Październik 1990, nr (68)

04/11/2008
MAZOWIECKI I MOSKWA Trzeba wreszcie powiedzieć publicznie o skandalicznej, urągającej naszej godności postawie rządu T. Mazowieckiego wobec Katynia nr 2 i nr 3. Warto zauważyć, że ani jedno słowo na ten temat nie przeszło dotąd nigdy przez usta "premiera wolnej Polski". Znalazł on natomiast okazję (w żenującej audycji telewizyjnej na temat "...
04/11/2008
„WOLNY ŚWIAT” _____________________________________________________________________________________________________________________ ANATOL ARCIUCH CZERWONY GOŁĄBEK POKOJU Prawdę powiedziawszy, przyznanie pokojowej nagrody Nobla Michaiłowi Gorbaczowowi nie powinno dla nikogo stanowić zaskoczenia. Przeciwnie, można się raczej dziwić, że...
04/11/2008
POLEMIKA ________________________________________________________________ JACEK KWIECIŃSKI BEZ ILUZJI - PRZECIW MAZOWIECKIEMU Artykuł "Czy bliżej normalności?" był próbą oceny sytuacji politycznej w Polsce, toteż wykraczające poza dyskusję na ten temat przestrogi i pouczenia Tomasza Mianowicza mijają się z celem. Nie trzeba mnie...
04/11/2008
POLEMIKA ________________________________________________________________ TOMASZ MIANOWICZ WAŁĘSA – BEZ ILUZJI (na marginesie artykułu Jacka Kwiecieńskiego „Czy bliżej normalności?”) Kiedy parę lat temu zajmowałem się pismami Józefa Mackiewicza, pytanie, które sformułowałem w wyniku lektury, brzmiało: czy w oparciu o antykomunizm...
04/11/2008
ROZMOWY ONP _______________________________________________________________ OD CENTRUM NA PRAWO - z JACKIEM MAZIARSKIM rozmawia Piotr Majchrzak P.M. Nie będę ukrywać, że spodziewam się, iż głównym tematem naszej rozmowy będzie Porozumienie Centrum. Jak powstało PC, i jaka jest jego struktura organizacyjna. Może też kilka stów o Pańskiej...
04/11/2008
POJEDNANIE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- „Prowadź Niemców i Polaków” Jeszcze przed rokiem wydawało się, że zwykli Niemcy i zwykli Polacy rozumieją się lepiej niż rządy obu krajów. Dziś sytuacja jakby się odwróciła. Obok sporów i lęków o potencjalną dominację,...
04/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ TOMASZ MORAWSKI WOJNA OKALECZA WSZYSTKICH STEFAN KORBOŃSKI, MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM W ostatnich latach przybliżono krajowemu czytelnikowi wiele książek powstałych na emigracji i które tam do- czekały się swych pierwszych wydań. Dzięki temu mogliśmy...
04/11/2008
W STRONĘ RYNKU ________________________________________________________________ ZBIGNIEW RUTA ZARZĄDZANIE W DOBIE PRYWATYZACJI Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, aczkolwiek niesłychanie ważna w procesie zmian ustrojowych, musi pociągnąć za sobą odpowiednie przekształcenia w systemie zarządzania. Własność prywatna jest warunkiem...
04/11/2008
W STRONĘ RYNKU ________________________________________________________________ Najpierw reprywatyzacja Wypowiedź p. Jerzego Grohmana - Prezesa Zarządu i p. Jana Zamoyskiego - Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Polskich Przemysłowców . Stowarzyszenie Polskich Przemysłowców powstało praktycznie we wrześniu 1989 r., formalnie zaś w styczniu br....
04/11/2008
PAŃSTWO PRAWA... _____________________________________________________________ REWIZJA NADZWYCZAJNA DOWODÓW NIE BYŁO Na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego RP, 5 października br. przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego odbył się trzeci już proces w sprawie Józefa Szaniawskiego. Tym razem obie strony postępowania były...
04/11/2008
ZA GRANICĄ... ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ANATOL ARCIUCH INFORMACJA CZY MANIPULACJA? Cynicznie można by powiedzieć, że agresja iracka na Kuwejt okazała się prawdziwym błogosławieństwem dla środków masowego przekazu....
04/11/2008
ZA GRANICĄ... _____________________________________________________________ Zygmunt Pruski Suwerenna Ukraina: fikcja czy rzeczywistość? Nadzieje na bajoński skarb pułkownika Połubotka okazały się płonne - zadeklarowaną suwerenność Ukraina musi budować bez cudownych spadków. Przypomnijmy: 16 lipca Rada Najwyższa Ukraińskiej SRS...
04/11/2008
ZA GRANICĄ... _____________________________________________________________ FRANCOISE THOM ZSRS: PRZYSZŁOŚĆ IMPERIUM W momencie, kiedy już nawet w Moskwie coraz dotkliwiej odczuwa się powszechny brak towarów, wielka debata tocząca się wśród rosyjskich parlamentarzystów jedynie na pozór dotyczy posunięć gospodarczych, jakie należy...
04/11/2008
Jacek Laskowski, Łukasz Starzewski Nieistniejąca polityka Rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego zaowocowała licznymi wypowiedziami oceniającymi dokonania i zaniechania ekipy rządzącej Polską od 12 września 1989 roku. Komentatorzy sceny politycznej koncentrowali się - co nie jest wszak rzeczą dziwną - przede wszystkim na...
04/11/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ Rozpad czy transformacja - z JADWIGĄ STANISZKIS rozmawia Adam Gładzik Adam Gładzik - W wielu swoich analizach dotyczących Związku Sowieckiego używa Pani pojęcia "rozpad". Spotkalem się z opiniami, że jest to jednak pewna transformacja, przegrupowanie sił lub...
04/11/2008
INNA POLITYKA __________________________________________________________________________________________ ALAIN BESANCON Alain Besançon - urodzony w 1932 roku. Historyk i socjolog. Dyrektor ds. naukowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales) w Paryżu. Wybitny sowietolog o międzynarodowej sławie....
04/11/2008
Zakładając, że kandydaci typu Cimoszewicza czy Tejkowskiego dużych szans raczej nie mają, moje stanowisko wobec zbliżających się wyborów prezydenckich jasno i precyzyjnie określa powyższy tytuł. Nie wiadomo, czy główna siła przeciwna p. Mazowieckiemu stanie na wysokości zadania, ale porażka obecnego premiera, której życzę sobie i Polsce całym...
04/11/2008
PRZED WYBORAMI Rada Polityczna Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość" na posiedzeniu wrześniowym postanowiła, że L-DP "N" nie wystawi w wyborach prezydenckich swoje kandydata. Jest to fakt o tyle godny uwagi, że prawie wszystkie liczące się w Polsce partie polityczne postąpiły inaczej. Dlaczego więc postąpiliśmy tak właśnie? Czy...