Materiały pomocnicze

19/05/2013
Narodowość 1981 % 1991 % 2003 % 2011 % Język wł. bosanski serbski czarnogórski Wszyscy 584.310 100 615.035 100 620.145 100 620.029 100         Serbowie   19.407   3,3...
08/06/2012
    1948 % 1981 % 1991 % 2002 % 2011 % Razem 5.936.223 100 7.729.236 100 8.110.906 100 7.498.001 100 7.186.862 100 Serbowie 4.651.819 80,2 5.972.661 77,3 6.616.917 80,3 6.212.838 82,9...
14/05/2012
SERBIA     Naczertanjie (Zarys) 1844 Garaszanin nazywany serbskim Bismarckiem był ojcem idei Wielkiej Serbii.Naczetanjie było wzorowane na „Planie” Franciszka Zacha będący na służbie ks.Adama Czartoryskiego. Zach zakładał, że Serbia odegra rolę Piemontu Południowej Słowiańszczyzny i stworzy...