Nr 1, STYCZEŃ, 1982

24/04/2007
13 grudnia 1981 roku Polska znalazła się pod okupacją. Nasz stosunek do policji i administracji wojskowej musi zatem być taki jak do każdej innej władzy okupacyjnej. Nie uznajemy i w żadnym wypadku nie uznamy jej za reprezentację państwa polskiego. W wojnie, którą prowadzi przeciwko społeczeństwu, działa ona pod nadzorem i według instrukcji...
24/01/1982
I. W Sierpniu 1980 r. walka strajkowa społeczeństwa polskiego o wolność zbiegła się z walką wewnątrz aparatu partyjnego o usuniecie ekipy Gierka oraz otwarcie drogi awansu i związanych z tym możliwości bogacenia się dla średniego i niskiego kręgu aparatczyków. Sierpień służył im do realizacji obu celów – wymiana ogromnej części aparatu oznaczała...
24/01/1982
Prognozując rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach w Polsce należy uwzględnić następujące elementy: - postawa społeczeństwa, zwłaszcza zaś tzw. „milczącej większości”, - postawa banków zachodnich, - rozwój sytuacji w ZSRR oraz w innych krajach bloku, - zachowanie się aparatu partyjnego, Wymieniane elementy nie wyczerpują możliwości, ale...
24/01/1982
Franciszek Sz. Oficjalne twierdzenia propagandy partyjno-wojskowej sugerują, że „Solidarność” miała szansę trwałego działania w systemie komunistycznym i możliwość jego zmiany, pod warunkiem niepodejmowania działań politycznych. Sugestia ta znajduje posłuch w części społeczeństwa, na ogół zresztą nie będącej w Związku. Podobne twierdzenia...