Nr 7, LIPIEC, 1982

24/04/2007
Wojenna rzeczywistość Chciałem Ci jeszcze powiedzieć, że nasz kraj to ... „ ... wana ... rozmowa kontrolowana ... rozmowa kontrolowana ...” ... nie rzeknę Ci już nic, chcę mieć czystą kartotekę. Jestem bez butów, bez żarcia, może pójść na bazar ... ...„Spekulantom stanowcze – NIE!...Spekulantom stanowcze – NIE!...” ... trudno, będę chodził...
24/04/2007
Oskar Ekonomicki Jest to jeden z wielu magicznych terminów, ukochanych przez władze komunistyczne. Jest to słowo pocisk, mające na celu zabijać nie tylko pojedyncze osoby, lecz unicestwiać całe obszary ludzkiej działalności. Aktywność spekulancka tropiona jest dekretami, kodeksami karnymi, Nadzwyczajnymi Komisjami. Przeciw spekulantom wytaczane...
24/04/2007
Śniła nam się niedawno samorządna Rzeczpospolita. Od przedsiębiorstw państwowych poprzez samorządy lokalne do drugiej izby Sejmu, prym w życiu społecznym i gospodarczym miały wieść samorządy. Znaczy to po prostu, że chcieliśmy sami sobą rządzić. Dość brutalnie przypomniano nam jednak, że w PRL monopol na rządzenie ma tak zwana „władza”, która – co...
24/04/2007
Jakub Rybarski Zanim dam odpowiedź na to pytanie, pozwolę sobie przedstawić obraz Polski za 10 – 15 lat. Otóż zapewne bez większych kłopotów będzie wówczas można kupić mydło i pastę do zębów i proszek do prania. W sklepach z butami będą buty, czasami nawet z importu. Sklepy spożywcze nie będą puste – na półkach będzie stał makaron, płatki owsiane...
24/04/2007
Bezwładność myślenia opozycji Solidarności kryje w sobie poważne niebezpieczeństwo. Pamiętaj: jesteś tym co potrafisz. Niewiedza nie uchroni nas przed niczym, któregoś dnia natomiast może okazać się straszna w swoich skutkach. Wypowiedź swoją pragnę rozpocząć od ogólnego uporządkowania dyskusji politycznej toczącej się na łamach wydawnictw...
24/07/1982
Podczas gdy komuniści usiłują nam wmówić, że musimy pozostać poddanymi ZSRR, gdyż w przeciwnym wypadku rewanżyści z Bonn zabiorą nam Śląsk, kiedy ugrupowania opozycyjne na ogół przemilczają sprawę naszych sojuszników na Wschodzie – Ukraińców i Bałtów, na południu – Czechów, Słowaków, Węgrów i Rumunów, na zachodzie – Niemców, fantazjując na temat...
24/07/1982
Do korzystnych zmian w wolnym świecie wypada również objęcie Departamentu Stanu (amerykańskie MSZ) po Haigu przez dr G. Schulza. Jest on zwolennikiem stanowczej polityki wobec ZSRR, polityki sankcji i nacisku, co oznacza, że okres ochronny dla Breżniewa ostatecznie się skończył. Jeśli jednak USA będą wymagały od Europy stosowania polityki sankcji...
24/07/1982
W interesie Polski leży nie tylko wypieranie ZSRR z zagarniętych już obszarów (np. Afganistan), ale przede wszystkim uwikłanie się Związku Radzieckiego w kolonialne, oddalone od Europy konflikty zbrojne, które związałyby jego siły i uniemożliwiły interwencje wojskowe w Europie. ZSRR wyparty z jakiegoś kraju zachowuje nadal swą siłę; dopiero...
24/07/1982
Rozpatrzymy na wstępie trzy problemy natury ogólnej wiążące się z przeprowadzeniem strajku: 1. Jaki charakter ma broń strajkowa w pojęciu pomysłodawców i naszym? 2. Czy taktyka strajkowa będzie zawsze aktualna niezależnie od sytuacji? 3. Jaki jest nasz cel; co chcemy, co możemy osiągnąć, a co możemy stracić? 1a. Strajk generalny jako straszak na...
24/07/1982
Stado Baranów kierowane przez wilka jest groźniejsze niż stado wilków kierowane przez barana. Red. „Jestem odpowiedzialny nie tylko za taką czy inną decyzję, ale również za niepodjęcie decyzji ?” Zb. Romaszewski Od pierwszego numeru naszego pisma ostro krytykowaliśmy postawę tych kilku działaczy „Solidarności”, którzy siłą ciężkości /a raczej...