Materiały pomocnicze

20/04/2013
Kolory: zielony - język litewski używany w domu żółty - język polski używany w domu różowy - język białoruski używany w domu paski różnych kolorów - dwujęzyczność, przenikanie się obszarów dwu języków żółty z różowymi kreskami - język polski wyparł białoruski w latach międzywojennych
18/04/2013
Litwa - granice według różnych traktatów Według granicy z traktatu litewsko-bolszewickiego z 7 lipca 1920 (granica kończyła się w Sztabinie p. wyżej) Litwini w II RP źródło: Bronisław Makowski (Bronius Makauskas) Litwini w Polsce 1920-1939 Zasięg języka litewskiego w Prusach do 1897 r.
12/04/2013
Prowincja RAZEM Łotysze W domu po łotew. % Po ros. % Nie podali % Rosjanie W domu po ros. po łotew. Nie podali Polacy Po polsku Po ros. Po łotew. Biało-rusini Po ros. Po łotew Vidzeme   211.309 184.134 170.781   2....
07/04/2013
Struktura narodowa Dyneburga w 2010 roku Naród Liczba % Rosjanie 12.182 42,72 % Łotysze   9.494 33,29 % Polacy   3.673 12,88 % Białorusini   1.898 6,66 % Ukraińcv      411 1,44...
01/04/2013
Zmiany struktury narodowej 1935 - 2011 i obywatelstwo w 2010 r.   Naród 1935 % 1989 % 2000 % 2011 % 2010 Obywatele 2010     85% Nieobywatele 2010     15% Obywatele  wł. kraju[1] Łotysze 1.472.612 75,5 1.387.757...
27/03/2013
  PROWINCJE ESTONII POD WZGLĘDEM NARODOWOŚCI ORAZ OBYWATELSTWA                                       1989    ...
27/03/2013
Liczba ludności na początku roku  Język   1979 1989 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2011 Wszyscy                 Mówią we własnym języku Liczba ludności na początku roku w...
27/03/2013
  Narodowość Litwini Polacy Rosjanie Białorusini Ukraińcy Żydzi Niemcy Tatarzy Łotysze Cyganie Okręg Alituski/Olita 178919 3936 2358 832 393 16...
24/06/2012
Tabela 1. Ludność Estonii w latach 1989 i 2009       1934   1989 2009 Zmiany 2009 do 1989   liczba osób   w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc. w tys. osób w proc. Estończycy 992.520 88,1 963,281...
14/05/2012
LITWA Artur Eberson Organizacje narodowe i inne   Okres istnienia   Ideologia   Kadry   Narodowy litewski ruch kulturalny   1850 – 1863   Prowadził działalność głównie pod...
14/05/2012
ŁOTWA Organizacje narodowe Okres istnienia     Koncepcje     Kadry     Nowołotysze (ośrodek - Dorpat)     II połowa XIX w.    ...
14/05/2012
ESTONIA Julia Jelisiejewa   Estońskie Towarzystwo Naukowe (Tartu) Od 1838 r.     Studia nad historią, językiem i literaturą estońską, Wydawało książki w języku estońskim (m.in. Kalevipoeg - epos estoński)  ...