Artykuły

23/11/2012
Rosja – kwesta narodowa   Obywatele – 137,9 mln  (142,6 - 2010 700 tys. obywatele innych krajów 4,1 mln odmówiło podania odpowiedzi na pytanie o obywatelstwo   Do 15 roku życia włącznie 16.119.700 (2010)   Od 16 roku życia – 118,7 mln   konieczność reemigracji – rezerwy tylko w AS i na Ukrainie (analiza tablic...
23/11/2012
  1989 2002 2010 2002  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego 2010  Poza Republiką  czł. nar. tytularnego Władający danym językiem 2002 Władający danym językiem 2010 Liczebność danego narodu w 2010...
23/11/2012
We wł. Rep. 1959[1] lub 1926 w republ. % 1989 w Republ. % 2002 w Republ. % Poza 2002 Tot. 2002 2010 w Republ. % Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[2] 2002 Uczniowe[3] 2002...
14/11/2012
We wł. Rep. 1926 % 1989 % 2002 % Poza 2002 Tot. 2002 2010 % Poza 2010 Tot. 2010 Szkoły[1] 2002 Uczniowe[2]2002 Tatarzy[3] Brak danych 1.575.361...
04/11/2012
Ludy syberyjskie w swoich okręgach autonomicznych Okręgi/narodowości 1989 2002 2010 Liczeb-ność 2002 Włada jęz. 2002 Liczeb ność 2010 Włada jęz. 2010     %   %...
04/11/2012
Okręgi federalne Km2 mln 1989 2002 2010 Spadek 2002/10 Spadek 1989/10 Rosjanie 2010 % Uralski 1,788 12,603 12,373 12,080 0,293 0,523 10,973 91,4...
01/11/2012
  2002 2010 Muzułmańskie narody tureckie spoza FR Azerowie 621.840   603.070 Turcy Meschetyńscy   95.672   105.058 Kazachowie 653.962    647.732...