________ JEAN-MARIE BENOIST LENIN NAZWAŁ TO PIEREDYSZKĄ . . . . Nowa ekipa rządząca na Kremlu, a przede wszystkim sam prezydent Gorbaczow, wyszła ze szkoły Andropowa, byłego szefa KGB. Powraca więc ona do tradycji leninowskiej, ale ponadto udoskonala ją, stosując...
01/11/2008
ROCZNICA ________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI ZAMIAST ŚWIĄTECZNEJ LAURKI Minęło właśnie dziesięć lat od Sierpnia 1980 roku. Rocznicę tę obchodzono jak na nasze obecne warunki wyjątkowo hucznie. Organizowano więc różnego rodzaju mniej lub bardziej udane igrzyska sportowe i spotkania w...
01/11/2008
KONIEC WAKACJI Kończy się okres wakacyjny, także w polityce. Wakacje, jak to wakacje sprzyjają zawsze pewnemu rozpasaniu, a te w niektórych, co bardziej płochych umysłach przyczyniły się do powstania nieprawomyślnych poglądów, że mianowicie w Polsce wszystko jest jeszcze możliwe. Nawet demokracja. Wakacje zawsze jednak kiedyś się kończą i...
01/09/1990
ZA GRANICĄ... ___________________________________________________________________________ JÓZEF DARSKI DLACZEGO KGB USUNĘŁO CEAUSCESCU? Rumunia w grze prowadzonej przez strategów sowieckich pełniła trzy role. Pierwotnie manifestacyjnie proklamowała swą niezależność od Sowietów, co z jednej strony miało potwierdzać zachodnie teorie o dezintegracji...