Materiały pomocnicze

17/05/2013
Naród 1950 1961 1970 1991 2001 2011 Język własny jako ojczysty % Lud. Liczba   % Liczba % Liczba    % Liczba   % Liczba   % Liczba   % Słowacy 2.982.524 86,6 3.560.216 85,29 3.878...
08/02/2013
Ostatni spis ludności na Słowacji został przeprowadzony w 2001 roku w oparciu o dwa istotne kryteria: narodowości i języka ojczystego. Dla potrzeb omawianego spisu ludności kryterium narodowości rozumiano - jako przynależność obywatela Republiki Słowacji do określonego narodu lub grupy etnicznej. Obywatele sami decydowali do jakiej grupy narodowej...
08/02/2013
Słowacja - Górne Węgry Okresy Republiki Słowackiej 2004 1 - Bratislawski kraj 2- Trnawski kraj 3 - Trenczinski kraj 4 - Nitrzanski kraj 5 - Żilinski kraj 6 - Banskobistrzicki kraj 7- Preszowski kraj 8 - Koszicki kraj
14/05/2012
SłOWACJA Początki odrodzenia narodowego pod koniec XVIII wieku. Wtedy powstaje Słowackie Towarzystwo Naukowe z ks.Arturem Bandakiem. Zapoczątkowało powstanie odrodzonego języka słowackiego Z kolei grupa intelektualistów protestanckich (protestanci wówczas ok.25% ludności Słowacji) uważała, iż istnieje jeden naród słowiański, podzielony tylko na...