Materiały pomocnicze

02/06/2012
ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW BIAŁORUSI 1989 1999 10. 2003 1. 2004     2009 10.151.806 10.045.237 9.862.100 9.847.700 9.504.000   STUKTURA NARODOWOŚCIOWA NA BIAŁORUSI   Najbardziej wiarygodne dane pochodzą ze spisu ludności w 1999 roku. Wszystkie szacunki z lat...
02/06/2012
Liczba Białorusinów w 2009 r. w przybliżeniu                (w tys.) Języki wskazywane jako ojczyste przez osoby deklarujące narodowość białoruską. białoruski (w mln) Udział proc.(%) rosyjski (w mln...
02/06/2012
Założenia programowe i realizowana w praktyce polityka władz Drugiej Rzeczypospolitej w kwestii mniejszości narodowych od dawna już stanowią przedmiot badań polskich historyków.1/ Badania te zaowocowały cennymi rozprawami1. Podejmują one m.in. problem polityki narodowościowej prowadzonej wobec Białorusinów, choć niewątpliwie kwestia białoruska...
14/05/2012
BIAŁORUŚ Janusz Jasinowicz 1. DATA   2. WYDARZENIE-OPIS 3. PARTIA GAZETA ORGANIZACJA 4. POSTACIE, ŻYCIORYSY DZIAŁALNOŚĆ 1881-84 lata 90-te...