Artykuły

23/02/2008
ŁUŻYCE Dzisiejsze Dolne i Górne Łużyce - Lużice obejmują obszar 20 tysięcy km kw. i stanowią pozostałość terenów zasiedlonych w VI wieku przez Serbów Łużyckich, którzy wówczas zamieszkiwali przestrzeń między linią biegnącą od Frankfurtu nad Odrą przez Köpenick, Jüteborg do Barby nad Łabą a pasmem gór północnoczeskich oraz rzekami Bóbr na...
23/02/2008
Skupiska dawnych kolonistów czeskich występują w Chorwacji, Wojwodinie, Banacie serbskim i rumuńskim oraz na Wołyniu i w Besarabii, tj. w krajach, do których emigrowali czescy chłopi w XIX wieku. (O 60 tysięcznej mniejszości czeskiej na Słowacji i 400 tysięcznej mniejszości słowackiej w Czechach, patrz: Józef Darski, Słowacja...) W 1981 roku w...
23/02/2008
Przed II wojną światową na terenie Czech mieszkały na stałe dwie grupy Cyganów: niemieccy Sintowie w północnej i zachodniej części pogranicza czesko-niemieckiego i w okręgu praskim oraz Romowie czescy na Morawach południowych. Ponadto Czechy odwiedzali Cyganie rumuńscy (nomadzi Lovariu lub Calderariu). Gdy w 1938 roku Sudety i Morawy południowe...
23/02/2008
Na terenie styku Czech, Moraw i Słowacji, dawnego Śląska czeskiego i Polski uformowało się odrębne Księstwo Cieszyńskie. Weszło ono w skład Korony Czeskiej w 1327 roku. W wieku XVI językiem urzędowym był czeski. W XIX wieku wśród wieloetnicznej i częściowo obojętnej jeszcze pod względem narodowym ludności Cieszyńskiego rywalizowały ze sobą...
23/02/2008
Mianem kwestii sudeckiej przed wojną określano problem asymilacji państwowej Sudetów i dążenie ich niemieckich mieszkańców do równouprawnienia i autonomii, które zakończyło się traktatem monachijskim. Obecnie pod tym terminem rozumie się wygnanie Niemców Sudeckich i ich starania o obalenie dekretów Benesza, a więc w praktyce restytucję majątkową i...
23/02/2008
Morawianie są Czechami, choć mają silną świadomość odrębności regionalnej ze względów historycznych, zaś w ich języku obecne są liczne regionalizmy. Morawianie są katolikami, podczas gdy elita czeska była protestancka, zaś społeczeństwo w Czechach właściwych w dużym stopniu laickie. Śląsk Opawski i Cieszyński jest pozostałością po czeskim władaniu...