Materiały pomocnicze

11/03/2013
Obwód Liczba ludności  w tys. Procent ludności obwodu Proc. ukraińskojęzycznych 1989 2001 2013 1989 2001 2013 1989 2001 2013 Wołyński  1.058,4 1.057,2   100,0 100,0 100,0   97,3   Ukraińcy 1....
10/03/2013
Ta sama mapa nieco powiększona Staroobrzędowcy - Lipoveni. Na czerwono - powyżej 50 proc. ludności
10/03/2013
od 6 do 25 procent - ob. Doniecki i Republika Krym od 25 do 60 proc. - ob. Odesski, Charkowski, Ługański, Zaporożski od 60 do 80 proc. - ob. Dniepropietrowski, Mikołajowski i Chersoński od 80 do 95 proc. ob. Czernihowski, Kijowski, Sumski, Połtawski, Czerkaski, Kirowogradzki, Zakarpatski powyżej 95 proc. ob. Łucki, Rówieński, żytomierski,...
14/05/2012
Liczba ludności i charakterystyka językowa poszczególnych narodowości na Ukrainie według spisu z 2001 r. 1989 – 51,651 mln mieskańców.                       Do 1994 roku liczba ludności wzrastała i wyniosła 52.114,4 tys. i od 1995...