Lipiec-sierpień 1990, nr (65/66)

31/10/2008
SALON I OKOLICE _________________________________________________________________________________________________________________ Sprawa SMAKU Przypadkowo obejrzałem telewizyjną relację z tzw. Studia Foksal 89 (1 lipca). Wrażenie było niezapomniane. Najpierw gospodyni, p. Roma Bratkowska, rozpływała się z zachwytu nad osobą ambasadora...
31/10/2008
LISTY........ _________________________________________________________________ LIST OTWARTY Z nadzieją obserwuję restytucję praw obywatelskich w Polsce. Ponurym paradoksem byłaby jednak sytuacja, w której likwidacji nakazów i zakazów cenzury towarzyszyłoby wykorzystanie prasy do publikacji pomówień i dezinformowania czytelników. Jeszcze...
31/10/2008
CYTAT MIESIĄCA 17 lipca propagandowy organ pani Łuczywo zamieścił taką enuncjację: ,- ... Deklarację Założycielską Ruchu Obywatelskiego - Akcja Demokratyczna. Nie oznacza to, że „Gazeta Wyborcza" stanie się, organem tego czy jakiegokolwiek innego ugrupowania. W naszym zespole są dziennikarze o różnych poglądach. Naszym celem jest wydawanie...
31/10/2008
NASZE LEKTURY TOMASZ MORAWSKI "FUNKCJONARIUSZE ZBRODNI” Curzio Malaparte, LEGENDA LENINA Popularny komunistyczny slogan propagandowy głosił: "Lenin - wiecznie żywy". Jak to zwykle u komunistów, było to jedynie ich pobożne życzenie, jednak jest coś prawdziwego w tym haśle. Żywa pozostaje bowiem jego legenda, a ściśle mówiąc raczej...
31/10/2008
POLSKA - jaka będzie jej przyszłość Odczyt pod takim właśnie tytułem został wygłoszony 15 czerwca br. w Pully koło Lozanny przez członka Rady Politycznej Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość" i redaktora "Onp" p. Witolda Missalę. Odczyt odbył się na zaproszenie Centrum Historii i Perspektyw Wojskowości w Pully oraz Stowarzyszenia...
31/10/2008
W STRONĘ RYNKU ________________________________________________________________ Kto płaci za pracę? Sytuacja polskiej gospodarki wymaga poważnej kuracji. Terapia stosowana pod szyldem planu Balcerowicza nie przynosi obiecywanych rezultatów, niewątpliwie niezbędne są daleko idące "korekty" w polityce gospodarczej rządu. Te "korekty"...
31/10/2008
ROZMOWY ONP _____________________________________________________________________ OSTATNI WIĘZIEŃ PRL - z JÓZEFEM SZANIAWSKIM rozmawia Witold Missala Mówi się o Panu "Ostatni więzień sumienia PRL”. Dlaczego akurat Pan nim został, czym zasłużył Pan na to miano? Nawet nie przypuszczałem, że to właśnie ja zostanę ostatnim Więźniem...
31/10/2008
"WSPÓLNY DOM" ___________________________________________________________________________ ANATOL ARCIUCH PIERIESTROJKA W KGB Nie tak dawno konsulat francuski w Moskwie był widownią niecodziennego wydarzenia. Interesant, który zgłosił się o wydanie wizy przedstawił się najnormalniej w świecie: "Konstantin Prielin, pułkownik KGB. Zamierzam...
31/10/2008
„WSPÓLNY DOM” __________________________________________________ Anatol ARCIUCH LENIN MIAŁ RACJĘ Niech nikogo nie zmyli tytuł. Lenin miał rację, ale niezupełnie. Jego sławne powiedzenie, że „kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy”, sprawdziło się tylko częściowo. W rzeczywistości bowiem kapitaliści postanowili ten sznur...
31/10/2008
ZA GRANICĄ... _________________________________________________________________ Françoise THOM PUŁAPKI "WSPÓLNEGO DOMU" W miarę zacierania się w świadomości zachodnich Europejczyków poczucia zagrożenia sowieckiego, w mass-mediach i umysłach pojawia się nowy powód do zaniepokojenia: wzrost nacjonalizmu na Wschodzie, ponowne pojawienie się „...
31/10/2008
ZA GRANICĄ... _______________________________________ ZDENIEK VASICZEK Niepolityczna polityka i kryzys jej legitymacji Zgodzimy się chyba z tym, że klatka schodowa bez schodów przestaje być klatką schodową. Wszyscy jednak czujemy, że niepolityczna polityka mimo wszystko pozostaje polityką. Nie chodzi przy tym jedynie o dwuznaczną...
31/10/2008
„ŁAD DEMOKRATYCZNY” ________________________________________________________________ ... PAŃSTWEM PRAWA "Wszędzie, jak Polska długa i szeroka, z najodleglejszych zakątków odezwało się hasło wyzwolenia. Wrogów mieliśmy wszędzie. Przyzwyczaili się oni być naszymi panam” (Z przemówienia w Poznaniu w 1921 r. Pierwszego Marszałka Polski). Po...
31/10/2008
"ŁAD DEMOKRATYCZNY" ___________________________________________________________________________ ROMUALD SZEREMIETIEW I KIJEM, I PALKĄ! Parlamentarni rycerze okrągłego stołu wyprodukowali kolejną ustawę, tym razem o partiach politycznych. Można dyskutować o potrzebie takiej regulacji prawnej - wiele krajów demokratycznych takich ustaw nie...
31/10/2008
„ŁAD DEMOKRATYCZNY” ________________________________________________________________ Zbigniew RUTA Perspektywy i zagrożenia reform ustrojowych w Polsce Obserwując wydarzenia ostatnich miesięcy nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tempo zmian w systemie politycznym i ekonomicznym uległo wyraźnemu osłabieniu. Na dodatek kierunek i charakter...
31/10/2008
„EUROPEJCZYCY ROKU” _______________________________________________________________________ Tomasz MIANOWICZ Jeszcze raz o polemice Besançon–Michnik 28 marca br. w paryskim dziennIku „Liberation” ukazał się List otwarty do Alaina Besançona pióra Adama Michnika. W związku z tym 28.4.90 skierowałem do „Tygodnika Solidarność” list, bowiem...
31/10/2008
„EUROPEJCZYCY ROKU” _________________________________________________________________ Barbara SPINELLI Nowe szaty Europejczyków Uwolnienie się od przeszłości i jak najszybszy powrót do Europy; w umysłach byłych dysydentów, którzy rządzą bądź wywierają wpływ na losy Polski, Czechosłowacji czy Węgier, jest to dziś imperatyw moralny numer...
31/10/2008
INNA POLITYKA ____________________________________________________________________________ Tomasz MORAWSKI Czy Polacy mogą być normalni? Jesteśmy świadkami prowadzonych obecnie ożywionych sporów politycznych. W ferworze dyskusji i polemik wszyscy powołują się na społeczne poparcie swych programów. Gdyby uwierzyć w to zupełnie bezdyskusyjnie...
31/10/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ Jacek KWIECIŃSKI CZY BLIŻEJ NORMALNOŚCI? Mamy dziś zupełnie inną sytuację polityczną niż jeszcze parę miesięcy temu. Czas na tę zmianę był już najwyższy, gdyż groziło bezterminowe utrwalenie powstałego układu, co niewątpliwie dla przyszłości kraju byłoby...
31/10/2008
INNA POLITYKA ___________________________________________________ ...komunizm, którego nie ma ? z Czesławem BIELECKIM rozmawia Jacek Laskowski Kiedy poprosiłem Pana o wywiad dla „OnP”, zastrzegł się Pan, że nie jest człowiekiem orientacji prawicowej, lecz centrowej. Co oznacza dla Pana takie określenie? Wydaje mi się, że oznacza ono przede...
30/10/2008
POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI DEKLARACJA 1990 1. Rok, który upłynął od ogłoszenia przez ppp pierwszego tekstu programowego, "Zasady i kierunki działania'" potwierdził trafność zawartej tam diagnozy: społeczeństwa polskiego nie zadowolił "ani poziom kompromisu z Magdalenki, ani niejawny sposób zawierania go, ani pozaprawny, niejasny status...
30/10/2008
Utracony(?) ład demokratyczny Mogło być naprawdę pięknie i europejsko. Na przykład tak: definitywne zwycięstwo etosu twórczej jedności i humanistycznej filozofii wspólnoty poglądów, przekonań, dążeń i celów wszystkich Polaków. Swą troskę o dobro ogólne złożyli oni raz na zawsze w ręce swych najwybitniejszych reprezentantów - Apolitycznych,...