Listopad-grudzień 1990, nr (69/70)

04/11/2008
NIE TRZEBA GŁOŚNO MÓWIĆ ________________________________________________________________ Dzięki działaczom opolskiego oddziału LDP"N" nasza redakcja otrzymała materiały, których znaczenia nie może przecenić historyk najnowszych dziejów Polski zajmujący się zagadnieniami antysemityzmu. Dokumentami tymi, których autentyczność nie ulega...
04/11/2008
CO PISZĄ INNI ________________________________________________________________ ŁUKASZ STARZEWSKI KONIEC „TRZECIEJ DROGI” Pod takim właśnie tytułem wpływowy kwartalnik amerykańskich neokonserwatystów „The National Interest” (nr 20, lato 1990 r.) zamieścił artykuł Seymoura Martina Lipseta. Podjął on temat, który nie tylko z perspektywy...
04/11/2008
W STRONĘ RYNKU _________________________________________________________________ ROZWIĄZANIE LIBERALNE LIBERAŁOWIE O GOSPODARCE Zaprezentowane Państwu programy gospodarcze polskich ugrupowań liberalnych mają wiele wspólnych elementów, w niektórych zaś sprawach występują różnice, na ogół na poziomie konkretnych rozwiązań. We...
04/11/2008
NASZE LEKTURY ________________________________________________________________ Tomasz Morawski Jaką drogą pójdzie „Obóz"? Niewiele już pozostało pism, które do tej pory ukazują się w podziemiu. Chociaż dzisiaj pojęcie to wydaje się anachronizmem to jednak są tacy, którzy z różnych przyczyn (często ekonomicznych) nie wyprowadzają...
04/11/2008
ZA GRANICĄ... ________________________________________________________________ ALAIN BESANCON SŁABOŚĆ I SIŁA ZSRS widziany oczami zachodnich obserwatorów, prasy i sowieckich oficjeli przedstawia obraz przyspieszonego rozkładu. Ruina gospodarcza, rozpad społeczny, pełzająca anarchia, bezsiła państwa - wszystko to wydaje się powiązane...
04/11/2008
ZA GRANICĄ... _________________________________________________________________ ŁUKASZ STARZEWSKI Wokół amerykańskiEGO „Interesu narODOWEGO” Truizmem jest twierdzenie, że polityka Stanów Zjednoczonych wywierała w ostatnich dziesięcioleciach zasadniczy wpływ na oblicze współczesnego świata. Aktywność polityczną Ameryki na scenie...
04/11/2008
ZA GRANICĄ... _________________________________________________________________ ANATOL ARCIUCH DYWIDENDY PIERIESTROJKI Czek, jaki otrzymał Gorbaczow razem z pokojową nagrodą Nobla, jest niczym w porównaniu z dywidendami odprężenia, które spodziewa się zainkasować na Zachodzie. Gdyby obywatele sowieccy byli trochę mniej poirytowani...
04/11/2008
IMPERIUM _____________________________________________________________________ GŁOSY Z LITWY JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO (Rusne Sabliauskaite) Naoczny krach socjalizmu w Sowietach "obozie socjalistycznym" oraz głęboki kryzys ekonomiczny uwarunkował gorbaczowowską politykę pierestrojki, która w istocie jest tylko dymną zasłoną, jedynym...
04/11/2008
IMPERIUM ________________________________________________________________ Łotewskie żądania W kwietniu 1990 r. przeprowadzono na Łotwie demokratyczne wybory do KONGRESU OBYWATELSKIEGO REPUBLIKI ŁOTEWSKlEJ (Latvias Republikas Pilsonu Kongres). Na początku listopada przybyli do Polski w drodze na paryskie spotkanie Państw Sygnatariuszy KBWE,...
04/11/2008
IMPERIUM _________________________________________________________________ W dniach od 12 do 15 listopada 1990 r. przebywali w Polsce przedstawiciele KONGRESU ESTONII (Eesti Kongress) panowie Trivimi Velliste, Kalle Jurgenson oraz Andres Ammas. Celem ich wizyty było przedstawienie politykom polskim sytuacji politycznej w Estonii,...
04/11/2008
INNA POLITYKA _________________________________________________________________ Zbigniew Ruta Zmagania o kształt demokracji Idea demokracji na tyle zagnieździła się już w umysłach ludzi, że w swym zwycięskim pochodzie rozsadza nawet najbardziej zatwardziałe i złowieszcze bastiony komunistycznych reżimów. Sposób rozumienia tej idei oraz...
04/11/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ JACEK KWIECIŃSKI Powyborcze refleksje Ponieważ rzecz całą usiłuje się zepchnąć na plan dalszy i eksponować wyłącznie fenomen Tymińskiego warto raz jeszcze przypomnieć: 1. Pierwsza tura wyborów nie przyniosła porażki Tadeusza Mazowieckiego lecz...
04/11/2008
THATCHERYZM ŻYJE! Euforia wrogów p. Thatcher w W. Brytanii, na kontynencie oraz w Polsce nie trwała długo. Jej następcą został wychowanek i protegowany pani premier, ten którego sama wyznaczyła na następcę - John Major. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zmarnuje on osiągnięć p. Thatcher - która wyleczyła "chorego człowieka Europy",...
04/11/2008
Niczego się nie nauczyli, Nic nie zrozumieli Po bezprzykładnej klęsce swego kandydata Komitet wyborczy T. Mazowieckiego wydał oświadczenie. Wzywa w nim 1/5 głosujących (tyle jak się okazało liczą łącznie z członkami OPZZ elektorat tego obozu) by pozostali zwarci. W jakim celu? W celu przyszłego zwycięstwa Polski otwartej, demokratycznej i...
04/11/2008
Sowiecki 13 grudnia? Wiele wskazuje na to, że na terenie wchodzącym dziś w skład Związku Sowieckiego szykowany jest stan wojenny lub jego ekwiwalent. Mowa marszałka Jazowa, coraz twardsze stanowisko wobec rozszerzających się dążeń niepodległościowych, powołanie "inspekcji robotniczych" (w PRL były to, jak pamiętamy, grupy operacyjne LWP) - to...
04/11/2008
PYTANIA Przy hałaśliwej reklamie rozpoczęło się prywatyzowanie pierwszych przedsiębiorstw. Jakoś mało wyraziście podaje się jednak do publicznej wiadomości, że chodzi w istocie o półprywatyzację. Do sprzedaży publicznej skierowano np. tylko 45% akcji Exbudu. Nawet po dodaniu oferty pod adresem pracowników firmy kontrolny pakiet akcji...
04/11/2008
Kultura polityczna Informujemy p. Mazowieckiego, że elementarny przejaw europejskiej kultury politycznej wymaga pogratulowania zwycięzcy. W świecie cywilizowanym politycy umieją zdobyć się nawet z tej okazji na parę kurtuazyjnych słów wobec tego kto ich pokonał. Klasę polityka ocenia się w momencie jego przegranej. Toteż we wspomnianym świecie...
04/11/2008
BALIOL COLLEGE Enuncjacje Wałęsy bezpośrednio po 25 listopada wskazują na to, że być może będziemy jeszcze długo pod pieczą dotychczasowych ministrów. Chyba, że duża ich część "obrazi się" i po ostatnim urlopie w jednym z rządowych ośrodków, odejdzie z godnością do swych właściwych zajęć. Należy sobie gorąco życzyć, by większość głównych...