Rumunia

03/06/2012
Rumunia nie jest krajem jednolitym etnicznie. Szczególnie po przyłączeniu Siedmiogrodu 1 grudnia 1918 roku (do dziś jest to święto narodowe) znacznie zwiększył się odsetek Węgrów oraz Niemców. Według spisu powszechnego z 1930 roku Rumuni stanowili 57,8% ludności tej prowincji, Węgrzy – 24,4%, a Niemcy – 9,8%[1][1]. W czasie II Wojny Światowej...
03/06/2012
Niemcy w Siedmiogrodzie byli potomkami osadników znad Mozeli, Renu i z Flandrii oraz Sasów, których sprowadzano począwszy od 1192 roku i osiedlono w Hermanstadt (stolica Siedmiogrodu), Kronstadcie, Bistrit, Sighisoarze i Medias, by zabezpieczyć granice przed Połowcami, oraz Szwabów sprowadzonych przez Habsburgów w XVIII wieku do Banatu; osiedlali...
28/04/2008
Nazwa "Cyganie" pochodzi od greckiego athiganoi - poganie, zaś określenie "Romi" od greckiego rhomaios" - chrześcijanie. Cyganie na teren dzisiejszej Rumunii przybyli z Bułgarii pod koniec XIV wieku. Stefan Wielki sprowadził w 1470 roku do Muntenii około 100 tysięcy Cyganów. W 1385 roku Cyganie dzielili się na trzy grupy: niewolników domowych,...
28/04/2008
Niemcy w Siedmiogrodzie byli potomkami osadników znad Mozeli, Renu i z Flandrii oraz Sasów, których sprowadzano począwszy od 1192 roku i osiedlono w Hermanstadt (stolica Siedmiogrodu), Kronstadcie, Bistrit, Sighisoarze i Medias, by zabezpieczyć granice przed Połowcami, oraz Szwabów sprowadzonych przez Habsburgów w XVIII wieku do Banatu; osiedlali...