Materiały pomocnicze

15/06/2013
Buriacja i dwa dawne okręgi autonomiczne: Ust-Ordyński i Agiński Buriacja Ust-Ordyński OA dziś w Krasnojarskim Kraju Agiński OA dziś w Zabajkalskim Kraju  
07/12/2012
Obszar zamieszkały przez Nieńców i Ewenków Nieniecki OA Jamało-Nieniecki OA Dołgano-Nieniecki (Tajmyrski) OA Ewenkijski OA Północny Okręg Federalny FR
30/11/2012
Pierwotnw siedziby by plemion ugrofińskich  Kraj Permski i Komi-Permski OA
29/11/2012
Podział administracyjny
07/06/2012
Gorcy   Ludy tiurskie   Ludy ugrofińskie   Ludy indo-europejskie 1. Adygea Abchazja b. Gruzja Języki kipczackie 10. Karelia   15.Osetia Płn.-Alania Osetia Płd. B. Gruzja Karaczajo-Bałkarzy w nr. 9 i 7 Kumycy i Nogaje w nr 5...
07/06/2012
Wykaz nie obejmuje Turków poza republikami tytularnymi oraz zamieszkałych w republikach mieszanych narodowo: Dagestan, Kabardyno-Bałkaria, Karaczajo-Czerkiesja. republika liczba ludności narodowości tureckiej procent ludności narodowości tureckiej tendencja liczba ludności narodowości...
07/06/2012
Nazwa regionu/republiki Całkowita liczba ludności danego regionu Liczba obywateli narodowości tatarskiej w danym regionie Procentowy udział obywateli narodowości tatarskiej w danym regionie uwagi Adygea 447109 2904    0...
07/06/2012
Podział administracyjny  
07/06/2012
Republika Ałtaj   Dawniej Ałtajczycy nazywani Ojrotami nie stanowili narodu lecz zatrzymali się na etapie wspólnot plemiennych. Religia – buddyzm, szamanizmu, kult ognia. Problem tworzenia narodu: Ałtajczycy północni (Tubalarzy, Czełkanowie, Kumandyjczycy) - kipczacy Ałtajczycy południowi (Altai-kiżi, Telengici, Teleutowie) – oguz-...
07/06/2012
  republika liczba ludności narodowości mongolskiej procent ludności narodowości mongolskiej tendencja liczba ludności narodowości rosyjskiej procent ludności narodowości rosyjskiej tendencja  ogólna...